Odjel za katastar nekretnina Slunj

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Dijana Sjauš-Mikić, dipl. ing. geod.

Trg dr. Franje Tuđmana 12 
47240 Slunj 
Tel: (047) 778 110 
Fax: (047) 777 547
email: katastar.slunj@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.