PUK Krapina

 • PROČELNIK PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR

Zdravko Cesarec, dipl. ing. geod.
email: puk.krapina@dgu.hr

Odjel za katastarske programe i geodetske poslove
 • KONTAKT

Voditelj odjela Nikola Rebić, dipl. ing. geod.

Magistratska ulica 12
49000 Krapina
Tel: (049) 371 040
Fax: (049) 328 181
email: puk.krapina@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Krapina
 • KONTAKT

Voditelj odjela Zoran Hršak, dipl. ing. geod.

Magistratska ulica 12 
49 000 Krapina 
Tel: (049) 371 040 
Fax: (049) 328 181
email: puk.krapina@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Zabok
 • KONTAKT

Voditelj odjela 

Matije Gupca 22  
49210 Zabok  
Tel: (049) 221 186 
Fax: (049) 500 951
email: katastar.zabok@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Zlatar
 • KONTAKT

Voditelj odjela Mario Vodolšak, dipl. ing. geod.

Park hrvatske mladeži 2  
49250 Zlatar 
Tel: (049) 200 750 
Fax: (049) 200 758
email: katastar.zlatar@dgu.hr

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.

Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica
 • KONTAKT

Voditeljica odjela Snježana Gjuretek, dipl. ing. geod.

Trg Matije Gupca 20
49240 Donja Stubica 
Tel: (049) 200 770 
Fax: (049) 286 050
email: katastar.donjastubica@dgu.hr​

 • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.