Odjel za katastar nekretnina Split

  • KONTAKT

Voditeljica odjela Nina Holek, dipl.ing. geod.

Bihaćka 1      
21000 Split    
Tel: (021) 340 150, 340 151, 340 152 
Fax: (021) 360 025, 348 427
email: puk.split@dgu.hr

  • RADNO VRIJEME

Dnevno radno vrijeme: 
svaki radni dan od 7:30 do 15:30 sati
Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama: 
svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati  
Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.