Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela mr. sc. Aida Čustović Lučić, dipl.ing.geod.

Ante Starčevića 23
20000 Dubrovnik
Tel: (020) 358 258
Fax: (020) 357 844
email: puk.dubrovnik@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.