Sektor za katastarske programe i posebne registre

Sektor za katastarske programe i posebne registre prati i analizira stanje na području katastra zemljišta, uspostave katastra nekretnina, katastra zgrada, katastra infrastrukture, vođenja registra prostornih jedinica, provođenja komasacija i ostalih zahvata u prostoru, provodi katastarske izmjere i tehničke reambulacije, provodi klasificiranje zemljišta prema načinu njegove uporabe, organizira izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom odnosno tehničkom reambulacijom i stavljanje u primjenu novih katastarskih operata, vodi središnji registar prostornih jedinica, organizira i prati uspostavu jedinstvene baze podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu jedinstvene informacijske točke o infrastrukturi te obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima, organizira i prati uspostavu katastra zgrada.

Načelnica sektora Maja Pupačić, dipl.ing.geod.
email: info@dgu.hr