Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - zamjena II.-2021.

Djelomično se obustavlja postupak prijma na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnih službenika po raspisanom Oglasu Državne geodetske uprave KLASA: 112-03/21-01/08, URBROJ: 541-07-02/6-21-2 od 11.10.2021. godine, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Državne geodetske uprave dana 14.10.2021. godine, za radna mjesta kako slijedi:

1. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR POŽEGA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA POŽEGA
 
22.2/7 Ovlašteni geodetski referent - 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika
 
 2. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR DUBROVNIK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA MATKOVIĆ
ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA PLOČE
 
30.4.1/2 Viši stručni savjetnik za geodetske poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika