Ispostava Vojnić

  • KONTAKT

Voditelj Ispostave Damir Krtić, geom.

Trg S. Radića 1  
47220 Vojnić 
Tel: (047) 883 197 
Fax: (047) 883 197
email: katastar.vojnic@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.