Sektor za infrastrukturu prostornih podataka

Sektor se bavi koordinacijom Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP), implementacijom INSPIRE direktive u RH, obradom zahtjeva korisnika za izdavanjem prostornih podataka i proizvoda, vodi arhivu, knjižnicu i evidenciju geografskih imena.

Načelnica sektora mr.sc. Ljerka Marić, dipl.ing.geod.
email: info@dgu.hr