Odjel za katastar nekretnina Zabok

  • KONTAKT

Voditelj odjela Miljenko Kukavica, dipl. ing. geod.

Matije Gupca 22  
49210 Zabok  
Tel: (049) 221 186 
Fax: (049) 500 951
email: puk.krapina@dgu.hr  

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.