Odjel za katastar nekretnina Duga Resa

  • KONTAKT

Voditelj odjela Mladen Osredečki, dipl. ing. geod.

Trg svetog Jurja 1  
47250 Duga Resa 
Tel: (047) 841 933 
Fax: (047) 844 763
email: puk.karlovac@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.