Odjel za katastar nekretnina Zadar

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Albina Smolić Ročak, dipl. ing. geod. 

Elizabete Kotromanić 4           
23000 Zadar         
Tel: (023) 202 016, 202-000 
Fax: (023) 202 036
email: puk.zadar@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati (zimsko radno vrijeme), svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati (ljetno radno vrijeme)
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.