Ispostava za katastar nekretnina Kaštel Sućurac

  • KONTAKT

Voditeljica Ispostave za katastar nekretnina Mojra Pavić, geod. ing.

Braće Radić 1a       
21212 Kaštel Sućurac    
Tel: (021) 225 918, 225 520 
Fax: (021) 225 918 
email: katastar.kastelsucurac@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.