Ispostava za katastar nekretnina Vis

  • KONTAKT

Voditelj Ispostave za katastar nekretnina Rajko Radišić, geod. ing.

Trg 30. svibnja 1992. 2       
21480 Vis    
Tel: (021) 711 558, 717 160
Fax: (021) 717 160
email: katastar.vis@dgu.hr

  • DNEVNO RADNO VRIJEME

Svaki radni dan u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 7.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 15.00 do 17.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa građanima i drugim strankama svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati.

Primanje građana i drugih stranaka radi uvida u predmete, davanja obavijesti i stručnih uputa te pružanja stručne pomoći: utorkom od 9:00 do 12:00 sati.