Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Viktorija Periša, dipl. ing. geod.

Kralja Zvonimira 12a
22000 Šibenik
Tel: (022) 214 036
Fax: (022) 333 452
email: puk.sibenik@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati 
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: od ponedjeljka do petka od 7:30 do 13:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 7:30 do 13:30 sati.