Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela:Sanja Baćani, dipl. ing. geod.

Županijska 4
31000 Osijek
Tel: (031) 221 400
Fax: (031) 221 490
email: puk.osijek@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.