Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Emil Bljaić, dipl. ing. geod.

Elizabete Kotromanić 4
23000 Zadar
Tel: (023) 202 000, 202 016, 213 639
Fax: (023) 202 036, 213 639
email: puk.zadar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati (zimsko radno vrijeme), svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati (ljetno radno vrijeme)
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.