Odjel za katastar nekretnina Delnice

  • KONTAKT

Tina Ujevića 1   
51300 Delnice   
Tel: (051) 812 176 
Fax: (051) 814 355
email: isdelnice@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati (ljetno radno vrijeme od 1.06. do 30.08.), svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati (zimsko radno vrijeme od 1.09. do 30.05.)
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati (ljetno radno vrijeme od 1.6.do 30.8.), svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati (zimsko radno vrijeme od 1.9. do 30.5.) 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.