Odjel za katastar nekretnina Zlatar

  • KONTAKT

Voditelj odjela Mario Vodolšak, dipl. ing. geod.

Park hrvatske mladeži 2  
49250 Zlatar 
Tel: (049) 200 750 
Fax: (049) 200 758
email: puk.krapina@dgu.hr 

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:00 do 15:00 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati 
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.