Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 601 vijesti.
Održan sastanak glavnog ravnatelja dr. sc. Damira Šanteka i direktora ZZF-a g. Filipa PavelićaDana 01. travnja 2021. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave održan je sastanak glavnog ravnatelja dr. sc. Damira Šanteka i novo izabranog direktora Zavoda za fotogrametriju Filipa Pavelića, mag. ing. geod. i geoinf. 01.04.2021. | Pisane vijesti
Održan susret Geodetske uprave Republike Slovenije i Državne geodetske uprave na temu „Uspostava e-registra zgrada“Dana 22.03.2021. godine organiziran je susret između predstavnika Geodetske uprave Republike Slovenije i Državne geodetske uprave Republike Hrvatske u svrhu razmjene iskustava na temu uspostava registra zgrada/katastra zgrada u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. 22.03.2021. | Pisane vijesti
Dr. sc. Damir Šantek i g. Antun Vujić potpisali ugovor za izradu digitalnih ortofotokarata (DOF5)Dana 22. ožujka 2021. godine u prostorijama Državne geodetske uprave potpisan je Okvirni sporazum za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini za cjelokupno područje Republike Hrvatske i prvi Ugovor za usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. godini za istočni i južni dio Republike Hrvatske. 22.03.2021. | Pisane vijesti
Čestitamo vam Svjetski dan geodeta!Europsko vijeće geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors–CLGE), zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a (National Society of Professional Surveyors-NSPS) i Međunarodnom udrugom geodeta (International Federation of Surveyors–FIG) proglasili su 21. ožujka Svjetskim danom geodeta. 20.03.2021. | Pisane vijesti
U Državnoj geodetskoj upravi održani sastanci na temu „Uspostave e-registra zgrada“Dana 10., 11., 12. i 16. ožujka 2021. godine održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave, Porezne uprave i Državnog zavoda za statistiku radi analize potreba državnih tijela pri uspostavi registra zgrada, a vezano za ugovor „Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada“. 19.03.2021. | Pisane vijesti
Na portalu Katastar u pokretu dostupni su za pregled trigonometri I. redaPortal Katastar u pokretu omogućuje uvid u različite prostorne informacije u odnosu na lokaciju na kojoj se nalazite. Između ostaloga, moguće je pregledati informacije o trigonometrima I. reda koji su svojim simbolom označeni u radnom prostoru portala. 17.03.2021. | Pisane vijesti
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao Ugovor o održavanju CROPOS sustavaDana 16. ožujka 2021. glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. i direktor tvrtke Geomatika-Smolčak d.o.o. gosp. Nenad Smolčak potpisali su Ugovor o održavanju CROPOS sustava za 2021. godinu. 16.03.2021. | Pisane vijesti
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fondaDana 16. ožujka 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek dipl. ing. geod. potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP. 04.1.1.35.0001.) "Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a". 16.03.2021. | Pisane vijesti
Dr. sc. Damir Šantek potpisao Ugovore o javnoj nabavi usluga izrade geodetskih podloga i homogenizacije katastarskih planovaDana 12. ožujka 2021. godine u Središnjem uredu Državne geodetske uprave, glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. potpisao je četiri Ugovora o javnoj nabavi usluga izrade geodetskih podloga i homogenizacije katastarskih planova. 12.03.2021. | Pisane vijesti
Novi ciklus NIPP radionica u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“Državna geodetska uprava organizira novi ciklus radionica u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu NIPP-a“, koje će se održati u razdoblju od 9.-18. ožujka 2021.  09.03.2021. | Pisane vijesti