Odjel za katastar nekretnina Solin

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Jelena Cetinić, dipl. ing. geod.

Kralja Zvonimira 81      
21210 Solin    
Tel: (021) 210 552, 260 748, 260 749 
Fax: (021) 260 749
email: puk.split@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.