Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Genoveva Jurjević, mag. ing. geod. et geoinf.

Ante Starčevića 23
20000 Dubrovnik
Tel: (020) 358 258
Fax: (020) 357 844
email: puk.dubrovnik@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:30 do 11:30 sati i od 12:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.