Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Tadin Dijana, dipl. ing. geod.

Bihaćka 1
21000 Split
Tel: (021) 340 150, 340 151, 340 152
Fax: (021) 360 025, 348 427
email: puk.split@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.