Odjel za katastar nekretnina Ogulin

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Sanja Stipetić, dipl. ing. geod.

B. Frankopana 11 
47300 Ogulin 
Tel: (047) 531 113 
Fax: (047) 531 112
email: puk.karlovac@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.