Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

  • KONTAKT

Voditelj odjela Mladen Osredečki, dipl. ing. geod.

Trg svetog Jurja 1  
47250 Duga Resa 
Tel: (047) 841 933 
Fax: (047) 844 763
email: katastar.dugaresa@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.