Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
web
Vidi: World Wide Web

web portal
Definicija: Mjesto na webu koje je ishodišna točka, pristupnik ili kanal prema ostalim internetskim ili intranetskim resursima. Obično korisnicima nudi mogućnost personalizaicije. Trebao bi sadržavati minimalno: odgovarajuću tražilicu, uslugu elektroničke pošte, općenite novosti te sportske i meteorološke informacije.

Područje: informatika

EN: web portal

FR: portail Web

DE: Webportal

web-karta
Definicija: Karta objavljena na webu. Web-karte dijele se na statične i dinamične, a obje vrste mogu biti samo za gledanje ili interaktivne.

Vidi: World Wide Web

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: web map

DE: Webkarte

web-kartografija
Definicija: Kartografija koja se bavi izradom web-karata.

Vidi: web-karta

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: web cartography

DE: Webkartographie

web-stranica
Definicija: Hipertekstovni dokument na svjetskoj mreži.

Vidi: hipertekst

Područje: informatika

EN: web page

FR: page web

DE: Webseite

WEND
Definicija: Svjetska baza podataka elektroničke navigacijske karte, zasnovana na 14. Međunarodnoj hidrografskoj konferenciji 1992. Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) osnovala je 1994. poseban odbor za uspostavu WEND-a.

Vidi: IHO; RENC

Područje: pomorstvo, kartografija

EN: WEND (Worldwide Electronic Navigational chart Database)

WGS 84
Definicija: Konvencionalni terestrički referentni sustav (Conventional Terrestrial Reference System, CTRS). Definicija toga koordinatnog sustava slijedi kriterije zacrtane u Tehničkom izvješću 21 (Technical Note 21) Međunarodne službe za rotaciju Zemlje (International Earth Rotation Service, IERS). Ti su kriteriji: On je geocentričan, središte masa definirano je za cijelu Zemlju uključujući oceane i atmosferu. Njegovo mjerilo je ono koje odgovara lokalnom Zemljinu okviru, u smislu relativističke teorije gravitacije. Njegova orijentacija je početno zadana orijentacijom 1984.0 Međunarodnog ureda za vrijeme (Bureau International de l’Heure, BIH). Njegova vremenska evolucija u orijentaciji neće uzrokovati popravke globalne rotacije u odnosu na Zemljinu koru. Koordinatni sustav WGS 84 je desno orijentiran, uz Zemlju vezan pravokutni koordinatni sustav. Ishodište koordinatnog sustava WGS 84 ujedno je i geometrijsko središte elipsoida WGS 84, pri čem je Z-os os rotacije toga rotacijskog elipsoida.

Napomena: Terestrički referentni okvir koji se od 1987. godine koristi kao referentni za GPS.

Vidi: datum, geodetski; okvir, referentni terestrički

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: WGS 84 (World Geodetic System-84)

wiki
Definicija: Suradničko web mjesto koje nastaje i razvija se trajnim radom velikog broja autora. Termin je preuzet iz havajskog jezika, gdje znači "brzo". Prvi wiki kreirao je 1995. godine Ward Cunnigham.

Područje: informatika

EN: wiki

FR: wiki

DE: Wiki

wikipedija
Definicija: Enciklopedija slobodnoga otvorenog sadržaja zasnovanoga na wikiju koja sadrži informacije leksikografskog i publicističkog tipa. Činjenica da je sadržaj enciklopedije slobodan ne znači samo da je pristup toj online enciklopediji besplatan, već također i da se može bez ikakvih ograničenja koristiti, uređivati, odnosno mijenjati, kopirati i redistribuirati. Sadržaj enciklopedije je otvoren, višejezičan i nastao suradnjom velikog broja autora.

Područje: informatika

EN: wikipedia

FR: Wikipédia

DE: Wikipedia

Windows
Također: Windows

Definicija: Obitelj operacijskih sustava za osobna računala što ih je proizvela kompanija Microsoft. Windowsi već više od desetljeća dominiraju tržištem osobnih računala i pod njihovom kontrolom radi oko 90% svih osobnih računala, dok preostalih 10% otpada uglavnom na računala Macintosh. Windowsi pružaju grafičko korisničko sučelje, a uz to i upravljanje virtualnom memorijom, istodobno izvršavanje više zadataka i podršku mnogim perifernim uređajima. Razvijen je velik broj verzija operacijskog sustava Windows, među kojima su, kronološkim redoslijedom, Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows CE, Windows XP i Windows Vista.

Područje: informatika

EN: Microsoft Windows

Windows NT
Definicija: Višekorisnički, višezadaćni mrežni operacijski sustav, proizvod američke tvrtke Microsoft Corporation.

Područje: informatika

EN: Windows NT

W-kod
Definicija: Tajni kod kojim se u postupku Anti-Spoofing šifrira P-kod.

Vidi: Y-kod; AS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: W-code

World Wide Web
Također: World Wide Web

Definicija: Multimedijalni, mrežni uslužni program koji se temelji na hipertekstu, u kojem se odabiranjem ključnih riječi automatski prelazi u druge, hipervezama povezane dokumente; mogu se prenositi datoteke koje sadrže tekst, zvučni ili slikovni zapis te bilo koji drugi sadržaj.

Vidi: hipertekst

Područje: informatika

EN: World Wide Web (www)

DE: Weltweites Netzwerk

www
Definicija: Vidi:World Wide Web

WYSIWYG
Definicija: Kratica od What-You-See-Is-What-You-Get. Ono što vidiš to ćeš i dobiti. Sposobnost prikaza informacija na ekranu točno onako kako će biti tiskane ili iscrtane na izlaznom uređaju.

Područje: informatika

EN: WYSIWG (What-You-See-Is-What-You-Get)