Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
FACC
Definicija: Kratica za Feature and Atribute Coding Catalogue. Rječnik objektnih vrsta i atributa koji je dio norme DIGEST. Omogućuje dekodiranje objektnih vrsta realnog svijeta, uključujući i one koji nisu nužno vidljivi ili nemaju opipljiv fizički oblik (npr. zračni prostor). Opisuje svijet pomoću objektnih vrsta, atributa i atributnih vrijednosti.

Vidi: DIGEST

Područje: geoinformatika

EN: FACC (Feature and Atribute Coding)

faksimil karte
Definicija: Stara karta umnožena tako da kopija bude što vjernija izvorniku.

Područje: kartografija

EN: fascimile map

FR: fac-similé

DE: Faksimilekarte

faktor
Također: faktor

Definicija: Faktor neke veličine je svaka veličina koja ju dijeli. Na primjer, faktori broja 6 su brojevi 1, 2, 3 i 6.

Područje: matematika

EN: factor

FR: facteur (multiplicateur)

DE: Faktor

faktor proširenja
Definicija: Brojčani faktor (obično između 2 i 3) koji se upotrebljava kao množitelj sastavljene standardne nesigurnosti da bi se dobila proširena nesigurnost.

Vidi: nesigurnost, sastavljena standardna; nesigurnost, proširena

Područje: statistika

EN: factor, coverage

faktorijel
Definicija: Za prirodni broj n, n faktorijela je umnožak svih prirodnih brojeva od 1 do n. Označuje se s n!. Dogovorom se uzima da je 0!=1.

Područje: matematika

EN: factorial

FR: factorielle

DE: Faktorielle; Fakultät

fakultet, Geodetski
Definicija: Jedina visokoškolska geodetska institucija u Hrvatskoj, jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Visokoškolsko obrazovanje geodeta u Hrvatskoj neprekidno se razvija od 1908. kad je u Zagrebu pri Šumarskoj akademiji osnovan Geodetski tečaj, preko Tehničke visoke škole, Tehničkog fakulteta, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGG), do samostalnog Geodetskog fakulteta. Službeno ime mu je Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet.

EN: Faculty of Geodesy

DE: Fakultät, Geodätische

faza
Definicija: Trenutačno stanje titraja ili oscilacije.

Vidi: titranje

Područje: fizika

EN: phase

FR: phase

DE: Phase

faza nosećeg vala
Definicija: Veličina koja karakterizira stanje titrajnog procesa na nekome mjestu ili u određenom trenutku.

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: phase, carrier

Ferro
Definicija: Sada Hierro, najzapadniji vulkanski otok u Kanarskom otočju (Španjolska). Do XVII. st. upotrebljavani su različiti meridijani za početni meridijan. God. 1634. na konferenciji matematičara, kartografa i astronoma u Parizu za početni meridijan prihvaćen je meridijan koji prolazi kroz Ferro. God. 1884. na Međunarodnoj geografskoj konferenciji u Washingtonu odlučeno je da se za početni meridijan prihvati greenwichki.

Područje: kartografija

FIG
Definicija: Međunarodna udruga geodeta.

Područje: geodezija

EN: International Federation of Surveyors

FR: FIG (Fédération Internationale des Géometres)

DE: Internationale Vereinigung der Vermessungsingenieure

figurant
Definicija: Pomoćnik pri terenskim radovima u primijenjenoj geodeziji.

Područje: praktična geodezija

FR: aide

DE: Meßgehilfe

film
Definicija: Proziran list plastične mase (folije) s fotografskim slojem.

Vidi: fotosloj

Područje: kartografija

EN: film, photographic

FR: film photographique

DE: Film, photographischer

film, pankromatski
Definicija: Crno-bijeli film osjetljiv na vidljivi dio elektromagnetskog spektra.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: film, panchromatic

FR: film panchromatique

DE: Film, panchromatischer

film, preobratni
Definicija: Film s posebnim fotoslojem, od kojega se, nakon fotografske obrade, od pozitiva ponovno dobiva pozitiv.

Vidi: film

Područje: kartografija

EN: film, reversal

FR: film inversibile

DE: Umkehrfilm

filtar
Definicija: (1) Pomoćno sredstvo, npr. pločica ili folija, koje apsorpcijom mijenja svjetlosni tok ili spektralnu razdiobu zračenja (optika). (2) Elektronički uređaj za izdvajanje određenog područja valnih duljina primjenom otpora ovisnih o frekvenciji zračenja (elektronika).

Vidi: apsorpcija svjetlosti

Područje: fizika

EN: filter; light-filter; filter, optical; filter, electronic

FR: filtre de lumiere; filtre optique; filtre électronique

DE: Filter; Lichtfilter; Filter, optisches; Absorptionsfilter

filtar za infracrveno zračenje
Također: filtar za infracrveno zračenje

Definicija: Folija ili optičko staklo koje propušta samo zračenje infracrvenog područja, tj. uklanja spektralno područje valnih duljina manjih od 700 nm.

Vidi: filtar; spektar, elektromagnetski

Područje: fizika (optika)

EN: filter, infrared; IR-filter

FR: filtre infrarouge; filtre IR

DE: Infrarotfilter; IR-Filter

filtar za Sunce
Definicija: Tamno staklo (na kružnom prstenu) koje se stavlja na okular dalekozora te omogućuje opažanje Sunca ili mjerenja pri prejakom osvjetljenju.

Područje: fizika (optika)

EN: filter, sunglasses (of theodolite eyepiece)

FR: écran solaires (d'un théodolite)

DE: Sonnenfilter

filtar, Kalmanov
Definicija: Numerička metoda za praćenje vremenski ovisnog signala u prisutnosti šuma.

Vidi: GPS-signal

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: filter, Kalman

DE: Kalman-Filter

filtar, medijan
Definicija: Vrsta niskopropusnog filtra koji se upotrebljava za izračunavanje srednje vrijednosti susjednih piksela.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: filter, median

DE: Medianfilter

filtar, niskopropusni
Definicija: Filtar kojim se naglašavaju značajke niskih frekvencija snimke, a suzbijaju visoke. Naziva se izglađujući filtar.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: filter, low-pass

DE: Tiefpassfilter

filtar, polarizacijski
Definicija: Filtar koji propušta linearno polariziranu svjetlost.

Vidi: svjetlost, polarizirana

Područje: fizika (optika)

EN: filter, polarizing

FR: filtre polarisant; filtre de polarisation

DE: Polarisationsfilter

filtar, sivi
Definicija: Filtar u obliku folije ili optičkog stakla s neutralnom apsorpcijom (neovisna o valnoj duljini) za slabljenje zračenja.

Područje: fizika (optika)

EN: filter, grey

FR: filtre gris

DE: Graufilter

filtar, visokopropusni
Definicija: Filtar koji selektivno poboljšava promjene kontrasta visokih prostornih frekvencija na snimci, tj. poboljšava oštrinu snimke.

Vidi: frekvencija, prostorna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: filter, high-pass

filtar, žuti
Definicija: Propusni filtar za svjetlost valne duljine veće od 500 nm.

Područje: fizika (optika)

EN: filter, yellow

FR: filter jaune

DE: Gelbfilter

filtriranje
Definicija: Mijenjanje spektralnih značajki snimke matematičkim postupcima u svrhu poboljšavanja interpretativne vrijednosti snimke.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: filtering

FR: filtrage

DE: Filtration

filtriranje, konvolucijsko
Definicija: Postupak usrednjavanja malog niza piksela snimke. Upotrebljava se za promjenu karakteristika prostorne frekvencije snimke.

Vidi: frekvencija, prostorna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: filtering, convolution

FINGIS
Definicija: Softver koji kao osnovu za proizvodnju karata rabi Hidrografski odjel finskog nacionalnog odbora za navigaciju (The Hydrographic Department of the Finnish National Board of Navigation).

Područje: GIS, pomorstvo

EN: FINGIS (Finnish Geographic Information System)

fokus
Također: fokus

Definicija: Točka F u ravnini konike koja ima svojstvo da je omjer udaljenosti bilo koje točke konike do F i udaljenosti točke konike do ravnalice jednak linearnom ekscentricitetu konike. Elipsa i hiperbola imaju dva, a parabola jedan fokus.

Napomena: U geometrijskoj optici, vidi žarište

Vidi: konika; ravnalica; ekscentricitet, linearni

Područje: matematika

EN: point, spiral; focus

FR: foyer; point focal

DE: Strudelpunkt

fokusiranje
Definicija: Izoštravanje slike u žarištu optičkog sustava za točku predmeta u optičkoj neizmjernosti (za snopove paralelnih zraka svjetlosti).

Napomena: U stranoj stručnoj literaturi često se naziv upotrebljava i općenito za svako izoštravanje slike, tj. promjenu konvergencije snopa zraka.

Vidi: izoštravanje slike

Područje: fizika (optika)

EN: focussing; focusing (SAD)

FR: mise au point

DE: Fokussieren; Fokussierung

forma, tiskovna
Definicija: Zajednički naziv za sve prikladno uobličene materijale (metalne ploče i sl.) na kojima se nalazi sadržaj koji treba tiskati. Tiskovna forma tako je pripremljena da u procesu tiskanja tiskovni elementi (slovo, crtež, slika) preuzimaju na sebe tiskarsku boju i zatim pod pritiskom ostavljaju tu boju u obliku otiska na papiru ili drugom nositelju tiska.

Područje: kartografija

EN: printing, forme

FR: support imprimant

DE: Druckform

format
Definicija: Propisani način raspoređivanja podataka pri spremanju na medij za čuvanje podataka ili prikazivanje na zaslonu.

Područje: informatika

EN: format

DE: Format

format karte
Definicija: Veličina lista karte (u centimetrima). Prvo se daje podatak o veličini po južnom rubu.

Područje: kartografija

EN: format, (map)

FR: format

DE: Kartenformat

format papira
Definicija: Veličina (duljina i širina) pravokutno obrezanog lista papira ili širina kotura za papire u koturima. Formati papira normirani su na međunarodnoj osnovi. Standardni formati obuhvaćaju glavni red A i dopunske redove B, C, D. Svaki red podijeljen je na razrede od 0 do 12, pri čem je svaki novi razred dobiven poprečnim dijeljenjem prethodnog formata na polovine. Za oznaku formata navodi se samo njegov red i razred, npr. A4 ili B5 ili C3 ili D2. Za pojedine redove osnovne su dimenzije: A0 841×1189 mm; B0 1000×1414 mm; C0 917×1297 mm; D0 771×1090 mm. Format A0 ima površinu od jednoga kvadratnog metra. Izrađuju se i formati veći od razreda 0, i označuju se s 00, a najveći je 000.

Područje: kartografija

EN: size, paper

FR: format du papier

DE: Papierformat

format podataka
Definicija: Specifikacija koja definira kako su podaci strukturirani u datoteci te definira takve aspekte kao što su poredak podataka, njihova duljina i potrebni podaci u zaglavlju.

Područje: GIS

EN: format, data

DE: Datenformat

format prijenosa
Definicija: Format za prijenos digitalnih podataka između uređaja ili softvera. U općoj uporabi to se može odnositi ne samo na organizaciju podataka, već također i na pridružene informacije, kao što su atributi koda, što se zahtijeva da bi prijenos bio uspješno obavljen.

Područje: informatika

EN: format, transfer

FR: format de transfert

DE: Transferformat

format, digitalni
Definicija: Oblik prikaza podataka diskretnim signalom. Podatak u takvom obliku može se unijeti u računalo ili na neki od nositelja pogodnih za računalnu obradu.

Područje: informatika

EN: format, digital

DE: Format, digitales

format, rasterski
Definicija: Digitalni grafički format čiji se prikaz zasniva na površinama. Osnovni geometrijski element rasterskih formata je piksel.

Vidi: piksel

Područje: informatika

EN: format, raster

FR: format raster

DE: Rasterformat

format, razmjenski
Vidi: format prijenosa

format, vektorski
Definicija: Digitalni grafički format čiji je nositelj geometrijske informacije točka, a linije i površine promatraju se kao nizovi karakterističnih točaka. Nositelj topološke informacije je luk.

Vidi: topologija; luk (3)

Područje: informatika

EN: format, vector

FR: format vectoriel

DE: Vektorformat

formula
Definicija: Matematičko pravilo (tvrdnja ili činjenica) zapisano pomoću matematičkih znakova.

Područje: matematika

EN: formula

FR: formule

DE: Formel

formula normalne gravitacije
Definicija: Matematički opis referentne plohe za određivanje vrijednosti normalne gravitacije.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: formula, normal gravity

formula, binomna
Definicija: Formula , gdje su a i b bilo koji brojevi, a n prirodni broj.

Područje: matematika

EN: formula, binomial; theorem, binomial

FR: théoreme du binôme

DE: Binomialformel; Satz, binomischer

formula, Heronova
Definicija: Formula kojom se površina trokuta P iskazuje njegovim stranicama a, b, c: , gdje je .

Područje: matematika

EN: Heron's formula

FR: formule de Héron

DE: Formel, Heronische

formula, Leibniz-Newtonova
Definicija: Formula , gdje je F bilo koja primitivna funkcija funkcije f. Naziva se i osnovnim teoremom integralnog računa.

Područje: matematika

EN: formula, Leibniz-Newton

formula, približna
Definicija: Formula koja približno određuje neku matematičku veličinu. Javile su se na samom početku razvoja matematike, a u upotrebi su i danas. Na primjer, je približna formula s dobrom aproksimacijom ako je h "malen" u usporedbi s a.

Područje: matematika

EN: formula, approximate

DE: Näherungsformel

formula, Taylorova
Također: formula, Taylorova

Definicija: Formula Taylorova teorema. Za funkciju f jedne varijable, Taylorov se teorem može zapisati u obliku gdje je ostatak. Ostatak se može zapisati u različitim oblicima pri čem upotreba pojedinog oblika ovisi o samoj funkciji f koja se razvija. Taylorov red je red potencija . Ako je , Taylorov se red naziva Maclaurinovim redom. Uz neke uvjete koje mora zadovoljavati funkcija f u okolini točke a funkcija je jednaka funkciji koju definira njezin Taylorov red. Na primjer: , za sve x;, za sve x.

Područje: matematika

EN: formula, Taylor

FR: formule de Taylor

DE: Formel, Taylorische

formula, trapezna
Definicija: Formula za približno izračunavanje određenog integrala: . Formula se obično primjenjuje općenitije. Interval podijeli se na n jednakih dijelova točkama . Trapezna formula tada glasi: .

Područje: matematika

EN: rule, trapezoid(al)

FR: formule trapezes

DE: Trapezregel

formule, Vietove
Definicija: Relacije koje povezuju rješenja algebarske jednadžbe s koeficijentima jednadžbe. U slučaju kvadratne jednadžbe , za rješenja vrijedi: ; . U slučaju kubne jednadžbe vrijedi: ; ; .

Područje: matematika

EN: formulas, Viete

FORTRAN
Definicija: Viši, problemski orijentiran, programski jezik za matematičke i tehničke upotrebe.

Vidi: jezik, programski

Područje: informatika

EN: FORTRAN (Formula Translation)

fotoanaliza
Definicija: Opći izraz kojim se označuje promatranje snimaka bilo za potrebe fotointerpretacije, ili za fotogrametrijsku primjenu.

Vidi: fotointerpretacija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photoanalysis

DE: Photoanalyse

fotoaparat
Vidi: kamera

fotoaparat, digitalni
Vidi: kamera, digitalna

fotobaza
Definicija: Veličina baze snimanja svedena na mjerilo snimanja.

Vidi: baza snimanja

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

fotoćelija
Definicija: Optičko-električni pretvornik koji pri danom naponu daje električnu struju proporcionalnu upadajućem svjetlosnom toku.

Područje: fizika

EN: photocell

FR: cellule phote-électrique

DE: Fotozelle

fotodioda
Definicija: Poluvodička dioda koja djelovanjem svjetlosti znatno mijenja svoja električna svojstva. Primjenjuje se u svjetlotehničkim mjerenjima te u elektroničkim mjernim uređajima.

Područje: fizika

EN: photodiode

FR: photodiode

DE: Fotodiode

fotografija
Vidi: snimka

EN: photography

FR: photographie

DE: Fotografie

fotografija, digitalna
Vidi: snimka, digitalna

fotografija, reprodukcijska
Definicija: Fotografski postupci u sklopu umnožavanja nekog predloška (izvornika). Obuhvaćaju fotografiju (snimanje, izradu negativa i pozitiva) u istom ili promijenjenom mjerilu, uključujući i uklanjanje deformacija sastavljačkih izvornika i višetonskih predložaka, rastriranje i izradu izvadaka boja.

Područje: kartografija

EN: photography, reproduction

FR: reproduction photographique

DE: Reproduktionsphotographie

fotogrametrija
Definicija: Vještina, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima i okolišu procesom zabilježbe, mjerenja i interpretacije fotografija i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima.

Vidi: zračenje, elektromagnetsko; senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry

FR: photogrammétrie

DE: Photogrammetrie

fotogrametrija, analitička
Definicija: Fotogrametrija u kojoj je cjelokupna izmjera fotografija podržana računalom.

Vidi: fotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, analytical

FR: photogrammétrie analytique

DE: Photogrammetrie, analytische

fotogrametrija, analogna
Definicija: Fotogrametrija u kojoj se izmjera fotografija provodi optičko-mehaničkim uređajima.

Vidi: fotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, analog

FR: photogrammétrie analogique

DE: Photogrammetrie, analoge

fotogrametrija, arhitektonska
Definicija: Fotogrametrija primijenjena u izradi dokumentacije o veličini i obliku povijesno vrijednih zgrada i spomenika.

Vidi: fotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, architectural

FR: photogrammétrie d’architecture

DE: Architekturphotogrammetrie

fotogrametrija, blizupredmetna
Definicija: Fotogrametrija kod koje udaljenosti od objekta do kamere ne premašuju 300 m. Dijeli se na arhitektonsku fotogrametriju, biostereometriju i industrijsku fotogrametriju.

Vidi: fotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, close-range

FR: photogrammétrie a courte distance

DE: Nachbereichphotogrammetrie

fotogrametrija, digitalna
Definicija: Fotogrametrija u kojoj je izmjera digitalnih slika podržana računalom.

Vidi: fotogrametrija; slika, digitalna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, digital

FR: photogrammétrie numérique

DE: Photogrammetrie, digitale

fotogrametrija, industrijska
Definicija: Fotogrametrija primijenjena u konstrukciji građevina, rudarstvu, konstrukciji vozila i strojeva, metalnoj industriji, gradnji brodova, prometu, u fazama istraživanja, planiranja, proizvodnje, testiranja, praćenja, popravaka i rekonstrukcije.

Vidi: fotogrametrija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photogrammetry, industrial

FR: photogrammétrie d’industrie

DE: Industriephotogrammetrie

fotointerpretacija
Definicija: Promatranje snimaka u svrhu identifikacije sadržaja na njima i ustanovljavanja njihova značenja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photo interpretation

FR: photo-interprétation

DE: Photointerpretation; Bildinterpretation

fotokarta
Definicija: Fotoplan na kojem je dio sadržaja dodatno istaknut kartografskim znakovima, zemljišni oblici prikazani izohipsama, a objekti objašnjeni imenima.

Vidi: fotoplan; znak, kartografski; izohipsa

Područje: kartografija

EN: photomap

FR: photocarte

DE: Luftbildkarte

fotometrija
Definicija: Mjerna tehnika za određivanje svjetlotehničkih ili fotometrijskih veličina, koja se temelji na spektralnoj osjetljivosti oka.

Vidi: osjetljivost oka, spektralna; svjetlost

Područje: fizika (optika)

EN: photometry

FR: photométrie

DE: Photometrie

fotomozaik
Definicija: Niz okomitih aerosnimaka približno istog mjerila koje su obrezane i lijepljenjem o čvrstu podlogu montirane u cjelinu.

Vidi: aerosnimka

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: photomosaic

FR: mosaique (photographique) non contrôlée

DE: Luftbildmosaik

fotopapir
Definicija: Papir, prethodno premazan slojem barita, na koji je nanesen fotosloj. Razlikuju se klorsrebrni i klorbromsrebrni papiri.

Vidi: fotosloj

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja; kartografija

EN: paper, photographic

FR: papier photographique

DE: Papier, photographisches

fotoplan
Definicija: List plana (karte) sastavljen od redresiranih okomitih aerosnimaka jedinstvenog mjerila, s nanesenom pravokutnom koordinatnom mrežom, opremljen imenima, kotama i podacima izvan okvira.

Vidi: aerosnimka; mreža, pravokutna koordinatna; imena, geografska; kota

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, kartografija

EN: photomap

FR: photoplan

DE: (Luft)bildplan

fotoploter
Definicija: Visokotočni rasterski ploteri rezolucije iznad 750 toč/inču ili 30 lin/mm. Kvalitetni reprodukcijski originali mogu se izraditi jedino fotoploterima, koji se nazivaju fotoosvjetljivačima ili osvjetljivačkim jedinicama kada su manjeg formata. Rezolucija tih plotera može biti i više od 2000 toč/inču.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja, kartografija

EN: photoplotter

DE: Photoplotter

fotosloj
Definicija: Emulzivni sloj želatine i halogenida srebra osjetljiv na svjetlo koji se primjenjuje za izradu fotografija. Prema spektralnom području osjetljivosti razlikuju se: hiperpankromatski fotoslojevi s osjetljivošću od ultraljubičastog do infracrvenog; ortokromatski fotoslojevi s osjetljivošću od ultraljubičastog do žutog (200 do 500 mµ); ortopankromatski fotoslojevi s osjetljivošću od ultraljubičastog do narančastog (200 do 650 mµ) i pankromatski fotoslojevi s osjetljivošću od ultraljubičastog do crvenog (200 do 700 mµ) dijela spektra.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja; kartografija

EN: coating, photographic

FR: couche photosensible

DE: Schicht, photographische

fraktal
Definicija: Entitet koji ima promjene unutar sebe da bi bio sličan u svim mjerilima, svojstvo poznato kao samosličnost. Prema tomu, u svim mjerilima, entitet pokazuje isti iznos složenosti. Najbolji primjer je obalna linija koja pokazuje nove razine složenosti kad ju se zumira.

Područje: matematika

EN: fractal

FR: fractale

DE: Fraktal

freeware
Također: freeware

Definicija: Programska podrška koja se slobodno može nabaviti i distribuirati, a njezina se upotreba ne naplaćuje.

Područje: informatika

EN: freeware

FR: graticiel

DE: Freeware

frekvencija
Također: frekvencija

Definicija: (1) Broj posebnih vrijednosti (npr. mjernog niza), ili vrijednosti koje se svrstavaju u razrede. (2) Broj titraja (oscilacija) u sekundi (u hercima, Hz).

Napomena: Pri širenju elektromagnetskog vala frekvencija je broj cikličnih izmjena jakosti električnog odnosno magnetskog polja u sekundi. Brzinu širenja vala karakterizira umnožak valne duljine i frekvencije: c = λ∙f. Što je frekvencija viša, valna duljina je manja.

Vidi: titranje; period

Područje: fizika

EN: frequency

FR: fréquence

DE: Frequenz; Häufigkeit

frekvencija, apsolutna
Definicija: Broj g pojavljivanja nekog određenog rezultata, učestalost pojavljivanja neke određene vrijednosti x u n mjerenja.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: frequency, absolute

FR: fréquence absolue

DE: Frequenz, absolute; Häufigkeit, absolute

frekvencija, modulacijska
Također: frekvencija, modulacijska

Definicija: Frekvencija moduliranog elektromagnetskog vala koja se koristi za mjerenje.

Područje: fizika

EN: frequency, modulation

FR: fréquence de modulation

DE: Meßfrequenz; Modulationsfrequenz

frekvencija, osnovna mjerna
Definicija: Najviša mjerna frekvencija moduliranog vala pri elektroničkom mjerenju duljine o kojoj ovisi točnost mjerenja (tzv. fino mjerenje).

Vidi: višeznačnost mjerne duljine; modulacija valova

Područje: mjerni instrumenti

DE: Modulationsfrequenz

frekvencija, prostorna
Definicija: Razlika između najveće i najmanje vrijednosti susjednog niza piksela.

Područje: informatika, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: frequency, spatial

DE: Raumfrequenz

frekvencija, relativna
Također: frekvencija, relativna

Definicija: Odnos broja posebnih vrijednosti (ili vrijednosti koje pripadaju danom razredu) koje su opažane prema ukupnom broju opažanja.

Vidi: frekvencija

Područje: statistika

EN: frequency, relative

FR: fréquence relative

DE: Frequenz, relative

front
Definicija: Dužina izmjerena po međi između dviju međnih točaka ili između dviju točaka objekta koje spojene linijom na katastarskom planu prikazuju jednu obrisnu liniju tlocrta objekta.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

FTP
Također: FTP

Definicija: Skup pravila za prijenos datoteke s jednog računala na drugo preko Interneta.

Vidi: TCP; protokol; klijent; poslužitelj

Područje: informatika

EN: FTP (File Transfer Protocol)

FTP, anonimni
Definicija: Način na koji korisnik kojem nije dano mrežno korisničko ime učitava datoteke s udaljena računala.

Područje: informatika

EN: FTP, anonymous

funkcija
Također: funkcija

Definicija: Pravilo po kojem se svakom elementu prvog skupa, koji se naziva područjem definicije, pridružuje element drugog skupa, koji se naziva područjem vrijednosti funkcije. Funkcije jedne nezavisne varijable zapisuju se ovako: , odnosno . Vrijednost x naziva se originalom, argumentom ili nezavisnom varijablom, dok se naziva slikom, vrijednošću funkcije ili zavisnom varijablom. Funkcija može biti zadana: formulom (analitički), grafom ili tablicom. Zadavanje formulom može biti: eksplicitno, implicitno, parametarski.

Područje: matematika

EN: function

FR: fonction

DE: Funktion

funkcija gustoće vjerojatnosti (neprekinute slučajne varijable)
Definicija: Derivacija (kad ona postoji) funkcije razdiobe

Napomena: je "element vjerojatnosti" gdje je P vjerojatnost događaja.

Vidi: varijabla, slučajna; vjerojatnost

Područje: statistika

EN: function, probability density (for a continuous random variable)

FR: densité de probabilité (pour une variable aléatoire continue)

funkcija razdiobe
Definicija: Funkcija koja za svaku vrijednost x daje vjerojatnost da će slučajna varijabla X biti manja ili jednaka x

Područje: statistika

EN: function, distribution

FR: fonction de répartition

DE: Verteilungsfunktion

funkcija vjerojatnosti pogreške
Definicija: Diferencijalna vjerojatnost pogreške f(x)dx daje vjerojatnost nastajanja pogreške u intervalu x do x+dx, pri čemu je f(x) gustoća vjerojatnosti. Integralna funkcija vjerojatnosti pogreške daje vjerojatnost pojavljivanja pogreške manje od x.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: function, error probability

FR: probabilité des erreurs

DE: Fehlerwahrscheinlichkeitsfunktion

funkcija, <i>bin</i>
Definicija: Matematička funkcija koja uređuje odnose među vrijednostima podataka u datoteci i redova u opisnoj tablici.

Područje: matematika, informatika

EN: bin function

DE: bin Funktion

funkcija, algebarska
Definicija: Funkcija generirana algebarskim operacijama (zbrajanjem, oduzimanjem, množenjem, dijeljenjem, potenciranjem, korjenovanjem).

Područje: matematika

EN: function, algebraic

FR: fonction algébrique

DE: Funktion, algebraische

funkcija, eksponencijalna
Definicija: Funkcija kod koje se nezavisna varijabla nalazi u eksponentu. Eksponencijalna funkcija s bazom je funkcija . Ako je , funkcija je strogo rastuća, a ako je , strogo je padajuća. Svaka se eksponencijalna funkcija dade napisati pomoću eksponencijalne funkcije s bazom e (Eulerov broj): . Vrijedi:

Područje: matematika

EN: function, exponential

FR: fonction exponentielle

DE: Exponentialfunktion

funkcija, elementarna
Definicija: Funkcija koja se može dobiti iz racionalnih, trigonometrijskih, logaritamskih i eksponencijalnih funkcija ili funkcija oblika (gdje su m i n cijeli brojevi različiti od nule) pomoću konačnog broja operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja, dijeljenja, kompozicije tih funkcija i njihovih inverznih funkcija.

Područje: matematika

EN: function, elementary

FR: fonction élémentaire

DE: Elementarfunktion

funkcija, inverzna
Također: funkcija, inverzna

Definicija: Za funkciju to je funkcija sa svojstvom: za svaki i za svaki . Gornji uvjet možemo zapisati u obliku: i , gdje su odnosno identiteti na A, odnosno B. Da bi funkcija imala inverznu funkciju, nužno je i dovoljno da bude bijekcija. Ako ima inverz, onda i ima inverz i vrijedi . Grafovi funkcija i su simetrični s obzirom na pravac s jednadžbom y=x. Osim toga .

Područje: matematika

EN: function, inverse; inverse of a function

FR: fonction inverse

DE: Funktion, inverse; Umkehrfunktion

funkcija, kovarijancna
Definicija: Matematički model ovisnosti vrijednosti neke fizikalne veličine o udaljenosti između točaka.

Vidi: predikcija

Područje: matematika

EN: function, covariance

FR: fonction de covariance

DE: Kovarianzfunktion

funkcija, kvadratna
Definicija: Funkcija , , gdje su i . Graf funkcije je parabola s osi simetrije koja je paralelna s osi y.

Područje: matematika

EN: function, quadratic

FR: fonction quadratique

DE: Funktion, quadratische

funkcija, linearna
Definicija: Funkcija , , gdje su a, b realni brojevi. Graf linearne funkcije je pravac.

Područje: matematika

EN: function, linear

FR: fonction linéaire

DE: Funktion, lineare

funkcija, logaritamska
Definicija: Funkcija inverzna eksponencijalnoj funkciji. Logaritamska funkcija s bazom je funkcija . Ako je , funkcija je strogo rastuća, a ako je , strogo je padajuća. Posebno, za a = e, logaritamska funkcija lnx inverzna je funkciji .

Područje: matematika

EN: function, logarithmic

FR: fonction logarithmique

DE: Logarithmusfunktion

funkcija, neparna
Definicija: Funkcija f za koju je , za sve x iz domene od f. Neparne funkcije su npr. i jer je i . Graf neparne funkcije simetričan je s obzirom na ishodište koordinatnog sustava.

Područje: matematika

EN: function, odd

FR: fonction impaire

DE: Funktion, ungerade

funkcija, neprekidna
Definicija: Realna funkcija jedne varijable je neprekidna u točki a ako teži kada teži prema . Drugim riječima, u blizini a, funkcija poprima vrijednosti koje su bliske , odnosno nema iznenadnih skokova.

Vidi: limes

Područje: matematika

EN: function, continuous

FR: fonction continue

DE: Funktion, stetige

funkcija, padajuća
Definicija: Funkcija kojoj vrijednosti padaju dok nezavisna varijabla raste, tj. za svaki iz domene funkcije za koje je slijedi .

Područje: matematika

EN: function, decreasing

FR: fonction décroissante

DE: Funktion, monoton fallende

funkcija, parna
Definicija: Funkcija za koju je , za sve iz domene od . Parne funkcije su npr. i jer je i . Graf parne funkcije simetričan je s obzirom na os ordinata.

Područje: matematika

EN: function, even

FR: fonction paire

DE: Funktion, gerade

funkcija, periodska
Definicija: Periodska funkcija perioda je funkcija sa svojstvom , za sve iz domene funkcije . Takve su npr. trigonometrijske funkcije ( je najmanji ili osnovni period funkcija sin i cos, a funkcija tg i ctg).

Područje: matematika

EN: function, periodic

FR: fonction périodique

DE: Funktion, periodische

funkcija, primitivna
Definicija: Svaki element skupa naziva se primitivnom funkcijom funkcije f. Piše se: .

Vidi: integral, neodređeni

Područje: matematika

EN: primitive (function); antiderivative

FR: fonction primitive

DE: Funktion, primitive

funkcija, racionalna
Definicija: Funkcija oblika , gdje su i polinomi ( nije nul-polinom), za koje se uzima da su do kraja skraćeni.

Područje: matematika

EN: function, rational

FR: fonction rationelle

DE: Funktion, rationale

funkcija, rastuća
Definicija: Funkcija kojoj vrijednosti rastu dok nezavisna varijabla raste, tj. za svaki iz domene funkcije za koje je slijedi.

Područje: matematika

EN: function, increasing

FR: fonction croissante

DE: Funktion, wachsende

funkcija, transcendentna
Definicija: Funkcija čija jednadžba nije algebarska. Npr. eksponencijalna funkcija, logaritamska funkcija, itd.

Područje: matematika

EN: function, transcendental

FR: fonction transcendante

DE: Funktion, transzendente

funkcije, area
Definicija: Funkcije Arsh x, Arch x, Arth x, Arcth x, inverzne hiperbolnim funkcijama. Vrijedi: ,,,.

Područje: matematika

EN: functions, inverse hyperbolic; functions, area-hyperbolic

FR: fonctiones hyperbolique inverse

DE: Areafunktionen

funkcije, arkus
Također: funkcije, arkus

Definicija: Funkcije , inverzne trigonometrijskim funkcijama. Zbog periodičnosti trigonometrijskih funkcija uzimaju se inverzi njihovih restrikcija i na taj način izbjegava višeznačnost.

Područje: matematika

EN: functions, inverse trigonometric

FR: fonctiones trigonométrique inverse

DE: Funktionen, inverse trigonometrische; Arkusfunktionen; Funktionen, zyklometrische

funkcije, hiperbolne
Definicija: Funkcije sinus hiperbolni (sh), kosinus hiperbolni (ch), tangens hiperbolni (th) i kotangens hiperbolni (cth). Definirane su relacijama: ;;; .

Područje: matematika

EN: functions, hyperbolic

FR: fonction hyperbolique

DE: Hyperbelfunktionen

funkcije, trigonometrijske
Također: funkcije, trigonometrijske

Definicija: Funkcije sinus, kosinus, tangens i kotangens. Za šiljaste kutove, trigonometrijske funkcije kuta su određeni omjeri stranica pravokutnog trokuta koji sadrži taj kut. Mogu se definirati pomoću jedinične kružnice sa središtem u ishodištu pravokutnoga koordinatnog sustava u ravnini, a mogu se prikazati i pomoću redova: ,,, ;. Osnovne relacije među trigonometrijskim funkcijama:

Područje: matematika

EN: functions, trigonometric

FR: fonctiones trigonométrique (circulaire)

DE: Funktionen, trigonometrische; Winkelfunktionen; Kreisfunktionen

fuzija snimaka
Definicija: Izrada slika postupkom kombiniranja relevantnih informacija iz dviju ili više snimaka. Rezultirajuća slika sadrži više informacija od pojedinih polaznih snimaka. U nekim slučajevima pri obradi slika potrebna je vrlo velika prostorna i spektralna rezolucija pojedinih snimaka. Većina dostupnih uređaja ne može dati na zadovoljavajući način takve podatke, pa se koriste tehnike fuzije koje omogućuju integraciju informacija iz različitih izvora (npr. fuzija pankromatskih i multispektralnih snimaka). Postoji više metoda za izvođenje fuzije snimaka. Slika dobivena fuzijom može imati dodatna dobra svojstva prostorne i spektralne rezolucije. Međutim, treba pripaziti jer standardne tehnike fuzije snimaka mogu deformirati spektralne informacije multispektralnih podataka.

Vidi: rezolucija, prostorna; rezolucija, spektralna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

fuzija, stereoskopska
Definicija: Mentalni proces pri kojem se dvije perspektivne slike na očnoj mrežnici spajaju u svijesti tako da opažač ima dojam trodimenzionalnog modela.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

DE: Fusion, stereoskopische