Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 454 vijesti.
Objavljena tri nova pravilnika Državne geodetske upraveU „Narodnim novinama“ broj 59/2020 od 20. svibnja 2020. godine objavljena su tri pravilnika koje je ravnatelj Državne geodetske uprave donio temeljem Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 112/18). Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 22.05.2020. | Pisane vijesti
Održan sastanak glavnog ravnatelja DGU-a i predsjednika HKOIG-aU srijedu, 20. svibnja 2020. godine u prostorijama Državne geodetske uprave, održan je sastanak glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave dr. sc. Damira Šanteka, dipl. ing. geod. i predsjednika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije g. Adrijana Jadre, dipl. ing. geod., sa suradnicima. 22.05.2020. | Pisane vijesti
Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“Dana 8. svibnja 2020. godine u Hrvatskim vodama održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ koji će se provoditi u okviru prioritetne osi 5b - Poticanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa, Specifičnog cilja 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. - 2020. 08.05.2020. | Pisane vijesti
Donesena Odluka o stavljanju u službenu uporabu 48 listova TK 25Glavni ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o stavljanju u službenu uporabu 48 listova topografske karte u mjerilu 1:25000 – drugo izdanje. 06.05.2020. | Pisane vijesti
Uvođenje digitalnog potpisa u poslovnim procesima izrade digitalnih geodetskih elaborata putem SDGEU cilju daljnjeg razvoja digitalnog poslovanja, a sukladno najavama s edukacija održanih na temu uporabe Sustava digitalnih geodetskih elaborata (SDGE), Državna geodetska uprava u poslovne procese izrade geodetskih elaborata uvodi mogućnost, a u konačnici i obvezu uporabe digitalnog potpisa od strane osoba ovlaštenih za obavljanje stručnih geodetskih poslova (ovlaštenici) kada se digitalni geodetski elaborati izrađuju putem SDGE. 06.05.2020. | Pisane vijesti
Provedba homogenizacije katastarskih planova u Republici HrvatskojU cilju održavanja katastarskog plana te poboljšanja njegove kvalitete sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018), Državna geodetska uprava organizirala je te je pred dovršetkom provedbe programa homogenizacije katastarskih planova koji je započeo 2017. godine. 05.05.2020. | Pisane vijesti
Usklađenje poslovanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju stručne geodetske poslovePozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova sukladno ranije važećim propisima, da usklade svoje poslovanje s odredbama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/18) i do 21.06.2020. godine ishode rješenje o usklađenju poslovanja. 30.04.2020. | Pisane vijesti
Potpisan Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godiniDržavna geodetska uprava i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali Sporazum o izradi digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:5000 (DOF5) u 2021. i 2022. godini. 27.04.2020. | Pisane vijesti
Hrvatski sabor usvojio Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podatakaVlada Republike Hrvatske podnijela je 9. travnja 2020. godine Hrvatskom saboru Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. 17.04.2020. | Pisane vijesti
Međunarodni tim koji vodi Državna geodetska uprava odabran za provedbu Twinning projekta u Republici MoldoviMeđunarodni tim, koji vodi Državna geodetska uprava, u svojstvu nositelja projekta, odabran je za provedbu Twinning projekta čiji je cilj uspostaviti održivu infrastrukturu prostornih podataka u Republici Moldovi. 17.04.2020. | Pisane vijesti