Odjel za katastar nekretnina Solin

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Jelena Cetinić, dipl. ing. geod.

Kralja Zvonimira 81      
21210 Solin    
Tel: (021) 210 552, 260 748, 260 749 
Fax: (021) 260 749
email: katastar.solin@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.