Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Marina Mlinarić, dipl. ing. geod.

Trg Matije Gupca 20
49240 Donja Stubica 
Tel: (049) 200 770 
Fax: (049) 286 050
email: puk.krapina@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.