Ispostava za katastar nekretnina Trogir

  • KONTAKT

Voditeljica Ispostave za katastar nekretnina Kristina Vulas, geod. ing.     

Obala bana Berislavića 1       
21220 Trogir    
Tel: (021) 883 048, 882 566 
Fax: (021) 884 019
email: katastar.trogir@dgu.hr 

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.