Ispostava Gračac

  • KONTAKT

Voditeljica Ispostave Zdenka Kukec, geod. tehn.

Park sv. Jurja 1           
23440 Gračac         
Tel: (023) 773 056 
Fax: (023) 773 056
email: katastar.gracac@dgu.hr​

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 9:00 do 14:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.