Odjel za katastarske programe i geodetske poslove

  • KONTAKT

Voditelj odjela Tomislav Varović, dipl.ing.geodezije

Gruška 20
10000 Zagreb
Tel: (01) 6166 560
Fax: (01) 6166 565
email: puk.zagreb@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.