Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 601 vijesti.
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek potpisao je Ugovor o javnoj nabavi za uslugu usklađenja granica katastarskih općinaDana 5. ožujka 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., potpisao je Ugovor o javnoj nabavi za uslugu usklađenja granica katastarskih općina. 05.03.2021. | Pisane vijesti
Državna geodetska uprava održala sastanak na temu „Uspostave e-registra zgrada“Dana 03. ožujka 2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva financija Porezne uprave, Državnog zavoda za statistiku, Varaždinske županije i Grada Varaždina, vezano za provedbu ugovora „Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada“. 03.03.2021. | Pisane vijesti
Najava 25. i 26. NIPP radioniceDržavna geodetska uprava, kao Nacionalna kontaktna točka Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), održati će dvije radionice u sklopu projekta „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“, namijenjene odabranim subjektima NIPP-a i djelatnicima Državne geodetske uprave, u virtualnom obliku.  01.03.2021. | Pisane vijesti
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o naseljimaDana 25. veljače 2021. godine na portalu e-Savjetovanje objavljeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o naseljima. 25.02.2021. | Pisane vijesti
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.Dana 25. veljače 2021. godine na portalu e-Savjetovanje objavljeno je Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030. 25.02.2021. | Pisane vijesti
Održan sastanak sa predstavnicima JLS-a na temu uspostave registra zgradaDana 24. veljače 2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima gradova i općina sa područja Varaždinske županije vezano za ugovor "Geoinformatičke usluge na uspostavi registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada". 24.02.2021. | Pisane vijesti
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek posjetio je katastarski ured u Zaprešiću koji je nastavio s radom na novoj lokacijiDana 23. veljače 2021. godine glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek posjetio je katastarski ured u Zaprešiću koji je od 22. veljače 2021. godine nastavio s radom za stranke u vremenu od 9-14 sati na novoj lokaciji na adresi Zelengaj 15, Zaprešić. 23.02.2021. | Pisane vijesti
Dr. sc. Damir Šantek održao sastanak sa službenicima DGU o aktivnostima na području pogođenim potresomDana 23. veljače 2021. godine glavni ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek održao je sastanak sa službenicima DGU koji sudjeluju u poslovima kontrole kvalitete ulaznih podataka o brzim pregledima uporabljivosti objekata od strane stručnjaka na terenu na području pogođenom potresom. 23.02.2021. | Pisane vijesti
Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek posjetio je katastarski ured u Petrinji koji nastavlja s radom na novoj privremenoj lokacijiDana 18. veljače 2021. godine glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek posjetio je katastarski ured u Petrinji koji je nakon potresa nastavio s radom za stranke  u vremenu od 9-14 sati na novoj privremenoj  lokaciji na adresi Trg narodnih učitelja, Petrinja. 18.02.2021. | Pisane vijesti
Održan prvi ciklus NIPP radionica u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za uspostavu Nacionalne infrastrukture prostornih podataka"U organizaciji Državne geodetske uprave kao Nacionalne kontaktne točke Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), 2., 3., 4., 10. i 11. veljače 2021. godine održano je pet NIPP radionica s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta potrebnih za uključenje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u NIPP. 18.02.2021. | Stranica