Javni natječaj za izvanredan prijam u Državnu geodetsku upravu 2021. - IV

Rok za predaju prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 25.10.2021. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, s naznakom "Za javni natječaj - izvanredan prijam", (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuje).