PUK Karlovac

 • PROČELNICA PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR

Vidas Dijana, dipl. ing. geod.
e-mail:puk.karlovac@dgu.hr

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove
 • KONTAKT

Voditeljica odjela Mirjana Vinski, dipl. ing. geod.
  
J. Križanića 11
47000 Karlovac
Tel: (047) 611 888, 611 195
Fax: (047) 615 919
email: puk.karlovac@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Karlovac
 • KONTAKT

Voditeljica odjela Branka Drakšić, dipl. ing. geod. 

J. Križanića 11  
47000 Karlovac 
Tel: (047) 611 888, 611 195 
Fax: (047) 615 919
email: puk.karlovac@dgu.hr 

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

 

Odjel za katastar nekretnina Duga Resa
 • KONTAKT

Voditelj odjela Mladen Osredečki, dipl. ing. geod.

Trg svetog Jurja 1  
47250 Duga Resa 
Tel: (047) 841 933 
Fax: (047) 844 763
email: katastar.dugaresa@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Ogulin
 • KONTAKT

Voditeljica odjela Sanja Stipetić, dipl. ing. geod.

B. Frankopana 11 
47300 Ogulin 
Tel: (047) 531 113 
Fax: (047) 531 112
email: katastar.ogulin@dgu.hr​

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Ozalj
 • KONTAKT

Voditeljica odjela Jasna Panijan, dipl.ing.geod.

Zrinskih i Frankopana 15  
47280 Ozalj 
Tel: (047) 731 183 
Fax: (047) 732 226
e-mail: katastar.ozalj@dgu.hr​

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Slunj
 • KONTAKT

Voditeljica odjela Dijana Sjauš-Mikić, dipl. ing. geod.

Trg dr. Franje Tuđmana 12 
47240 Slunj 
Tel: (047) 778 110 
Fax: (047) 777 547
email: katastar.slunj@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.