Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko

  • KONTAKT

Voditelj Ispostave za katastar nekretnina Milojko Jakšić, geod. ing. 

I. G. Kovačića 20a    
51326 Vrbovsko   
Tel: (051) 875 270 
Fax: (051) 876 297
email: katastar.vrbovsko@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.