Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
IAG
Definicija: Međunarodno društvo za geodeziju, jedno od sedam društava Međunarodne unije za geodeziju i geofiziku. Osnovano 1864., a današnje ime International Association for Geodesy (IAG) dobilo je 1930. Društvo promiče proučavanja svih problema u geodeziji kroz geodetska istraživanja, posebno stimulirajući međunarodnu suradnju i aktivnosti u zemljama u razvoju. Glavna stalna aktivnost posvećena je nadziranju položaja točaka na Zemljinoj površini metodom globalnog satelitskog pozicioniranja.

Vidi: IUGG

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: IAG (International Association for Geodesy)

IC, termalno
Definicija: Infracrveni dio elektromagnetskog spektra od 3,5 mm do 14 mm primijenjen u daljinskim istraživanjima. U tom dijelu spektra odvija se termalno zračenje Zemljine površine.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, fizika

EN: IR, thermal

ICA
Definicija: Međunarodno kartografsko društvo, osnovano 1959. u Bernu.

Područje: kartografija

EN: ICA (International Cartographic Association)

identifikacija katastarske čestice
Definicija: Pronalaženje i pokazivanje katastarske čestice na katastarskom planu ili na zemljištu.

Vidi: čestica, katastarska; plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

identitet
Definicija: (1) Jednakost koja je istinita za sve vrijednosti varijabla koje sudjeluju u toj jednakosti. Uobičajeno je rabiti znak identične jednakosti . (2) Funkcija f sa skupa S na skup S definirana sa f(x)=x, za sve x iz S. Naziva se i identičnom funkcijom. Na primjer, identična funkcija na skupu realnih brojeva je funkcija kojoj je graf pravac y=x.

Područje: matematika

EN: identity; identity function

FR: identité

DE: Identität

IEC
Definicija: Međunarodna elektrotehnička komisija. Nevladina organizacija za normiranje, koja obuhvaća sve nacionalne elektrotehničke odbore (IEC nacionalni odbori) radi promicanja međunarodne suradnje na svim pitanjima normiranja u području elektrotehnike i elektronike.

Područje: fizika

EN: IEC (International Electrotechnical Commission)

IERS
Definicija: Kratica od International Earth Rotation Service. Međunarodna služba za rotaciju Zemlje.

Vidi: ITRF

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: IERS (International Earth Rotation Service)

IfAG
Definicija: Kratica od Institut für Angewandte Geodäsie. Institut za primijenjenu geodeziju u Frankfurtu na Majni. Preimenovan u Bundesamt für Kartographie und Geodäsie – BKG.

Vidi: BKG

Područje: geodezija

DE: IfAG (Institut für Angewandte Geodäsie)

IFOV
Definicija: Trenutačno polje pogleda; polje pogleda satelitskoga skenirajućeg detektora u danom trenutku.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: IFOV (Instantaneous Field Of View )

igla, magnetska
Definicija: Tanka poluga od magnetiziranog čelika u obliku jako razvučenog romba; poduprta u svom težištu orijentira se u smjeru Zemljinih magnetskih polova.

Vidi: pol, Zemljin magnetski

Područje: fizika

EN: needle, magnetic

FR: aiguille aimantée

DE: Magnetnadel

IGS
Definicija: Kratica od International GPS Service for Geodynamics. Međunarodna GPS-služba za geodinamiku.

Vidi: segment, kontrolni

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: IGS (International GPS Service for Geodynamics)

IHB
Definicija: Kratica od International Hydrographic Bureau. Međunarodni hidrografski ured. Glavno sjedište Međunarodne hidrografske organizacije, smješteno u Kneževini Monako.

Vidi: IHO

Područje: pomorstvo

EN: IHB (International Hydrographic Bureau)

FR: Bureau hydrographique international

IHO
Definicija: Kratica od International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija. Međuvladina konzultativna i tehnička organizacija osnovana 1921. za podržavanje sigurnosti navigacije i zaštitu morskog okoliša. Koordinira aktivnosti nacionalnih hidrografskih ureda; promiče norme i savjetuje zemlje u razvoju na području hidrografske izmjere i proizvodnje pomorskih karata i publikacija.

Vidi: IHB

Područje: pomorstvo

EN: IHO (International Hydrographic Organization)

FR: Organisation hydrographique internationale (OHI)

IHS
Definicija: Sustav intenziteta, nijanse i zasićenosti boje.

Područje: informatika

EN: IHS (Intensity, Hue, Saturation)

ikona
Definicija: Grafički simbol prikazan na ekranu koji korisnik može označiti pomoću uređaja, kao što je miš, da bi odabrao pojedinu funkciju ili softversku aplikaciju.

Područje: informatika

EN: icon

FR: icône

DE: Ikone

ikosaedar
Definicija: Pravilno tijelo omeđeno s 20 jednakostraničnih trokuta. Ima 12 vrhova i 30 bridova. U svakom se vrhu sastaje 5 trokuta i 5 bridova.

Vidi: tijela, Platonova

Područje: matematika

EN: icosahedron; icosaeder

FR: icosaedre

DE: Ikosaeder; Zwanzigflächner

iluminacija
Vidi: osvijetljenost

ILWIS
Definicija: Softver za daljinska istraživanja i GIS. Povezuje snimke, vektorske i tematske podatke u jedinstvenom paketu za osobna računala. Ima veliki raspon mogućnosti: unošenje i izdavanje, digitalizacija, uređivanje, analiziranje i prikazivanje podataka te izrada karata. Izrađen je na ITC-u u Nizozemskoj. Prva inačica pojavila se 1988. godine.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja; geoinformatika

EN: ILWIS (Integrated Land and Water Information System)

ime uz okvir lista
Definicija: Ime, natpis ili njihove kratice uz unutarnji okvir lista. U dužih imena početni ili završni dio može biti unutar okvira lista. Obično označuje mjesto prema kojem ili od kojeg vodi neka komunikacija ili vodotok.

Područje: kartografija

FR: écritured débordant lórle

DE: Abgangsschrift; Zugangsschrift

imena, geografska
Definicija: Imena dodijeljena objektima na Zemlji; poseban slučaj topografskih imena, toponima.

Napomena: (1) U CROTIS-u postoji objektna cjelina 9000 Zemljopisna imena (toponimi). (2) Ime i naziv ponekad su sinonimi. Međutim, osnovno je značenje imena da je to riječ koja služi za označivanje pojedinačnog bića, stvari ili skupine. Istodobno, naziv je čini se širi pojam, tj. riječ kojom se što imenuje ili označuje. Postoji Imenik naselja Hrvatske, Imenik zagrebačkih ulica, Povjerenstvo za imenovanje ulica itd. U tom smislu bolje je reći geografska imena nego geografski nazivi.

Vidi: toponimi; CROTIS

Područje: kartografija

EN: names, geographical

FR: nom géographique

DE: Namen, geographische

imena, topografska
Vidi: toponimi

imena, zemljopisna
Vidi: imena, geografska

imenik zemljišne knjige, abecedni
Definicija: Jedan od pomoćnih popisa u zemljišnoj knjizi; abecedni imenik osoba čije se pravo upisuje (podnositelji prijedloga za zemljišnoknjižni upis) ili je već upisano u zemljišnoj knjizi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: list of owners, alphabetical

FR: index alphabétique des propriétaires

DE: Namenverzeichnis, alphabetisches; Namenregister; Namenverzeichnis

IMO
Definicija: Kratica od International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija. Specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda odgovorna za osiguravanje oblika suradnje među vladama na području vladinih pravila i prakse vezane uz tehnička pitanja svih vrsta, a koja se odnose na ulogu brodova uključenih u međunarodnu trgovinu; poticanje i olakšavanje općeg prihvaćanja najviših mogućih normi za sigurnost plovidbe, efikasnost navigacije te prevenciju i kontrolu zagađivanja mora brodovima. IMO je također ovlašten za rješavanje administrativnih i pravnih pitanja vezanih uz navedenu djelatnost.

Područje: pomorstvo

EN: IMO (International Maritime Organization)

implikacija
Definicija: Složena izjava (ako je A onda je B), gdje je A pretpostavka, a B posljedica. Implikacija je lažna ako i samo ako je A istinita, a B lažna izjava.

Područje: matematika

EN: implication

FR: implication

DE: Implikation

impresum o karti
Definicija: Zakonski obvezni ili uobičajeni podaci o izradi i tisku karte. To su podaci o organizaciji koja je radila na karti, o podrijetlu i stanju kartografskog materijala, datumi o izmjeri ili prikupljanju podataka, o sastavljanju i tisku karte, nakladi, povjerljivosti itd.

Područje: kartografija

EN: imprint

DE: Kartenimpressum

imprimatur
Definicija: Konačno autorovo dopuštenje kojim njegovo djelo može biti objavljeno i predano u tisak.

Vidi: cum privilegio

Područje: kartografija

EN: permission to print

inch
Također: inch

Definicija: Jedinica za duljinu u sustavu jedinica UK i SAD-a, iznosi približno 25,4 mm.

Područje: metrologija

EN: inch

FR: pouce

DE: Zoll

indeks
Definicija: Znak (broj) uz neku veličinu kojim se obilježava mjesto, npr. članova niza a1, a2, a3,… Veličine se indeksiraju na različite načine, npr. an, am, am,n, anm itd.

Područje: matematika

EN: index (subscript, superscript)

FR: indice; index

DE: Index; Zeiger

indeks loma
Također: indeks loma

Definicija: Omjer sinusa kuta upadanja zrake i sinusa kuta loma je konstantan za danu duljinu vala svjetlosti i za dana optička sredstva i naziva se relativnim indeksom loma. Mjeri li se relativni indeks loma nekog sredstva prema zraku, označuje se malim slovom n uz naznaku spektralne linije za monokromatsku svjetlost i naziva se indeksom loma. Glavni indeks loma odgovara živinoj spektralnoj liniji e.

Napomena: Kako je lom svjetlosti posljedica promjene brzine svjetlosti na graničnoj plohi dvaju sredstava, indeks loma određen je i omjerom brzina širenja svjetlosti određene frekvencije u oba optička sredstva.

Vidi: lom svjetlosti; brzina svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: index of refraction; refraction exponent

FR: indice de réfraction; index de réfraction

DE: Brechzahl; Brechungsindex (zastarjeli izraz)

indeks vertikalni
Vidi: indeks, visinski

indeks, automatski visinski
Također: indeks, automatski visinski

Definicija: Uređaj za automatsko ispravljanje položaja vertikalnog indeksa pri očitanju vertikalnoga kruga teodolita ili tahimetra, kad vertikalna os instrumenta nije vertikalna. Automatska kompenzacija pogreške vertikalne osi pri mjerenju vertikalnoga kuta.

Vidi: uređaj za pomicanje indeksa vertikalnoga kruga; kompenzator

Područje: mjerni instrumenti

EN: index, automatic vertical

FR: index de collimation vertical automatique, index vertical automatique

DE: Höhenindex, automatischer

indeks, visinski
Također: indeks, visinski

Definicija: Indeks za očitanje vertikalnoga kruga.

Napomena: (1) Libela vertikalnoga kruga optičkoga teodolita čvrsto je povezana s visinskim indeksom. Prije očitanja ta se libela mora vrhuniti. (2) Umjesto libele primijenjen je automatski visinski indeks.

Vidi: uređaj za pomicanje indeksa vertikalnoga kruga; pogreška visinskog indeksa; indeks, automatski visinski; krug, vertikalni; kut, vertikalni

Područje: mjerni instrumenti

EN: index, vertical

FR: index vertical

DE: Höhenindex

indeksi
Definicija: Matematičke kombinacije DN (digitalnog broja) vrijednosti različitih kanala u svrhu kreiranja novih izlaznih vrijednosti snimaka vrijednih za geološka istraživanja te definiranje vegetacije.

Vidi: kanal

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: indices

indikatrisa, Tissotova
Vidi: elipsa deformacija

indukcija
Definicija: Logički postupak kojim se iz pojedinačnih tvrdnja dolazi do slutnja o općoj tvrdnji.

Područje: matematika

EN: induction

FR: induction

DE: Induktion

indukcija, matematička
Definicija: Metoda dokazivanja tvrdnja koje ovise o prirodnim brojevima, a sastoji se u sljedećem: ako neka tvrdnja vrijedi za n = 1 i ako iz pretpostavke da tvrdnja vrijedi za n = k slijedi da tvrdnja vrijedi za n = k + 1, onda tvrdnja vrijedi za sve prirodne brojeve n. Metoda se zasniva na Peanovu petom aksiomu skupa prirodnih brojeva. Naziva se i principom matematičke indukcije.

Područje: matematika

EN: induction, mathematical

FR: raisonnement par récurrence

DE: Induktion (mathematik)

infleksija
Također: infleksija

Definicija: Točka krivulje u kojoj krivulja prelazi iz konkavnosti u konveksnost ili obratno. Krivulja y=f (x) ima točku infleksije u x=a ako je druga derivacija f " neprekidna u a, f "(a)=0 i f "(x) prelazom kroz a mijenja predznak.

Područje: matematika

EN: inflection; point of inflexion

FR: point d'inflexion

DE: Wendung; Wendepunkt

informacija, kartografska
Definicija: Informacija o položaju objekata, stanja ili pojava na površini Zemlje i na nekom drugom nebeskom tijelu, dobivena kartografskim metodama.

Područje: kartografija

EN: information, cartographic

FR: information cartographique

DE: Aussage, kartographische

informacije, pomorske sigurnosne
Vidi: MSI

informatika
Definicija: Znanost o prikazu, prijenosu i obradi informacija, posebno njihova obrada s pomoću računala.

Područje: informatika

EN: informatics; science, information

FR: informatique

DE: Informatik

infrastruktura
Definicija: (1) Sve ono što je osnova ili temelj (nekog objekta, djelatnosti i sl.). (2) Osnovne pogodnosti, preduvjeti, olakšice za funkcioniranje nekog sustava.

infrastruktura prostornih podataka
Definicija: Skup mjera, normi, specifikacija, tehnologija, podataka i ljudi koji omogućavaju učinkovitu upotrebu prostornih podataka.

Vidi: podaci, prostorni

Područje: geoinformatika

EN: data infrastructure, spatial; SDI

infrastruktura prostornih podataka, nacionalna
Također: infrastruktura prostornih podataka, nacionalna

Definicija: Skup mjera, norma, specifikacija i servisa koji imaju za cilj, u okviru uspostave e-vlade, omogućiti učinkovito prikupljanje, vođenje, razmjenu i korištenje georeferenciranih prostornih podataka određenih Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. NIPP obuhvaća uspostavu: sustava metapodataka, skupova prostornih podataka, servisa prostornih podataka, servisa i tehnologija umreženja, sporazume o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka, mehanizme koordinacije i nadzora te procese i procedure. Prostorni podaci obuhvaćeni NIPP-om svi su podaci državne izmjere i katastra nekretnina, a uz njih i prostorno određeni hidrografski podaci, podaci o prometnicama, podaci o zaštićenim i štićenim područjima ili objektima, prostorno-planski podaci, podaci o zaštiti okoliša, podaci iz georeferenciranih registara ("katastara") koji se vode po posebnim propisima, georeferencirani statistički podaci, geološki, pedološki i drugi specijalizirani georeferencirani podaci, zemljišno-knjižni podaci.

Vidi: geokodiranje; metapodaci; izmjera, državna; katastar nekretnina

Područje: geoinformatika

EN: Data Infrastructure, National Spatial; NSDI

injekcija
Definicija: Preslikavanje je injektivno (injekcija, 1–1) preslikavanje ako za sve , iz slijedi . Npr. f(x)=x i g(x)=2x jesu injekcije, a h(x)=x2 nije injekcija.

Područje: matematika

EN: injection; one-to-one mapping

FR: injection

DE: Injektion

inklinacija
Definicija: Kut između ekvatorijalne ravnine i orbitalne ravnine satelita, mjeren obrnuto od smjera kazaljki na sata uzdižući se od presjecišta.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: inclination

FR: inclination

DE: Inklination

inklinacija, magnetska
Definicija: Kut što ga magnetska igla zatvara s horizontalnom ravninom u bilo kojoj točki na Zemlji. Magnetska inklinacija je 0o na magnetskom ekvatoru, a 90o na magnetskim polovima.

Vidi: igla, magnetska

Područje: fizika

EN: dip, magnetic; inclination, magnetic

FR: inclinaison magnétique

DE: Inklination, magnetische

inkomenzurabilan
Vidi: nesumjerljiv

inkunabula
Definicija: Naziv za najstarije tiskane knjige, tj. one do kraja XVI. st.

Napomena: Dolazi od lat. incunabula – pelene, kolijevka, začetak.

Područje: kartografija

EN: incunabulum

INMARSAT
Definicija: Međunarodna pomorska satelitska organizacija, odnosno konzorcij koji omogućava svjetske satelitske komunikacijske veze brodovima na moru.

Područje: pomorstvo

EN: INMARSAT

INSPIRE
Definicija: Kratica za INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe – infrastruktura prostornih podataka u Europi. Inicijativa pokrenuta za uspostavljanje jedinstvene europske infrastrukture prostornih podataka (ESDI). Poslužit će za primjenu tehničkih normi i protokola, organiziranje i koordinaciju izdavanja podataka, kreiranje politike izdavanja podataka, uključujući pristup podacima i održavanje prostornih informacija. Njime će se stvoriti upotrebljivi, usklađeni izvori geoprostornih informacija koje će se prikupiti na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Vidi: infrastruktura prostornih podataka; ESDI

Područje: geoinformatika

EN: INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe)

institut, Hrvatski geodetski
Vidi: HGI

institut, Hrvatski hidrografski
Vidi: HHI

instrument za aliniranje
Definicija: Instrument s dalekozorom velikog povećanja koji se upotrebljava za viziranje čvrste ciljne značke smještene na kraju pravca. Njime se mogu iskolčiti međutočke u vertikalnoj ravnini. Instrument nema ni horizontalnog ni vertikalnoga kruga.

Napomena: Vizurna linija se kod laserskog instrumenta uspostavlja pomoću laserske zrake.

Vidi: aliniranje; uređaj za usmjeravanje

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, alignment

FR: cercle d'alignement; instrument d'alignement

DE: Alignierinstrument; Richtgerät; Fluchtungsgerät

instrument, analogni
Definicija: Uređaj koji numeričke veličine reprezentira fizikalnima, npr. translacija, rotacija kod mehaničkog sustava, napon i struja u analognim mrežama gdje se upotrebljavaju otpornici kao trošila energije, a zavojnice i kondenzatori služe za skladištenje energije. Analogno je pojmovno komplementarno digitalnomu. Primjer analognih fotogrametrijskih instrumenata su mehanički stereorestitucijski instrumenti.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: instrument, analog

FR: instrument analogique

DE: Analog-Instrument

instrument, mjerni
Također: instrument, mjerni

Definicija: Uređaj namijenjen za mjerenja, samostalno ili u vezi s dodatnim mjernim dijelovima i opremom.

Napomena: Složenije mjerne instrumente koji su i neprenosivi nazivamo mjernim uređajima.

Vidi: sustav, mjerni

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, measurement; device, measuring; instrument, survey

FR: instrument de mesure; appareil de mesure

DE: Meßinstrument; Meßgerät

instrument, optički
Definicija: Uređaj koji se sastoji od mehaničkih, optičkih i elektroničkih dijelova, kojem je osnovna funkcija u primjeni optička.

Napomena: (1) Optički sustav instrumenta može se sastojati od skupine optičkih elemenata ili zasebnih optičkih sustava. Npr. dalekozor se sastoji od dvaju dijelova (s različitim optičkim funkcijama) – objektiva i okulara. (2) Optički instrument može biti subjektivni ili vizualni, pri kojem oko neprekidno sudjeluje u opažanju te se konačna slika nalazi na mrežnici oka uz znatan utjecaj opažačeva oka na mjerni proces (npr. dalekozor), i objektivni, kad optički sustav instrumenta stvara realnu sliku koju oko samo promatra (npr. projektor). (3) Ako su za funkciju instrumenta jednako značajni optički ili elektronički sustavi, takav se instrument naziva optoelektroničkim ili elektrooptičkim (npr. elektrooptički daljinomjer).

Vidi: objektiv; dalekozor; kamera, optoelektronička

Područje: mjerni instrumenti

EN: instrument, optical

FR: instrument d'optique

DE: Instrument, optisches

integracija, numerička
Definicija: Metoda integracije koja se upotrebljava za dobivanje približnih vrijednosti određenog integrala. Među elementarne metode numeričke integracije ubrajaju se trapezno i Simpsonovo pravilo.

Vidi: integral, određeni

Područje: matematika

EN: integration, numerical

FR: intégration numérique

DE: Quadratur, numerische; integration, numerische

integracija, parcijalna
Definicija: Primjena formule , koja slijedi iz pravila za derivaciju produkta , a upotrebljava se u slučajevima kada je jednostavnije odrediti integral s desne strane od onoga s lijeve. Na primjer,

Područje: matematika

EN: integration by parts

FR: intégration par parties

DE: Integration, partielle

integral
Definicija: Razlikuju se neodređeni i određeni integral. Neodređenim integralom (ili samo integralom) funkcije f(x) naziva se funkcija F(x)+c, za koju je f(x)dx diferencijal, a c proizvoljna konstanta. Funkcija F naziva se primitivnom funkcijom funkcije f i zapisuje . Određeni integral funkcije f na intervalu [a, b] označuje se . Ako f ima primitivnu funkciju F na [a, b], onda je .

Područje: matematika

EN: integral

FR: intégrale

DE: Integral

integral, eliptički
Definicija: Svaki integral oblika , pri čemu polinom nema dvostrukih korijena, a0 i a1 nisu istodobno nule i je racionalna funkcija od x i .

Područje: matematika

EN: integral, elliptic

FR: intégrale elliptique

DE: Integral, elliptisches

integral, neodređeni
Vidi: integral

Područje: matematika

EN: integral, indefinite

FR: intégrale indéfine

DE: Integral, unbestimmtes

integral, nepravi
Definicija: Određeni integral s beskonačnim granicama ili integral koji poprima vrijednost beskonačno unutar granica integracije. Na primjer ,,, gdje je .

Područje: matematika

EN: integral, improper

FR: intégrale impropre

DE: Integral, uneigentliches

integral, određeni
Vidi: integral

Područje: matematika

EN: integral, definite

integriranje
Definicija: Računanje integrala ili rješavanje diferencijalne jednadžbe.

Područje: matematika

EN: integration

FR: intégration

DE: Integration; Integrieren

integritet
Također: integritet

Definicija: Stanje u kojem postoje svi dijelovi; ukupnost; neokrnjenost, besprijekornost, potpunost.

Područje: kartografija, informatika

EN: integrity

DE: Integrität

inteligencija, umjetna
Definicija: Simulacija ljudske inteligencije putem hardvera i softvera, npr. programi koji imaju sposobnost učenja, programi za prepoznavanje jezika i slikovnog uzorka te ekspertni sustavi pri kojima se simuliraju posebna znanja.

Vidi: simulacija; sustav, ekspertni

Područje: informatika

EN: intelligence, artificial; AI

FR: intelligence artificielle; IA

DE: Inteligenz, künstliche; KI

intenzitet
Definicija: U IHS-u, svjetlina opsega od crne do bijele boje.

Vidi: IHS

Područje: informatika

EN: intensity

FR: intensité

DE: Intensität

intenzitet svjetlosti
Vidi: jakost, svjetlosna

interaktivan
Definicija: U neposrednoj međuovisnosti, djelotvorno međusobno povezan.

Područje: informatika

EN: interactive

DE: interaktiv

interferencija (svjetlosti)
Definicija: Sastavljanje dvaju koherentnih slijedova valova ili valnih polja u prostoru u rezultirajući val odnosno valno polje uz znatnu promjenu raspodjele zračene energije. Rezultat interferencije ovisan je o razlici optičkih putova, amplitudi valova i valnim duljinama.

Vidi: svjetlost, koherentna

Područje: fizika (optika)

EN: interference (of the light)

FR: interférence (de la lumieré)

DE: Interferenz (des Lichtes)

interferometar
Definicija: Mjerni instrument kojemu je mjerenje zasnovano na pojavi interferencije svjetlosti. Različiti modeli u geodeziji primjenjuju se za ispitivanje preciznih mjerila i komparaciju te za najpreciznija ispitivanja pravaca (aliniranje) i kutnih promjena, a uz odgovarajuću adaptaciju i ispitivanje limbova (laserski interferometar).

Vidi: interferencija (svjetlosti)

Područje: mjerni instrumenti

EN: interferometer

FR: interférometre

DE: Interferometer

interferometrija
Definicija: Znanost i tehnika mjerenja interferometrom.

Vidi: interferometar

Područje: fizika

EN: interferometry

FR: interférométrie

DE: Interferometrie

Intergraph
Definicija: Softverska tvrtka s više od 3000 zaposlenih diljem svijeta (2007). Ima korisnike u industriji, vladama i vojskama u više od 60 zemalja. Pod imenom M&S Computing osnovali su ga 1969. godine inženjeri koji su prije toga radili u IBM-u na programima Saturn rocket i Apollo. Godine 1980. M&S Computing mijenja ime u Intergraph Corporation, tvrtku koja se bavi interaktivnom grafikom. Prvi interaktivni CAD sustav, Intergraph Graphics Design System brzo je postao poznat i temelj je za MicroStationov format datoteka, proizvoda za CAD na osobnim računalima u vlasništvu tvrtke Bentley Systems, a čiji je vlasnik djelomično bio i Intergraph. Tvrtka se bavi izradom softvera za elektroničko objavljivanje, kartografiju, GIS, rukovanje tehničkim informacijama, arhitekturu, obradu slika, fotogrametriju i dr.

Područje: informatika

EN: Intergraph

internet
Definicija: Svjetska računalna mreža kojom se međusobno povezuje velik broj korisnika i drugih računalnih mreža iz različitih dijelova svijeta; korisnici te mreže mogu biti pojedinci, tvrtke, sveučilišta, znanstvene institucije itd. Neke su od njezinih mogućnosti razmjena elektroničke pošte, elektroničke konferencije, izravan razgovor s drugim korisnicima, pristup drugim računalima na mreži, pregled dokumenata i učitavanje datoteka.

Područje: informatika

EN: Internet

FR: Internet

DE: Internet

Internet Explorer, Microsoft
Definicija: Najpoznatiji www preglednik. Usporedno s objavljivanjem Windowsa 95, Microsoft je objavio i prvu verziju Internet Explorera.

Vidi: preglednik; www

Područje: informatika

EN: Microsoft Internet Explorer

interpolacija
Također: interpolacija

Definicija: Postupak kojim se pronalazi vrijednost funkcije između dviju poznatih vrijednosti.

Područje: matematika

EN: interpolation

FR: interpolation

DE: Interpolierung; Zwischenschaltung

interpolacija, bilinearna
Definicija: Tehnika često rabljena u digitalnoj obradi snimaka za preuzorkovanje rasterske satelitske snimke. Vrijednost piksela računa se pomoću vrijednosti četiriju susjednih piksela; postupak se ponavlja dok cijela snimka ne bude preuzorkovana.

Vidi: obrada snimaka; preuzorkovanje

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: interpolation, bilinear

DE: Interpolation, bilineare

interpolacija, kubična
Definicija: Tehnika koja određuje nove vrijednosti za ćeliju unutar sustava pravokutne mreže zasnovanog na prilagođavanju polinomske plohe trećeg reda na području u susjedstvu 3 x 3 ćelije.

Područje: GIS

EN: interpolation, cubic

DE: Interpolation, kubische

interpolacija, linearna
Definicija: Približno računanje vrijednosti funkcije pomoću formule: , pri čem se pretpostavlja da je i poznato. Naziv dolazi odatle što se tom formulom vrijednost funkcije između i zamjenjuje vrijednostima linearne funkcije.

Područje: matematika

EN: interpolation, linear

DE: Interpolation, lineare

interpretacija
Definicija: Određivanje naravi i značajki objekata na kvalitativnoj bazi sa zračnih ili satelitskih snimaka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: interpretation

DE: Interpretation

interpretacija snimke
Definicija: Postupak u kojem osoba izdvaja i analizira informacije iz snimke.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: image interpretation

DE: Bildinterpretation

interval
Definicija: (1) Podskup skupa realnih brojeva. Razlikuju se: (i) otvoreni interval , (ii) zatvoreni interval, (iii) poluotvoreni interval , (iv) poluotvoreni interval , te beskonačni intervali: (v) (vi) (vii) (viii) (2) Vrijeme koje protekne između dvaju događaja; prostor između dvaju predmeta. Intervalna mjerna skala je ona u kojoj razlike između brojeva te skale čine smisao (npr. Celzijusova skala je intervalna jer su razlike između stupnjeva jednake.

Područje: (1) matematika, (2) kartografija, informatika

EN: interval

DE: Intervall

interval pouzdanosti
Definicija: Područje koje sa zadanom vjerojatnošću i njezinom statističkom sigurnošću sadrži vrijednost očekivane slučajne varijable.

Vidi: pouzdanost

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: interval, confidence

FR: intervalle de confidence; intervalle de certitude

DE: Vertrauensintervall

interval pouzdanosti, dvostrani
Također: interval pouzdanosti, dvostrani

Definicija: Kada je Θ parametar populacije koji treba procijeniti i kada su T1 i T2 dvije funkcije mjerenjem dobivenih vrijednosti, takve da je vjerojatnost P(T1 ≤ Θ ≤ T2) jednaka najmanje 1–α, gdje je 1–α nepromjenljiv broj, pozitivan i manji od 1, interval između T1 i T2 dvostrani je 1–α interval pouzdanosti za Θ.

Vidi: razina pouzdanosti; procjenjivanje;

Područje: statistika

EN: interval, two-sided confidence

FR: intervalle de confidance bilatéral

DE: Vertrauensbereich, zweiseitiges; Konfidenzintervall, zweiseitiges

interval pouzdanosti, jednostrani
Također: interval pouzdanosti, jednostrani

Definicija: Kada je Θ parametar populacije koji treba procijeniti, a T funkcija mjerenih vrijednosti, takva da je vjerojatnost P(T≥Θ) (ili vjerojatnost P(T≤Θ)) jednaka najmanje 1–α (gdje je 1–α nepromjenljiv broj, pozitivan i manji od 1), tada je interval od najmanje moguće vrijednosti parametra Θ do T (ili interval od T do najveće moguće vrijednosti parametra Θ) jednostrani 1–α interval pouzdanosti za Θ.

Vidi: razina pouzdanosti; procjenjivanje; interval pouzdanosti

Područje: statistika

EN: interval, one-sided confidence

FR: intervalle de confidance unilatéral

DE: Vertrauensbereich, einseitiges; Konfidenzinterval, einseitiges

interval pouzdanosti, statistički
Definicija: Interval za koji se s danom razinom pouzdanosti može tvrditi da sadrži barem određeni udio populacije.

Napomena: Kada su obje granice određene statistikama, taj interval je dvostrani. Kada jedna od dviju granica nije konačna ili se sastoji od apsolutne granice varijable, taj interval je jednostrani.

Vidi: interval pouzdanosti, jednostrani; interval pouzdanosti, dvostrani

Područje: statistika, metrologija

EN: interval, statistical tolerance

FR: intervalle statistique de dispersion

DE: Vertrauensbereich, statistischer

INT-karte
Definicija: Međunarodna serija INT-karata izrađena je strogo po preporukama IHO-a (Chart Specifications of the IHO and Regulation of the IHO for International (INT) Charts, 1988, Monaco). Zemlja autor karte dužna je zemlji izdavaču karte ustupiti reprodukcijske originale.

Područje: pomorstvo

EN: INT chart

intrados
Definicija: Nizvodna ploha brane.

Vidi: brana

Područje: inženjerska geodezija

intranet
Definicija: Unutarnja računalna mreža tvrtke ili koje druge organizacije s ograničenim pristupom mrežnim resursima.

Područje: informatika

EN: intranet

intravilan
Definicija: Područje naselja u komasacijskom postupku.

Područje: inženjerska geodezija

invar
Definicija: Slitina čelika s 0,3% ugljika i nikla (35,5%). Slitina ima vrlo malen koeficijent toplinskog širenja, približno 0,2 do 0,5∙10–6, koji u nekim slučajevima može biti i negativan.

Vidi: letva, invarna nivelmanska; uređaji s invarnim žicama i vrpcama, mjerni

Područje: mjerni instrumenti, fizika

EN: invar

FR: invar

DE: Invar

inverzija, temperaturna
Definicija: Promjena predznaka temperaturnoga gradijenta.

Napomena: U prizemnom sloju atmosfere za vedrih sunčanih dana u razdoblju 2 sata nakon izlaska sunca do oko 2 sata prije zalaska, temperaturni gradijent je negativan, što znači da se povećanjem visine od tla temperatura zraka smanjuje. Krivulja refrakcije okrenuta je konkavnom stranom prema gušćim slojevima, a to znači prema gore. U kasno popodne i tijekom cijele noći do ranog jutra temperatura u zračnim slojevima bližim tlu je niža, temperaturni gradijent je pozitivan. Krivulja refrakcije je konkavnom stranom okrenuta prema tlu.

Vidi: atmosfera; krivulja refrakcije; gradijent, temperaturni

Područje: fizika

EN: inversion, temperature

DE: Inversion

inženjer
Definicija: Osoba s višom školskom spremom u području inženjerstva. Npr. inženjer geodezije, inženjer šumarstva, inženjer informatike itd. Kratica je ing. i stavlja se iza imena.

Vidi: inženjerstvo

DE: Ingenieur

inženjer geodezije
Definicija: Zvanje geodetskog stručnjaka sa završenim VI. stupnjem (VŠS) studija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Takav je studij obično trajao 5 semestara. Kratica ing. geod. stavlja se nakon prezimena. Po novoj nomenklaturi akademskih i stručnih zvanja takav stručnjak je stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer geodezije. Kratica bacc. ing. geod. stavlja se nakon prezimena.

Područje: geodezija

DE: Vermessungsingenieur

inženjer geodezije, diplomirani
Definicija: Zvanje geodetskog stručnjaka sa završenim VII. stupnjem (VSS) studija na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Takav je studij trajao 9 semestara. Kratica dipl. ing. geod. stavlja se nakon prezimena. Po novoj nomenklaturi akademskih i stručnih zvanja takav stručnjak je magistar inženjer geodezije. Kratica mag. ing. geod. stavlja se nakon prezimena.

Područje: geodezija

DE: Diplom-Ingenieur des Vermessungswesens

inženjer geodezije, ovlašteni
Definicija: Diplomirani inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih arhitekata i ovlaštenih inženjera koji se vodi pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu. U taj imenik može biti upisana osoba koja ispunjava ove uvjete: 1. da je hrvatski državljanin, 2. da je potpuno poslovno sposobna, 3. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova, 4. da je diplomirala na odgovarajućem tehničkom fakultetu u Republici Hrvatskoj te stekla zvanje diplomiranog inženjera (arhitekture, građevinarstva, geodezije, strojarstva, elektrotehnike), 5. da je po završenom studiju najmanje tri godine radila pod nadzorom ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, 6. da je položila stručni ispit za obavljanje poslova u izgradnji objekata, odnosno drugi odgovarajući stručni ispit, 7. da protiv nje nije pokrenuta istraga, odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koji se vodi po službenoj dužnosti, 8. da je dostojna za obavljanje arhitektonske i inženjerske djelatnosti, 9. da ne obavlja poslove koji su nespojivi s arhitektonskom i inženjerskom djelatnošću.

Vidi: inženjer geodezije; inženjer geodezije, diplomirani

Područje: geodezija

inženjer, diplomirani
Definicija: Osoba s visokom školskom spremom u području inženjerstva. Npr. diplomirani inženjer geodezije, diplomirani inženjer matematike. Kratica je dipl. ing. i stavlja se iza imena.

Vidi: inženjerstvo

DE: Diplom-Ingenieur

inženjering
Definicija: (1) Organizirana uslužna djelatnost za pružanje savjeta za razumno i svrsishodno projektiranje tehničko-industrijskih uređaja ili građevina razne namjene. (2) Svaka djelatnost koja se temelji na znanju i umijeću inženjera pojedinih struka i profila.

Vidi: inženjerstvo

EN: engineering

inženjering, softverski
Definicija: Sustavna primjena znanstvenog i tehnološkog znanja, metoda i iskustava u oblikovanju, primjeni, testiranju i dokumentiranju softvera za optimiziranje njegove proizvodnje, podrške i kvalitete.

Područje: informatika

EN: engineering, software

DE: Softwaretechnik

inženjerka geodezije
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara zvanju inženjera geodezije.

Vidi: inženjer geodezije

Područje: geodezija

inženjerka geodezije, diplomirana
Definicija: Zvanje ženske osobe koje odgovara zvanju diplomiranog inženjera geodezije.

Vidi: inženjer geodezije, diplomirani

Područje: geodezija

DE: Diplom-Ingenieurin des Vermessungswesens

inženjerstvo
Definicija: Djelatnost koja se temelji na znanju i vještini inženjera. Inženjer je stručno zvanje koje se stiče završetkom studija na odgovarajućem fakultetu. Ovisno o završenom studijskom programu, razlikuju se inženjer i diplomirani inženjer. Grane inženjerstva su geodezija, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika i mnoge druge.

EN: engineering

FR: ingénierie

DE: Ingenieurwesen

ionosfera
Definicija: Gornji dio Zemljine atmosfere koji se proteže od 60 do 800–1000 km iznad Zemlje.

Vidi: kašnjenje, ionosfersko

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ionosphere

FR: ionosphere

DE: Ionosphäre

IP
Definicija: Kratica od Internet Protocol. Temeljni protokol iz skupa protokola TPC/IP koji definira pravila prijenosa podataka između umreženih računala.

Područje: informatika

EN: IP (Internet Protocol)

IP-adresa
Definicija: Numerička adresa kojom je na jedinstven način označeno svako računalo na internetu. Obično se zapisuje kao niz od 4 decimalna broja međusobno odvojena točkama.

Vidi: IP

Područje: informatika

EN: IP address

FR: adresse IP

DE: IP-Adresse

IR
Definicija: Infracrveni dio elektromagnetskog spektra koji uključuje valne duljine od 0,7 mm do 1 mm.

Područje: fizika

EN: infrared

FR: infrarouge

DE: Infrarot

iradijacija
Definicija: Pojava pri kojoj oku svijetle plohe izgledaju veće negoli tamne. Uzrok tomu je izvjesna neoštrina preslikavanja u oku, budući da su osvijetljeni ne samo receptori oštre slike, već i susjedni receptori, a također i uz to neizbježni mali zakreti oka (nystagmus) tako da slika točke ne pada samo na jedno mjesto mrežnice. Zbog toga tamne figure na svijetloj pozadini izgledaju manje, negoli svijetle na tamnoj pozadini. Tamni znakovi na svijetloj pozadini stoga izgledaju oku pri srednjoj osvijetljenosti oštriji i čitljiviji. Zbog neoštrine preslikavanja iradijacija se može pojaviti i na osvijetljenom sloju fotografske slike.

Područje: fizika (optika)

EN: irradiation

FR: irradiation

DE: Irradiation; Überstrahlung

IR-filtar
Vidi: filtar za infracrveno zračenje

irigacija
Definicija: Navodnjavanje, umjetno natapanje polja, ali i povišenje vodostaja u kanalima.

Napomena: Dolazi od lat. irrigare – navratiti vodu, natapati.

Područje: kartografija

EN: irrigation

DE: Bewässerung

IRS
Definicija: Indijski sateliti. Prvi su konstruirani sredinom 1980-ih. Sateliti IRS-1C (1995) i IRS-1D (1997) pripadaju drugoj generaciji. Nose multispektralne i pankromatske senzore. Prostorna rezolucija u pankromatskom kanalu iznosi 5,8 m.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: IRS (Indian Remote Sensing Satellite)

ishodište
Također: ishodište

Definicija: Točka u koordinatnom sustavu koja služi kao polazišna točka za računanje elemenata u sustavu ili za određivanje primjene tog sustava. Kako bi ishodište bilo određeno mora se navesti njegov položaj u sustavu i pripadajuće brojčane vrijednosti njegovih koordinata. (1) Ishodište koordinata je točka presjeka koordinatnih osi od kojih se koordinate bilježe. U matematici, ishodište obično ima koordinate (0,0); u geodeziji je uobičajeno dati ishodištu velike pozitivne vrijednosti kako bi se izbjegle negativne koordinate. (2) Ishodište koordinata je točka koja ima koordinate (0,0) bez obzira na njegov položaj u odnosu na osi. (3) Ishodište koordinata je točka od koje se računaju elementi koordinatnog sustava.

Područje: matematika, kartografija

EN: origin

FR: origine

DE: Ursprung

ishodište koordinatnog sustava
Definicija: Čvrsta točka u koordinatnom sustavu u kojoj su sve vrijednosti koordinata nula.

Područje: matematika

EN: origin of coordinates

FR: origine des coordonnées

DE: Koordinatenursprung

ishodište pravokutnoga koordinatnog sustava
Definicija: Točka u presjeku koordinatnih osi (osi apscise i osi ordinate) koja je zajednički početak obiju osi.

Vidi: apscisa; ordinata

Područje: kartografija

EN: origin, true

FR: origin des coordonnées rectangulaires

DE: Gitternull(punkt)

ishodište pravokutnoga koordinatnog sustava, uvjetno
Definicija: Točka u koju je uvjetno pomaknuto ishodište koordinatnog sustava kako bi sve koordinate zadanog područja imale pozitivne vrijednosti.

Napomena: U koordinatnim sustavima (zonama) Gauss-Krügerove projekcije uobičajeno je uvjetno koordinatno ishodište postaviti 500 000 m zapadno od srednjeg meridijana.

Vidi: projekcija, Gauss-Krügerova

Područje: kartografija

EN: origin, false

DE: Gitternull, fiktives

isječak karte
Definicija: Posebno izrađen ili izdvojen (isječen) dio jednog lista karte.

Područje: kartografija

EN: extract, map

FR: extrait de carte

DE: Kartenausschnitt

isječak, kružni
Definicija: Dio kruga između dvaju polumjera. Površina mu je jednaka , gdje je r polumjer kruga, a l duljina luka kružnice koja pripada kružnom isječku. Duljina luka kružnog isječka jednaka je .

Područje: matematika

EN: sector, circular

FR: secteur circulaire

DE: Kreisausschnitt; Kreissektor

isječak, kuglin
Definicija: Tijelo koje nastaje rotacijom kružnog isječka oko njegove osi simetrije.

Područje: matematika

EN: sector, spherical; cone, spherical

FR: secteur sphérique

DE: Kugelauschnitt; Kugelsektor

isječak, vremenski
Definicija: U kontekstu geografskih informacija odnosi se na prikupljanje podataka u kratkim vremenskim intervalima (fotogrametrija i daljinska istraživanja). Najčešće se takva metoda prikupljanja podataka upotrebljava za pojave koje se brzo mijenjaju (npr. praćenje hurikana), ali se može odnositi i na redovito prikupljanje podataka o nekom području (npr. satelitske snimke za neko područje dobivaju se nakon svakog prolaska satelita iznad istog mjesta).

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: slice, time

iskaz zemljišta
Definicija: Tiskanica za komasacijski postupak, obilježena rednim brojem i rednim brojevima ostalih iskaza s kojima čini posjed jednog domaćinstva, a sadrži tehničkom reambulcijom i zemljišnoknjižnim postupkom utvrđene podatke o parcelama u posjedu jednog sudionika komasacije te podatke o načinu korištenja i vrijednosti tih parcela po komasacijskim klasama, zatim ukupnu vrijednost posjeda s postotkom odbitaka kao i sve te podatke nakon dodjele novog posjeda.

Područje: inženjerska geodezija

iskaz, poslovni
Definicija: Pomoćni poslovni popis u kojem se evidentira stanje rješavanja predmeta u zemljišnim knjigama i neke činjenice koje treba evidentirati u svezi upisa; evidencija o kretanju spisa predmeta, načinu rješavanja, vrstama upisa i prava na zemljištima.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

iskolčenje
Definicija: Prenošenje na teren projektiranog objekta, tj. obilježavanje na terenu i stabiliziranje s potrebnom točnošću niza točaka koje označuju osi i oblik projektiranog objekta prema položaju i dimenzijama što ih daje projekt.

Područje: inženjerska geodezija

EN: laying out; setting out; staking out

FR: implantation; jalonnage

DE: Absteckung

iskolčenje komasacijske osnove
Definicija: Iskolčenje glavnog projekta putne i kanalske mreže te projekta gospodarskih tabli u postupku komasacije.

Područje: inženjerska geodezija

iskolčenje presjekom linija
Definicija: Način iskolčenja točke pomoću linija koje su na gradilištu prethodno iskolčene i stabilizirane.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

iskolčenje presjekom lukova
Definicija: Način iskolčenja točke pomoću dviju ili više dužina, što označuju udaljenosti tražene točke od točaka geodetske osnove.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

iskolčenje presjekom pravaca
Definicija: Način iskolčenja točke pomoću dvaju ili više pravaca koji predstavljaju smjerove od točaka geodetske osnove prema traženoj točki.

Vidi: iskolčenje

Područje: inženjerska geodezija

iskolčenje regulacijske osnove
Definicija: Iskolčenje projekta reguliranih i novoosnovanih granica, građevinskih parcela i objekata infrastrukture u gradovima i naseljima.

Područje: inženjerska geodezija

iskolčenje vertikale
Definicija: Postavljanje točaka u pravcu vertikale ili mjerenje u točki presjeka pravca vertikale stajališne točke i specifične horizontalne ravnine.

Napomena: U engleskom jeziku izraz plumbing u mjerenjima znači i postavljanje odnosno ispitivanje vertikalnog položaja sastavnice građevinskog objekta.

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: plumbing

FR: projection suivant la verticale

DE: Lotung

iskop
Definicija: Količina uklonjenog tla kod nekih radova.

Područje: inženjerska geodezija

EN: material, excavated; cut; excavation

DE: Aushub; Ausgrabung; Auschachtung

ISO
Definicija: Oznaka za Međunarodnu organizaciju za normizaciju. Dolazi od grčke riječi isos što znači jednako. ISO je mreža nacionalnih zavoda za normizaciju iz 148 država, u pravilu s po jednim zavodom po državi, i sa Središnjim tajništvom u Ženevi (Švicarska), koje koordinira sustav. ISO je nevladina organizacija: njezini članovi nisu, kao što su u Ujedinjenim narodima, predstavnici vlada država. Ipak, ISO zauzima poseban položaj između javnog i privatnog sektora.

Područje: metrologija, informatika

EN: International Organization for Standardization

FR: Organisation internationale de normalisation

DE: Internatonale Vereinigung der Standardisierungsgremien

ISO 9000
Definicija: International quality standard (ISO), međunarodne norme kvalitete. Njihova značajka je promijenjeni pristup kvaliteti koji se može ukratko opisati s "ne daj korisniku ni manje ni više kvalitete nego što je on zahtijeva".

Područje: metrologija

EN: ISO 9000

ispis čestica
Definicija: Podaci o svim katastarskim česticama komasacijske gromade. Podaci za svaku katastarsku česticu su njezin broj, katastarska kultura, površina i vlasnik, broj lista katastarskog plana na kojem je prikazana, broj zemljišnoknjižnog uloška u koji je upisana i naziv rudine u kojoj leži.

Vidi: čestica, katastarska; gromada, komasacijska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispis iz BZP
Definicija: Ispis iz EOP zemljišne knjige, bilo iz EOP glavne knjige, pomoćnih popisa ili dnevnika zemljišnoknjižnih podnesaka; zemljišnoknjižni izvadak iz EOP zemljišne knjige; izdaju ga zemljišnoknjižni sudovi i tijela nadležna za katastar.

Vidi: baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske; knjiga, EOP zemljišna; knjiga, EOP glavna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispit
Definicija: Tehnička operacija kojom se prema utvrđenom postupku određuje jedna ili više značajki određenog proizvoda ili njegove funkcije (npr. mjerilo, mjerni uređaj).

Područje: metrologija

EN: test

FR: essai

DE: Prüfung

ispit, mjernički
Definicija: Ispit za stjecanje naziva mjernik ili geometar u doba izmjere potrebne za izradu austrijskog i mađarskog katastra zemljišta u XIX. st. Sastojao se više iz provjere praktičnog nego teorijskoga geodetskog znanja.

Vidi: mjernik; geometar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispit, zemljišnoknjižni
Definicija: Ispit kojim se provjerava sposobnost obavljanja poslova na vođenju zemljišnih knjiga i stječe ovlast za taj posao.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispitivalište
Također: ispitivalište

Definicija: Mjesto gdje se obavljaju ispiti.

Napomena: Naziv ispitivalište može se upotrebljavati za različite oblike praktične primjene pri ispitivanju. Pri geodetskim ispitivanjima na terenu to su ispitne jedinice koje se mogu razlikovati npr. izmjenom mjeritelja i/ili instrumenta i opreme, ili mjerenjima istom opremom u različito doba dana, ili u različitim danima u približno istim uvjetima, u znatnijem vremenskom odmaku, ili različitim metodama mjerenja u istim uvjetima.

Vidi: ispit; mjerenja, usporedbena; ponovljivost, mjerna; obnovljivost, mjerna

Područje: metrologija

EN: laboratory, testing

FR: laboratoire d'essai

DE: Prüflaboratorium

ispitivanje
Definicija: Djelatnost kojom se obavlja jedan ili više ispita.

Područje: metrologija

EN: testing

FR: vérification; contrôle

DE: Prüfung

ispitivanje mjernih instrumenata
Također: ispitivanje mjernih instrumenata

Definicija: Postupci za provjeru mjernog instrumenta s obzirom na zadovoljavanje specifičnih zahtjeva u definiranim uvjetima.

Napomena: Ispit svih mjernih instrumenata (mjerila) u određenim razdobljima reguliran je zakonskim propisima (Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo).

Područje: mjerni instrumenti

EN: testing of measuring instruments

FR: vérification des instruments de mesure

DE: Überprüfung der Messgeräte

isprava, javna
Definicija: Isprava na temelju koje se može dopustiti neki zemljišnoknjižni upis, predbilježba ili zabilježba, a koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, odnosno koju je izdao sud ili drugo nadležno tijelo.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: deed drawn by a competent authority, formal

FR: acte authentique

DE: Urkunde, öffentliche

isprava, privatna
Definicija: Isprava na temelju koje se dopušta neki zemljišnoknjižni upis, a na kojoj je na zakonom propisani način ovjerovljena istinitost potpisa; može biti potpisana od strane knjižnog prednika ili njegova opunomoćenika.

Vidi: prednik, knjižni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: contract, simple; contract, informal; agreement, private

FR: acte sous seing privé

DE: Rechtsgeschäft, privatschriftliches

isprava, zemljišnoknjižna
Definicija: Isprava na temelju koje je dopušten zemljišnoknjižni upis, npr. kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju itd.; isprava sastavljena u obliku propisanom za njezinu valjanost.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispravak
Također: ispravak

Definicija: Vrijednost algebarski pribrojena neispravljenom mjernom rezultatu radi kompenzacije odstupanja.

Napomena: Budući da se sustavno odstupanje ne može točno znati, ispravak ima također nesigurnost.

Vidi: nesigurnost, mjerna; rezultat, ispravljeni

Područje: metrologija

EN: correction

FR: correction

DE: Korrektion; Verbesserung

ispravak međe
Definicija: Sudsko uređenje međe katastarskih čestica koja na zemljištu nije vidljiva ili koja je sporna.

Vidi: međa; međa, sporna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispravak površine
Definicija: Usklađivanje površine katastarske čestice prema katastarskom operatu s njezinom površinom na zemljištu i u zemljišnoj knjizi.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispravak rješenja o upisu
Definicija: Donošenje rješenja o ispravku rješenja o upisu koje se provodi po službenoj dužnosti ako se utvrdi da nalog za upis nije moguće provesti u zemljišnim knjigama.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispravak upisa
Definicija: Ispravak nastao zbog pogreške u upisivanju; upisuje se na kraju pogrešno upisanog teksta ako je pogreška uočena za vrijeme samog upisivanja, ili na temelju rješenja o ispravku pogrešnog upisa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispravak, temperaturni
Definicija: Ispravak mjerne vrijednosti zbog odstupanja temperature (kao utjecajne veličine) mjernog uređaja u trenutku mjerenja od određene referencijske vrijednosti.

Vidi: veličina, utjecajna; temperatura, referencijska; temperatura umjeravanja

Područje: metrologija

EN: correction, temperature

FR: correction de temperature

DE: Temperaturkorrektion

isprave
Definicija: Knjižne isprave; zemljišnoknjižne isprave.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ispravnost (rezultata)
Definicija: Kvalitativna oznaka za mjeru približenja rezultata referencijskoj vrijednosti pri čem, već prema utvrđenome ili dogovorenome, ta vrijednost može biti istinita, ispravna ili očekivana.

Napomena: Kvantitativne podatke te mjere približenja ne treba iskazivati nazivom "točnost". Za kvantitativne podatke mjernih rezultata vrijedi pojam mjerna nesigurnost.

Vidi: vrijednost, referencijska; nesigurnost, mjerna

Područje: metrologija

EN: trueness

FR: justesse

DE: Richtigkeit

ispravnost mjerila
Definicija: Svojstvo mjerila (mjernog instrumenta) da daje pokazivanja oslobođena sustavnog odstupanja.

Vidi: rektifikacija

Područje: mjerni instrumenti

EN: freedom from bias (of a measuring instrument)

FR: justesse (d'un instrument de mesure)

DE: Richtigkeit (eines Instrumentes)

ISPRS
Definicija: Međunarodno društvo za fotogrametriju i daljinska istraživanja, nevladina organizacija koja se bavi razvojem međunarodne suradnje radi unaprijeđenja fotogrametrije i daljinskih istraživanja i njihovih primjena. Osnovano je 1910. pod vodstvom prvoga predsjednika, Eduarda Doležala. Hrvatska je članica ISPRS-a od 1996.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing)

FR: Société Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection

DE: Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung, Internationale

istinitost
Definicija: Bliskost slaganja između prosječne vrijednosti dobivene iz velikog skupa rezultata i prihvaćene referentne vrijednosti. Mjera istinitosti obično se iskazuje s pomoću pristranosti. Istinitost se nazivala "točnost srednje vrijednosti", ali se uporaba toga naziva ne preporučuje.

Područje: statistika

EN: trueness

DE: Richtigkeit; Wahrhaftigkeit; Wirklichkeit

istinitost u označivanju
Definicija: Način izvješćivanja o kvaliteti podataka koji se sastoji od navođenja svih činjenica o skupu podataka od strane proizvođača, a na korisniku je da sam procijeni odgovara li taj skup podataka njegovim zahtjevima.

Područje: informatika; kartografija

EN: truth in labelling

istočno (E)
Definicija: Istočna koordinata u ravnini kartografske projekcije.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: easting (E)

istraživanja, daljinska
Definicija: Metodski postupci prikupljanja i interpretacije podataka o objektima iz daljine, pri čem mjerni instrumenti ne dolaze u dodir s objektima istraživanja (najčešće se izvode iz zračnih i svemirskih letjelica).

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: remote sensing

FR: télédétection

DE: Fernerkundung

iteracija
Također: iteracija

Definicija: Uzastopno izvođenje nekog postupka tako da se u svakom koraku primjenjuju rezultati iz prethodnoga. Npr. približno rješavanje jednadžbi metodom iteracije provodi se tako da se jednadžba napiše u obliku , odabere se početna vrijednost x0 i definira niz . Uz određene uvjete niz teži prema rješenju jednadžbe .

Područje: matematika

EN: iteration; iteration process

FR: procédé d'itération

DE: Iteration; Iterierung; Iterationprozeß

itinerar
Definicija: (1) Plan i program putovanja s naznakom udaljenosti, mjesta zaustavljanja te vremenima dolaska i odlaska. (2) Putni vodič s kartom i svim značajnijim podacima o području kojim se putuje (opis kraja, ceste, luke, hoteli itd.).

Područje: kartografija

EN: route

FR: itinéraire

DE: Itinerar

ITRF
Definicija: Realizacija međunarodnog terestričkog referentnog sustava za određenu vremensku epohu, npr. ITRF94.

Vidi: datum, geodetski; okvir, referentni terestrički

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: ITRF (IERS Terrestrial Reference Frame)

IUGG
Definicija: Kratica od International Union for Geodesy and Geophisics – Međunarodna unija za geodeziju i geofiziku. Znanstvena organizacija posvećena promociji i koordinaciji istraživanja Zemlje i njezina okoliša u prostoru. Prikupljeni podaci, dobiveni rezultati i saznanja stečena pod okriljem Unije dostupni su cijeloj znanstvenoj zajednici i namijenjeni dobrobiti društva. Kako bi unaprijedila znanost o Zemlji, Unija djeluje kroz svoja društva i povjerenstva. Jedno od sedam njezinih društava je Međunarodno društvo za geodeziju (International Association of Geodesy – IAG).

Vidi: IAG

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: IUGG (International Union for Geodesy and Geophysics)

FR: Union Géodésique et Géophisyque Internationale

izdavač karte
Definicija: Pravna osoba odgovorna za objavljivanje karte (kartografskog proizvoda).

Područje: kartografija

EN: publisher, map

FR: éditeur cartographique

DE: (Karten)herausgeber

izdavaštvo, stolno
Definicija: Unos podataka i priprema za tisak tekstova i slika uz pomoć osobnog računala i softvera kao što je npr. Pagemaker. Izlazak tiskovnih originala može se ostvariti na laserskom pisaču, koji radi pomoću jezika opisa stranice, npr. PostScripta, koji omogućuje i elektronsko rastriranje.

Vidi: PostScript

Područje: informatika

EN: publishing, desk top

izdvajanje značajki
Definicija: Postupak proučavanja i lociranja područja i objekata na Zemlji i dolaženje do korisnih informacija iz snimaka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: feature extraction

DE: Merkmalsbestimmung

izglađivanje linije
Definicija: Postupak koji uklanja nepravilnosti i grubosti s neke linije unutar zadane tolerancije.

Područje: kartografija

EN: smoothing, line

DE: Linienglättung

izgrađenost katastarske čestice
Definicija: Podatak koji se odnosi na iskazivanje postojanja zgrada i drugih građevina koje trajno leže na zemljištu ili ispod njegove površine (oznaka zgrade ili druge građevine i površina zemljišta pod tom građevinom); pod izgrađenosti katastarske čestice može se smatrati i određena kategorija koja je u funkciji iskazivanja strukture načina iskorištavanja zemljišta.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izjednačenje
Definicija: Određivanje vrijednosti nepoznanica na temelju prekobrojnih mjerenja, a prema određenim principima. Na taj način dobivaju se izjednačene vrijednosti koje su u nekom smislu oslobođene utjecaja pogrešaka.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment

FR: compensation; ajustement

DE: Ausgleichung

izjednačenje bloka
Definicija: Izjednačenje koordinata novih točaka na osnovi mjerenja snimaka dvaju ili više povezanih nizova snimaka. Rezultat su koordinate novih točaka u referentnom koordinatnom sustavu i elementi vanjske orijentacije svih snimaka.

Vidi: orijentacija, vanjska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: block adjustment

DE: Blockausgleichung

izjednačenje direktnih mjerenja
Definicija: Određivanje jedne ili više izjednačenih veličina koje se mogu direktno mjeriti i za koje postoje mjerene vrijednosti.

Vidi: izjednačenje

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of direct observations

FR: compensation des observations directes

DE: Ausgleichung direkter Beobachtungen

izjednačenje koordinata
Definicija: Izjednačenje nekih mjerenja s koordinatama kao nepoznanicama.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of coordinates

FR: compensation des coordonnées

DE: Koordinatenausgleichung

izjednačenje koreliranih mjerenja
Definicija: Izjednačenje metodom najmanjih kvadrata pri čem se uzima u obzir korelacija između mjerenja.

Vidi: korelacija

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of correlated observations

FR: compensation des observations corrélées

DE: Ausgleichung korrelierter Beobachtungen

izjednačenje metodom najmanjih kvadrata
Definicija: Izjednačenje pri kojem zbroj težinskih suma kvadrata popravaka ima minimalnu vrijednost. Ako postoji korelacija između mjerenja, treba minimizirati kvadratnu formu koja se sastoji od vektora popravaka i inverzne korelacijske matrice.

Vidi: izjednačenje; korelacija

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment by the least squares method

FR: compensation par la méthode des moindres carrés

DE: Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate

izjednačenje mreže
Definicija: Izjednačenje neke geodetske mreže, npr. triangulacijske, trilateracijske, nivelmanske, astronomske, gravitacijske.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment, net

FR: compensation de réseau

DE: Netzausgleichung

izjednačenje posrednih mjerenja (opažanja) s uvjetnim jednadžbama
Definicija: Izjednačenje prema jednadžbama popravaka i uvjetnim jednadžbama između nepoznanica.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of observation equations with condition equations

FR: compensation des observations indirectes avec des équations de condition

DE: Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen mit Bedingungsgleichungen

izjednačenje posrednih opažanja
Definicija: Izjednačenje prema jednadžbama popravaka.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of observation equations

FR: compensation des observations

DE: Ausgleichung vermittelnder Beobachtungen

izjednačenje površina
Definicija: (1) Pri izradbi i/ili obnovi katastarskog operata izjednačenje novoizračunatih površina katastarskih čestica na unaprijed teorijski određenu površinu. (2) Pri održavanju katastarskog operata raspoređivanje razlike u površini između površine skupine novonastalih katastarskih čestica i ukupne površine katastarskih čestica te skupine iz katastarskog operata, proporcionalno površini svake novonastale katastarske čestice. Izjednačenje se može provesti ako je razlika u površini tih skupina manja ili jednaka od unaprijed zadanog dopuštenog površinskog odstupanja.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izjednačenje uvjetnih jednadžbi
Definicija: Izjednačenje prema uvjetnim jednadžbama koje izjednačena mjerenja moraju zadovoljiti.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of condition equations

FR: compensation des équations de condition

DE: Ausgleichung bedingter Beobachtungen

izjednačenje uvjetnih jednadžbi s nepoznanicama
Definicija: Izjednačenje prema uvjetnim jednadžbama, kada se uz najmanje dva izjednačena opažanja pojavljuju i nepoznanice.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: adjustment of condition equations with unknowns

FR: compensation des équations de condition avec des inconnues

DE: Ausgleichung bedingter Beobachtungen mit Unbekanten

izlaganje
Definicija: Ispunjenje zakonske obveze ureda za katastar da poziva stranke u svoj privremeno otvoreni ured na području obavljene katastarske izmjere, radi priopćavanja, provjeravanja i otklanjanja mogućih pogrešaka u podacima katastarske izmjere.

Vidi: izmjera, katastarska; klasiranje, katastarsko

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: inspection of cadastral documents, public

FR: reconnaissance des documents cadastraux

DE: Öffenlegung des Liegenschaftskataster

izlaganje na javni uvid
Definicija: Ispunjenje zakonske obveze komasacijskih organa da pozivanjem ili javnim oglašavanjem predoči sudionicima komasacije podatke: komasacijske procjene zemljišta, iskaze zemljišta po stanju prije komasacije, idejne projekte komasacijske osnove te rješenja o komasaciji novih posjeda.

Vidi: komasacija

Područje: inženjerska geodezija

EN: notice, public

FR: enquete de commodo et incommodo

DE: Auslegung, öffentliche

izmjena
Također: izmjena

Definicija: Niz operacija koje se izvode zajedno. U pravilu, izmjene prevode bazu podataka iz jednoga konzistentnog stanja u drugo. Svaka izmjena može biti uspješno završena ili se od nje može odustati. Do odustajanja može doći na zahtjev korisnika, zbog pogreške u sustavu ili zbog posljedica kršenja ograničenja konzistentnosti. Samo u slučaju uspješnog završetka izmjene one su potvrđene i dostupne na uvid korisnicima.

Vidi: ograničenja konzistentnosti; potvrđivati

Područje: informatika

EN: transaction

DE: Transaktion

izmjera
Definicija: Općeniti i kraći naziv za geodetsku izmjeru i njezine oblike: izmjeru Zemlje, osnovnu izmjeru, detaljnu (katastarsku, topografsku, hidrografsku) i posebnu izmjeru.

Područje: geodezija

EN: survey; survey, land

FR: levé

DE: Aufnahme; Vermessung

izmjera katastarske čestice
Definicija: Detaljna izmjera međa katastarske čestice i pripadajućih objekata.

Vidi: izmjera, detaljna; čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izmjera na gradilištu
Definicija: Sve metode geometrijskog mjerenja primijenjene na mjestu izvedbe objekta te ispitna mjerenja, mjerenja za usklađivanje i izmjera detalja prije izvedbe.

Vidi: mjerenje, geometrijsko; mjerenje za usklađivanje; iskolčenje

Područje: praktična geodezija, inženjerska

izmjera na mrežu
Definicija: Detaljna izmjera od mreže stalnih geodetskih točaka.

Vidi: izmjera, detaljna; mreža stalnih geodetskih točaka

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

izmjera postojećeg stanja
Definicija: Dužnost ureda za katastar da, na temelju prijave o promjeni, izmjeri propisno obilježene međe katastarskih čestica, utvrđeno stanje provede u katastarskom operatu i prijavi za provedbu u zemljišnoj knjizi.

Vidi: međa; operat, katastarski; knjiga, zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izmjera Zemlje
Definicija: Istraživanje i određivanje oblika i veličine Zemlje kao planeta iz njezinih globalnih geometrijskih i gravimetrijskih parametara.

Područje: geodezija

DE: Erdmessung

izmjera zemljišta
Također: izmjera zemljišta

Definicija: Geodetska izmjera kojom se određuju elementi položaja, oblika, veličine i drugih svojstava zemljišta i objekata na zemljištu. Rezultati takve izmjere obično se prikazuju na planovima ili kartama krupnijeg mjerila.

Vidi: izmjera, geodetska

Područje: praktična geodezija

EN: survey, land

izmjera zemljišta, katastarska
Definicija: Utvrđivanje katastarskih čestica (položaja, oblika i veličine), načina iskorištavanja čestica (i izgrađenosti) te posjednika katastarskih čestica u propisanom postupku.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: survey, cadastral

FR: levé cadastral

DE: Katastervermessung

izmjera, detaljna
Vidi: izmjera zemljišta

izmjera, državna
Definicija: Geodetska izmjera kojoj je svrha određivanje elemenata za izradu suvremenog geoinformacijskog sustava države za cjelinu njezina teritorija do pojedine katastarske čestice i objekata na njoj. Poslovi državne izmjere obuhvaćaju osnovne geodetske radove, topografsku izmjeru i izradu državnih karata, izmjeru i označivanje državne granice na kopnu.

Vidi: izmjera, geodetska

Područje: geodezija

DE: Landesaufnahme

izmjera, fotogrametrijska
Definicija: Metoda izmjere fotografskih snimaka, snimljenih iz zraka ili sa Zemlje.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: survey, photogrammetric

FR: levé photogrammétrique

DE: Vermessung, photogrammetrische

izmjera, geodetska
Definicija: Prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka geodetskim metodama.

Područje: geodezija

EN: survey, geodetic

FR: levé géodésique

DE: Vermessung, geodätische

izmjera, građevna
Definicija: Sva geodetska mjerenja vezana uz iskolčenje, nadgledanje, preuzimanje i obračunavanje građevine.

Područje: inženjerska geodezija

izmjera, grafička
Također: izmjera, grafička

Definicija: Određivanje položaja zemljišta i izabranih točaka objekata na zemljištu mjerenjem geodetskim stolom i gledačom ili kipregelom, te istodobno, neposredno na terenu, grafička izradba njihova kartografskog prikaza. Katastarski planovi austrijskog i mađarskog katastra zemljišta iz XIX. st. izrađeni su na taj način. Danas se zbog suvremenije tehnologije izmjere grafička izmjera vrlo rijetko upotrebljava.

Vidi: stol, geodetski; kipregel

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

EN: survey, plane table

FR: levé a la planchette

DE: Meßtischaufnahme

izmjera, gravimetrijska
Definicija: Određivanje ubrzanja sile teže na pojedinim točkama na Zemlji. Prije početka gravimetrijskih radova izrađuje se projekt mreže – odabire se skupina točaka na kojima treba odrediti ubrzanje sile teže.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: survey, gravimetric

DE: Vermessung, gravimetrische

izmjera, hidrografska
Definicija: Izmjera kojoj je osnovna svrha određivanje podataka vezanih uz dno mora i kopnenih voda. Može se sastojati od određivanja jednog ili više sljedećih skupova podataka: dubina voda, konfiguracije i vrste dna, smjera i jakosti struja, visine i vremena morskih mijena, položaja topografskih oblika te nepokretnih objekata za potrebe navigacije.

Područje: pomorstvo, geodezija

EN: survey, hydrographic

FR: levé hydrographique

DE: Vermessung, hydrographische

izmjera, industrijska
Definicija: Različite izmjere i geometrijska mjerenja primijenjena u proizvodnji.

Područje: praktična geodezija

EN: survey, industrial

FR: mesures appliquées aux travaux de l'industrie

DE: Industrievermessung

izmjera, inženjerska
Također: izmjera, inženjerska

Definicija: Sve metode geometrijske izmjere koje su potrebne za zamisao, planiranje, proračun, izvedbu, izmjeru i naknadna ispitivanja inženjerskog projekta ili građevine.

Napomena: Inženjerska izmjera je općenit pojam, a obuhvaća iskolčenja, izmjeru na gradilištu, industrijsku izmjeru, ispitna mjerenja, mjerenja i ispitivanja deformacija itd.

Vidi: mjerenje, geometrijsko

Područje: inženjerska geodezija

EN: survey, engineering

FR: topométrie industrielle et de génie civil

DE: Ingenieurvermessung; Ingenieurgeodäsie

izmjera, katastarska
Definicija: Geodetska izmjera kojoj je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu i načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina.

Vidi: izmjera, geodetska; čestica, katastarska; operat, katastarski; katastar nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: survey, cadastral

FR: levé cadastral

DE: Katastervermessung

izmjera, naknadna detaljna
Definicija: Provjera mjerenjem postojećih podataka katastarske izmjere na koje je dan prigovor.

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

izmjera, ortogonalna
Vidi: metoda izmjere, ortogonalna

izmjera, osnovna
Definicija: Određivanje položajnih koordinata, visina i sile teže pojedinih u krajoliku posebno označenih točaka, radi izrade državnog položajnog i visinskog sustava točaka, odnosno mreže stalnih geodetskih točaka. Obavlja se na temelju prethodno određenih globalnih geometrijskih i gravimetrijskih parametara Zemlje kao planeta.

Područje: geodezija

izmjera, polarna
Vidi: metoda izmjere, polarna

izmjera, posebna
Definicija: Oblik geodetske izmjere radi projektiranja i neposredne gradnje građevina, drugih objekata i strojeva, te nadzora njihove stabilnosti.

Vidi: izmjera, geodetska

Područje: inženjerska geodezija

izmjera, postojeća katastarska
Definicija: Katastarska izmjera zemljišta na temelju koje je izrađen važeći katastarski operat.

Vidi: izmjera, katastarska; operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izmjera, prvobitna katastarska
Definicija: Katastarska izmjera prema rezultatima koje su katastarske čestice prvi put prikazane na katastarskom planu i nakon koje je prvi put izrađen katastar zemljišta.

Vidi: izmjera, katastarska; katastar zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izmjera, stereoskopska
Također: izmjera, stereoskopska

Definicija: Izmjera stereoparova na stereoinstrumentu.

Vidi: stereopar; stereoinstrument

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: stereocompilation; restitution, stereoscopic

FR: évaluation stéréoscopique

DE: Stereoauswertung; Auswertung, stereoskopische; Stereobildauswertung

izmjera, topografska
Definicija: Geodetska izmjera topografskih objekata, koji se mogu pridružiti nekoj objektnoj cjelini (naselja, prometnice, vode, vegetacija, reljef i područja), prostorno ih geometrijski jednoznačno odrediti, atributima kvantitativno i kvalitativno pobliže opisati i imenovati. Svrha je te izmjere izrada topografskih karata i baza podataka.

Vidi: izmjera, geodetska; objekt, topografski

Područje: praktična geodezija

EN: survey, topographic

FR: levé topographique

DE: Aufnahme, topographische

izmjera, visinska
Definicija: Određivanje visina točaka geodetskim metodama, npr. geometrijski nivelman, trigonometrijski nivelman, tahimetrija, barometarsko mjerenje visina.

Vidi: nivelman, geometrijski; mjerenje visinskih razlika, trigonometrijsko

Područje: praktična geodezija

EN: measurement of heights

FR: mesurage des hauters

DE: Höhenmessung

izobata
Definicija: Linija koja spaja točke istih dubina ili negativnih nadmorskih visina s obzirom na nultu nivoplohu.

Područje: kartografija

EN: contour, depth

FR: isobathe

DE: Tiefenlinie

izogonalan
Definicija: (1) Koji ima jednake kutove. (2) Onaj koji čuva kutove.

Područje: matematika

EN: isogonal

izohipsa
Definicija: Linija koja spaja točke istih nadmorskih visina.

Područje: kartografija

EN: contour; contour line; isohypse

FR: courbe de niveau; isohypse

DE: Höhenlinie; Isohypse

izohipsa, dopunska
Definicija: Izohipsa koja se interpolira između (susjednih) osnovnih izohipsa kako bi se prikazale lokalne karakteristike zemljišnih oblika.

Područje: kartografija

FR: courbe auxiliaire

DE: Hilfshöhenlinie

izohipsa, glavna
Definicija: Određena, svaka n-ta izohipsa, deblje izvučena, najčešće s kotom.

Područje: kartografija

EN: contour line, index

FR: courbe maitresse; courbe de niveau maîtresse

DE: Zählhöhenlinie; Zählisohypse

izohipsa, osnovna
Definicija: Linija koja spaja točke istih nadmorskih visina na odabranoj ekvidistanciji.

Vidi: ekvidistancija

Područje: kartografija

EN: contour, principal

FR: courbe normale; courbe de niveau normale

DE: Haupthöhenlinie

izohipsa, pomoćna
Definicija: Izohipsa koja se interpolacijom umeće na polovini ili četrtini prihvaćene ekvidistancije kako bi se prikazali detalji zemljišnih oblika koji se nalaze unutar prihvaćene ekvidistancije ili kako bi se dobile gušće izohipse, obično u ravnicama.

Vidi: ekvidistancija

Područje: kartografija

EN: contour, auxiliary; contour, intermediate

FR: courbe intercalaire; courbe auxiliaire

DE: Zwischenhöhenlinie; Hilfshöhenlinie

izokola
Definicija: Linija na karti koja spaja točke istih deformacija.

Vidi: deformacije projekcije

Područje: kartografija

EN: isogram, distortion

FR: ligne d'égale alteration

DE: Äquideformate

izokrona
Definicija: Izolinija koja spaja točke jednakog vremenskog puta od pojedine točke. Obično se koristi u aplikacijama za planiranje trase ceste.

Vidi: izolinija

Područje: GIS

EN: isochrone

izolar
Definicija: Zbirka karata u kojoj dominiraju prikazi otoka. Prvi izolar hrvatskih otoka tiskan je u prvoj polovici XVI. st.

Područje: kartografija

izolinija
Definicija: Linija na karti koja spaja točke istih ili pretpostavljeno istih iznosa nekih veličina.

Vidi: prikaz srodan karti

Područje: kartografija

EN: isolinie; isogram

FR: isoligne

DE: Isolinie

izometrija
Definicija: Svako preslikavanje koje čuva udaljenost.

Područje: matematika

EN: isometry

FR: isométrie

DE: Abbildung, isometrische

izostazija
Definicija: Kompenzacija topografskih masa odgovarajućim rasporedom masa različite gustoće ispod njih.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: isostasy

DE: Isostazie

izoštravanje slike
Definicija: Postupak kojim se postiže oštrina optičke slike pri promatranju slike okom (i okularom instrumenta).

Napomena: U mjernih instrumenata taj postupak ima posebno značenje radi nužnosti uklanjanja paralakse.

Vidi: metoda izoštravanja slike; paralaksa nitnoga križa; daljina izoštravanja; fokusiranje

Područje: fizika (optika)

EN: focussing; focusing (SAD)

FR: mise au point, mouvement de mise au point

DE: Einstellung der Bildschärfe; Scharfeinstellen des Zielbildes

izoštravanje, unutrašnje
Definicija: Postupak izoštravanja slike mjernog objekta pri namještanju dalekozora za mjerenje kod kojeg se pomiče optički član objektiva unutar cijevi dalekozora. Tim se postupkom mijenja žarišna daljina objektiva i slika objekta dovodi u ravninu nitnoga križa.

Napomena: Rijetke su konstrukcije kod kojih se za izoštravanje slike koristi pomak nekog drugog optičkog elementa (npr. pomak kompenzatora nivelira s kompenzatorom).

Vidi: izoštravanje slike; teleobjektiv; paralaksa nitnoga križa; namještanje mjernog dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: focussing, internal

FR: mise au point interne

DE: Innenfokussierung; Fokussieren mit Fokussierlinse

izoštravanje, vanjsko
Definicija: Postupak izoštravanja slike dalekozora pomakom okularne cijevi s nitnim križem unutar objektivne cijevi kojim se dovodi ravnina nitnoga križa u ravninu mjernog objekta. Primijenjeno je u starijih konstrukcija dalekozora.

Vidi: izoštravanje, unutrašnje; izoštravanje slike; paralaksa nitnoga križa; namještanje mjernog dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: focussing, external

FR: commande du tube porte réticule

DE: Fokussieren, ausseres; Fokussieren mit Okulartrieb

izrada karte
Definicija: Cjelokupnost svih postupaka u izradi karata – od zamisli do umnožavanja. Glavniji su postupci: kartografska priprema, izrada projekta karte, oblikovanje karte, izrada originala i umnožavanje karte.

Vidi: priprema, kartografska; sastavljanje karte; original, izdavački

Područje: kartografija

EN: production, map

DE: Kartenherstellung

izrada katastarskog operata
Također: izrada katastarskog operata

Definicija: Uspostava katastarske evidencije za katastarsku općinu temeljem geodetskog elaborata izrađenog i ovjerenog za tu svrhu.

Vidi: operat, katastarski; elaborat, geodetski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izrada katastra zemljišta
Definicija: Poslovi koji se sastoje od utvrđivanja katastarskih prostornih jedinica, katastarske izmjere zemljišta, katastarskoga klasiranja i bonitiranja zemljišta, izlaganja, izrade katastarskih operata.

Vidi: katastar zemljišta; izmjera, katastarska; klasiranje, katastarsko; operat, katastarski; bonitiranje

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Aufstellung eines Grundkatasters

izravnanje međe
Definicija: Pojednostavnjenje međne linije zamjenom dijelova susjednih katastarskih čestica.

Vidi: međa

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izraz, neodređeni
Definicija: Izraz oblika , , , , , ili .

Područje: matematika

EN: form, indeterminate

FR: indétermination

DE: Form, unbestimmte

izrezati i umetnuti
Definicija: Svojstvo u aplikacijskom softverskom paketu koje izrezuje (briše) dio ili cijeli objekt ili tekst iz nekog dokumenta i smješta ga u međumemoriju, odakle se može umetnuti u isti ili drugi dokument.

Područje: informatika

EN: cut and paste

izvadak iz sudskog registra
Definicija: Javna isprava kojom se dokazuje da je pravna osoba registrirana za obavljanje određene djelatnosti, za koje je djelatnosti registrirana, tko je ovlaštena osoba pravne osobe itd.

Vidi: isprava, javna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izvadak, opći
Definicija: Izvadak s prikazom stanja cijelog zemljišnoknjižnog tijela.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izvadak, posebni
Definicija: Izvadak za posebni dio zemljišnoknjižnog tijela ili hipotekarnu tražbinu.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno; tražbina, hipotekarna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izvadak, zajednički
Definicija: Izvadak za više zemljišnoknjižnih tijela koji se sastavlja samo ako su vlasništvo i tereti glede svih zemljišnoknjižnih tijela jednaki.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izvadak, zemljišnoknjižni
Definicija: Javna isprava koja se izdaje prijepisom podataka sadržanih u zemljišnoj knjizi; iz EOP zemljišne knjige izdaje se ispis koji ga zamjenjuje.

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izvješće o kvaliteti
Definicija: Izvješće o kvaliteti skupa podataka; to je ili pisani dokument koji prati skup podataka ili je dio baze podataka, tj. postoji normirani format u koji se mogu upisati procijenjene vrijednosti pojedinih elemenata kvalitete. Takvo je digitalno izvješće o kvaliteti poželjnije jer je moguća usporedba kvalitete između pojedinih skupova kao i prijenos tih informacija zajedno sa skupom podataka.

Područje: kartografija

EN: report, quality

izvještaj o knjižnom stanju
Definicija: Izvještaj koji izrađuje ovlaštena osoba u kojem se uspoređuje stanje upisano u zemljišnim knjigama s prijedlogom iz podneska i dostavlja zemljišnoknjižnom sucu na odlučivanje o prijedlogu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

izvještaj o umjeravanju
Vidi: umjeravanje

izvještaj, ispitni
Definicija: Isprava koja sadrži ispitne rezultate i druge podatke u vezi s ispitom.

Napomena: Pri ispitivanju mjernih instrumenta, ispitni izvještaj je mjeriteljska informacija uz sve druge podatke koji se zahtijevaju ovisno o razredu točnosti.

Vidi: ispit

Područje: metrologija

EN: report, test

FR: rapport d'essai

DE: Prüfbereich

izvlaštenje
Također: izvlaštenje

Definicija: Zakonska mjera oduzimanja ili ograničenja vlasničkih prava na nekretnini uz pravednu naknadu i davanje tih prava drugom subjektu (fizičkoj ili pravnoj osobi) kada je to u interesu Republike Hrvatske i od veće koristi nego dosadašnji način korištenja te nekretnine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: purchase, compulsory; acquisition for public purposes; expropriation

FR: emprise

DE: Bodenenteigung

izvod iz katastarskog operata
Definicija: Općeniti naziv za prijepis iz dokumentacije katastarskog operata na propisanom obrascu. Izvod može sadržavati samo jedan ili više određenih podataka i ima dokaznu snagu javne isprave.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: extract of land registry

FR: extrait du cadastre des biens-fonds; extrait du cadastre parcellaire

DE: Auszug aus dem Liegenschaftskataster

izvodnica
Također: izvodnica

Definicija: Izvodnica pravčaste plohe je pravac koji tvori plohu gibajući se po određenom pravilu. Izvodnica stošca je dužina koja spaja vrh stošca s nekom točkom na obodu baze stošca.

Područje: matematika

EN: generatrix

FR: génératrice

DE: Erzeugende; Generatrix

izvor
Definicija: U kontekstu digitalnih prostornih podataka pojam se najčešće odnosi na izvor podataka, koji može značiti organizaciju od koje su podaci preuzeti ili način na koji su podaci dobiveni (karta, fotogrametrija, primanje signala sa satelita itd.). U analizama pogrešaka izvor se najčešće odnosi na izvore pogrešaka i nesigurnosti.

Područje: kartografija

EN: source

DE: Quelle

izvor (svjetlosti), točkasti
Definicija: Izvor svjetlosti kojemu se pri preslikavanju mogu zanemariti dimenzije.

Vidi: izvor svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: source, point light

FR: source ponctuelle

DE: Lichtquelle, punktuelle

izvor svjetlosti
Definicija: Odašiljač elektromagnetskog zračenja u spektralnom području svjetlosti kod mogućeg istodobnog zračenja u ultraljubičastom i infracrvenom području.

Napomena: Izvor svjetlosti može biti primarni i sekundarni. Sekundarni izvor je npr. osvijetljeni predmet.

Vidi: spektar, elektromagnetski

Područje: fizika (optika)

EN: source, light

FR: source lumieneuse; source de lumiere

DE: Lichtquelle

izvornik
Definicija: Orginalni dokument; treba ga predočiti sudu u slučaju da je kao prilog podnesku priložen ovjerovljeni prijepis.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: original minute

FR: original

DE: Original; Urschrift