Ustrojstvo

Poslove iz svojeg djelokruga Državna geodetska uprava obavlja u Središnjem uredu i Područnim uredima za katastar. Radom Državne geodetske uprave upravlja glavni ravnatelj.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave („Narodne novine“, broj  83/2023).