Odjel za katastar nekretnina Ozalj

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Jasna Panijan, dipl.ing.geod.

Zrinskih i Frankopana 15  
47280 Ozalj 
Tel: (047) 731 183 
Fax: (047) 732 226
e-mail: puk.karlovac@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.