Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
K.O.
Definicija: Uobičajena kratica za katastarsku općinu.

Vidi: općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kalendar, gregorijanski
Definicija: Tzv. "Novi kalendar", nastao preuređenjem starijega julijanskoga kalendara. U odnosu na julijanski kalendar uvodi se još jedna dodatna korekcija. Naime, one stoljetne godine koje nisu djeljive sa 400 nisu prijestupne, iako bi to trebale biti po računu tri obične pa jedna prijestupna godina. Taj je reformirani kalendar nastao u doba pape Grgura XIII. godine 1582., pa se stoga naziva gregorijanskim. Naime, primijećeno je da je do kraja XVI. st. prethodni julijanski kalendar kasnio 10 dana. Uvođenjem gregorijanskoga kalendara tih je deset dana odmah nadoknađeno te, 1582. godine.

Vidi: kalendar, julijanski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: calendar, Gregorian

FR: calendrier grégorien

DE: Kalender, gregorianischer

kalendar, julijanski
Definicija: Kalendar nazvan po rimskom državniku Gaju Juliju Cezaru, koji ga je preuzeo od starih Egipćana i uveo u Rimsko Carstvo. U njemu se godine mjere kao Sunčeve. Pritom se uzimalo da jedna godina traje 365 i 1 dana. Stoga su se tri uzastopne godine mjerile s 365, a četvrta s 366 dana. Međutim, Sunčeva je godina nešto kraća od tih 365 i 1 dana (365 dana, 5 sati i 48 minuta), pa se s vremenom nakupila razlika od čak deset dana. Ta je razlika otklonjena reformom toga kalendara u doba pape Grgura XIII.

Vidi: kalendar, gregorijanski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: calendar, Julian

FR: calendrier julien

DE: Kalender, Julianischer

kalendar, poslovni
Definicija: Pomoćni poslovni popis u kojem se evidentiraju ročišta i njihovi rokovi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kalibracija
Definicija: (1) Postupak utvrđivanja specifičnih veličina i odnosa u kameri, nekom drugom instrumentu ili uređaju radi uklanjanja utjecaja nesavršenosti izvedbe instrumenta na kvalitetu mjerenja. Terenska kalibracija je kombinacija terenskih i uredskih tehnika dostupnih u svakidašnjoj operaterskoj praksi radi provjere kvalitete instrumenta. Tijekom te kalibracije mogu se izvoditi podešavanja instrumentarija, što je operateru dopušteno obavljati samostalno. (2) Baždarenje, ugađanje, npr. boja na zaslonu.

Vidi: kamera

Područje: (1) fotogrametrija i daljinska istraživanja, (2) informatika

EN: calibration

FR: calibrage

DE: Kalibrierung

kalibracija (mjerila)
Definicija: Postupak utvrđivanja oznaka na ljestvici mjerila (u određenim slučajevima samo glavnih oznaka) s obzirom na odgovarajuće vrijednosti mjernih veličina.

Napomena: Ne treba brkati "kalibraciju" i "umjeravanje".

Vidi: umjeravanje

Područje: metrologija

EN: gauging (of a measuring instrument); calibration of a measuring instrument

FR: calibrage (d'un appareil de mesure)

DE: Skalierung

kalibracija kamere
Definicija: Postupak utvrđivanja elemenata unutarnje orijentacije provođenjem eksperimentalnih ispitivanja.

Vidi: kamera; orijentacija, unutarnja

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: calibration (of a camera)

FR: calibrage de caméra

DE: Kamerakalibrierung

kalota
Također: kalota

Definicija: Dio sfere koji se dobije presjekom sfere ravninom; zakrivljena ploha određena kuglinim odsječkom.

Područje: matematika

EN: cap, spherical

DE: Kugelkalotte; Kugelhaube

kamera
Definicija: Uređaj kojim se unutar svjetlonepropusnoga kućišta pomoću jednog otvora projicira slika vanjskog objekta na svjetloosjetljivu ploču ili film (camera obscura). Ispred otvora kojim se projicira svjetlo s vanjskog objekta najčešće dolaze leća, odnosno sustav leća, zatvarač i zaslon. Prema mjernim svojstvima kamere se dijele na mjerne, djelomično mjerne i nemjerne.

Vidi: kamera; kamera, mjerna; kamera, djelomično mjerna; kamera, nemjerna

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera

FR: caméra

DE: Kamera

kamera, balistička
Definicija: Precizna terestrička kamera, obično snima na fotoploče, služi za noćna snimanja umjetnih objekata na zvjezdanom nebu, poput raketa i satelita.

Vidi: kamera, terestrička

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, ballistic

FR: chambre ballistique; caméra ballistique

DE: Kamera, ballistische

kamera, digitalna
Definicija: Kamera koja u slikovnoj ravnini objektiva ima smješteno dvodimenzionalno polje detektora. Danas se kao detektor najčešće upotrebljava CCD-senzor, pa se i digitalne kamere često zovu CCD-kamere.

Vidi: CCD-senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, digital

FR: appareil photographique numérique

DE: Digitalkamera

kamera, djelomično mjerna
Definicija: Kamera za mjerne svrhe razvijena na temelju kamere koja izvorno nije bila predviđena za fotogrametrijsko snimanje. Zbog toga nisu svi elementi unutarnje orijentacije na optimalan način stabilizirani i poznati s dovoljnom točnošću.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

kamera, fotogrametrijska
Vidi: kamera, mjerna

kamera, mjerna
Također: kamera, mjerna

Definicija: Specijalna kamera razvijena u fotogrametrijske svrhe. Odlikuje ju iznimna robustnost i kompaktnost, kvaliteta objektiva posebno korigiranih na distorziju, sfernu i kromatsku aberaciju, te visoka stabilnost elemenata unutarnje orijentacije.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, metric; camera, photogrammetric

FR: chambre métrique; chambre photogrammétrique

DE: Meßkamera

kamera, nemjerna
Definicija: Kamera koja nije prvenstveno mjerne namjene. U fotogrametriji se upotrebljava samo kod manjih zahtjeva s obzirom na točnost i za izmjeru objekata koje nije moguće snimiti kamerama kvalitetnijih mjernih svojstava. Zbog velike raširenosti tih kamera i iznimno velikog skupa informacija sadržanih na snimkama snimljenim upravo tim kamerama, one su vrlo važne i u fotogrametrijskoj praksi.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, non metric

FR: chambre non-métrique

DE: Nichtmeßkamera

kamera, optoelektronička
Također: kamera, optoelektronička

Definicija: Kamera kod koje se u ravnini slike umjesto fotografskog sloja nalaze senzori koji informacije projicirane optičke slike pretvaraju u električne signale, što omogućuje digitalnu obradu slike. Npr. primjena dalekozora teodolita uz posebnu građu s integriranom CCD-kamerom omogućila je automatsko viziranje (pozicioniranje).

Vidi: CCD

Područje: mjerni instrumenti

EN: camera, opto-electronic; CCD-camera

FR: camera opto-électronique

DE: Kamera, optoelektronische

kamera, panoramska
Definicija: Kamera namijenjena snimanju djelomične ili potpune panorame terena. Kod nekih konstrukcija objektiv se pomiče oko vertikalne osi, dok kod drugih rotira cijela kamera pomoću satnog mehanizma, kako bi se obuhvatila cjelokupna panorama s određenog snimališta.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, panoramic

FR: chambre panoramique

DE: Kamera, panoramische

kamera, reprodukcijska
Također: kamera, reprodukcijska

Definicija: Uređaj za snimanje i izradu slika velikog formata i točnog odnosa preslikavanja, povećanja ili smanjenja. Sastoji se od kamere i stakla za predloške (originale) smještenoga na nosaču. Prema položaju nosača razlikuju se horizontalna i vertikalna reprodukcijska kamera.

Područje: kartografija

EN: camera, process

FR: appareil de reproduction photographique

DE: Reproduktionskamera

kamera, terestrička
Definicija: Kamera namijenjena snimanju sa Zemlje.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, terrestrial

FR: chambre terrestre

DE: Kamera, terrestrische

kamera, zenitna
Definicija: Specijalna kamera konstruirana tako da se os snimanja može vrlo precizno postaviti u smjer zenita. Upotrebljava se za određivanje položaja astronomskim metodama.

Vidi: kamera

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: camera, zenith

FR: chambre zénithale

DE: Zenithkamera

kampanja
Definicija: Vremenski interval između početka i kraja mjerenja, koji može trajati više dana.

Vidi: sesija

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: campaign

kanal
Definicija: Uski dio elektromagnetskog spektra koji se snima nekim senzorom.

Vidi: spektar, elektromagnetski; senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: band

FR: bande

DE: Kanal

kanal, derivacijski
Definicija: Kanal koji služi za dovod vode do turbine hidrocentrale.

Područje: inženjerska geodezija

EN: channel, diversion

DE: Triebwasserkanal

kanal, irigacijski
Definicija: Kanal koji služi za navodnjavanje.

Područje: inženjerska geodezija

EN: channel, irrigation

DE: Bewässerungskanal

kanal, Ka
Definicija: Oznaka za radarski kanal valnih duljina od 0,8 do 1,1 cm.

Vidi: kanal

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: band, Ka

FR: Ka bande

DE: Kanal, Ka

kanal, L
Definicija: Oznaka za radarski kanal valnih duljina od 15 do 30 cm.

Vidi: kanal

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: band, L

FR: L bande

DE: Kanal, L

kanal, spektralni
Definicija: Ograničeni (uži) dio elektromagnetskog spektra koji se snima senzorom.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: band, spectral

FR: bande spectrale

DE: Kanal, spektraler

kanal, X
Definicija: Oznaka za radarske valne duljine u području od 2,4 do 3,8 cm.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: X band

FR: X bande

DE: X Kanal

kantogram
Definicija: Blokdijagram na kojem je na vertikalnim plohama reza vidljiva geološka struktura slojeva.

Vidi: blokdijagram

Područje: kartografija

EN: block diagram, kantographic

DE: Kantogram

karakteristika
Vidi: logaritam

Područje: matematika

kardioida
Definicija: Ravninska krivulja četvrtog reda koja nastaje kotrljanjem (bez klizanja) kružnice polumjera a po isto takvoj, ali fiksnoj, kružnici. Jednadžba u parametarskom obliku glasi: ; u polarnom obliku: ; u Kartezijevim koordinatama: .

Područje: matematika

EN: cardioid

FR: cardioide

DE: Kardioide

karta
Definicija: Kodirana slika geografske stvarnosti koja prikazuje odabrane objekte ili svojstva, nastaje stvaralačkim autorskim izborom, a upotrebljava se onda kad su prostorni odnosi od prvorazredne važnosti.

Područje: kartografija

EN: map

FR: carte

DE: Karte

karta inkunabula
Definicija: Karta tiskana tehnikom drvoreza ili bakroreza u doba kada su se počele primjenjivati te tiskarske tehnike, općenito prije 1550. godine.

Vidi: inkunabula; drvorez; bakrorez

Područje: kartografija

FR: carte, incunable

DE: Kartenfrühdruck

karta izolinija
Također: karta izolinija

Definicija: Karta s plošnim objektima prikazanim kao niz linija koje spajaju točke jednakih vrijednosti. Česti primjer je karta izohipsa, na kojoj linije spajaju točke jednakih visina.

Područje: GIS

EN: map, isoline

FR: carte d'isolignes

DE: Isolinienkarte

karta okosnica
Definicija: Karta sadržaja poput navigacijske karte, tiskana na tanku papiru. Pogodna za nastavu u pomorskim školama i kao pomoćna karta.

Područje: kartografija

EN: chart, skeleton

karta plovidbenih linija
Definicija: Karta na kojoj su prikazane linije pomorskog i riječnog prometa sa svim pratećim objektima i podacima o udaljenostima između pojedinih pristaništa.

Područje: kartografija

EN: map, shipping-line

karta svijeta, Međunarodna
Definicija: Međunarodna karta svijeta u mjerilu 1:1 000 000, izrađuje se za cijelu Zemlju po utvrđenim tehničkim uvjetima, prihvaćenima višekratnim međunarodnim dogovorima.

Područje: kartografija

EN: International Map of the World; I.M.W.

FR: carte internationale du monde

DE: Weltkarte, Internationale

karta u više listova
Definicija: Niz listova karte koji prikazuju neko područje koje se nije moglo prikazati na jednom listu u tom mjerilu. Značajke su te karte: da ima jedinstvenu podjelu i oznake listova, da su svi listovi izrađeni u istome mjerilu i istoj projekciji, pomoću istih kartografskih znakova.

Područje: kartografija

EN: series, (map)

FR: couverture cartographique

DE: Grundkartenwerk

karta zemljišnog pokrova
Definicija: Karta vidljivih zemljišnih značajki snimke, kao što je vegetacija, ogoljelo zemljište, pašnjaci, urbana područja i slično.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja; kartografija

EN: map, land cover

DE: Landbedekungskarte

karta zvjezdanog neba
Definicija: Prikaz zvjezdanog neba u ravnini pomoću neke od kartografskih projekcija. Služi za identifikaciju zvijezda i drugih svemirskih objekata.

Područje: kartografija

EN: chart, star

FR: carte du ciel

DE: Himmelskarte

karta, anaglifna
Vidi: karta, stereoskopska (1)

Područje: kartografija

EN: map, anaglyphic

DE: Anaglyphenkarte

karta, analitička (tematska)
Definicija: Tematska karta na kojoj je prikazana samo jedna tema u raščlanjenom i po obilježjima izoliranom obliku, npr. karta temperatura.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

FR: carte analytique (carte d'analyse)

DE: (Thema)karte, analytische

karta, animirana
Definicija: Karta kojom se vizualiziraju dinamički procesi, tj. karta izrađena primjenom kartografske animacije. Povijest izrade animiranih karata obuhvaća tri razdoblja, koja se međusobno preklapaju: razdoblje ručne, računalno podržane i računalne izrade. U ručnoj izradi svaka sličica animiranog prikaza (npr. karta) crtala se ručno. U računalno podržanoj izradi (od kasnih 1960-ih do sredine 1980-ih) računala se primjenjuju za izradu pojedinih sličica, ali je animacija dobivena primjenom tradicionalnoga kinematografskog postupka. U računalnoj izradi cijeli proces od kreacije do distribucije događa se digitalno.

Vidi: animacija; animacija, kartografska

Područje: kartografija

EN: map, animated

DE: Karte, animierte

karta, ažurirana pomorska
Definicija: Karta sa svim unesenim promjenama i dopunama objavljenim u Oglasima za pomorce nakon datuma tiskanja karte.

Područje: kartografija

EN: chart, updated

karta, batimetrijska
Definicija: Karta na kojoj je prikazan podvodni reljef hipsometrijskom skalom, najčešće u bojama ili tonovima jedne boje (plave).

Vidi: skala boja, hipsometrijska

Područje: kartografija

EN: chart, layered

FR: carte en teintes bathymétriques

DE: Tiefenschichtenkarte

karta, bijela
Definicija: Karta na kojoj je osim okvira ucrtana samo mreža paralela ili meridijana. Ta kartografska mreža nije graduirana, tako da se može upotrijebiti na bilo kojem dijelu Zemlje. Docrtavanje nedostajućih elemenata obavlja sam korisnik pri njezinoj uporabi. Na taj način sam izrađuje potrebnu radnu kartu za bilo koje područje na Zemlji.

Područje: kartografija

EN: sheet, plotting

karta, civilna
Definicija: Do osamostaljenja Hrvatske, naziv za tiskani primjerak vojne karte s reduciranim sadržajem. Nakon osamostaljenja, to su karte koje u Hrvatskoj proizvodi Državna geodetska uprava, a izrađuju se neovisno o vojnim topografskim kartama.

Vidi: karta, topografska

Područje: kartografija

karta, detaljna topografska
Definicija: Topografska karta mjerila 1:100 000 ili krupnijeg. Detaljne topografske karte u mjerilima od 1:25 000 do 1:100 000 označuju se s TK 25 do TK 100.

Vidi: karta, topografska

Područje: kartografija

karta, digitalna
Definicija: Karta na nositelju pogodnom za računalnu obradu u vektorskom ili rasterskom zapisu sa svim naredbama i atributima potrebnim za analogni prikaz karte na zaslonu ili ploteru prema kartografskom ključu, uključujući tekst na karti.

Područje: kartografija

EN: map, digital

FR: carte numérique

DE: Digitalkarte

karta, digitalna rasterska
Definicija: Karta u rasterskom formatu spremljena na nositelje pogodne za računalnu obradu.

Vidi: format, rasterski

Područje: kartografija

EN: map, digital raster

DE: Rasterkarte, digitale

karta, dopunska
Definicija: Jedna ili više karata koje dopunjavaju ili uvećano prikazuju dio sadržaja glavne karte; mogu biti unutar okvira lista glavne karte ili izvan njega.

Područje: kartografija

EN: inset

FR: carton (annexe d'une carte)

DE: Nebenkarte

karta, elektronička
Definicija: Interaktivni kartografski sustav za pretraživanje i pokazivanje informacija. Sastoji se od jedne ili više karata spremljenih u rasterskom ili vektorskom formatu i baze podataka s opisnim podacima o pojedinim objektima. Sadrži i softver za pretraživanje i prikazivanje karata i opisnih podataka na ekranu osobnog računala ili radne stanice. Osim karata i teksta elektronička karta može sadržavati zvuk i pokretne i nepokretne slike.

Područje: kartografija

EN: map, electronic

FR: carte électronique

DE: Karte, elektronische

karta, elektronička pomorska
Definicija: Vrlo općenit pojam koji obuhvaća podatke, softver i elektronički sustav koji služi za prikazivanje pomorske karte. Elektronička pomorska karta ne mora ispunjavati zahtjeve određene međunarodnom konvencijom Safety of Life at Sea – SOLAS.

Vidi: SOLAS; ENC

Područje: kartografija

EN: chart, electronic

DE: Seekarte, elektronische

karta, elektronička pomorska navigacijska
Vidi: ENC

karta, faksimilna
Definicija: Stara karta umnožena na način koji osigurava izgled vjeran izvorniku.

Područje: kartografija

EN: map, facsimile

FR: fac-similé

DE: Faksimielkarte

karta, generalna
Definicija: Karta koja prikazuje cijele oceane i mora s pripadnim dijelovima obale, ili njihove veće površine, pa su to obično karte najsitnijega mjerila. Sadrže obalnu crtu i sve otoke, a od podvodnih opasnosti samo one osamljene usred pučine; obalne opasnosti su generalizirane. Obično se upotrebljava u astronomskoj navigaciji, za ucrtavanje generalne rute i za planiranje putovanja.

Područje: kartografija

EN: chart, general

karta, geografska
Također: karta, geografska

Definicija: Karta na kojoj je matematički određen, generaliziran prikaz u ravnini položaja, stanja i ovisnosti različitih prirodnih i društvenih pojava na površini Zemlje, izabranih u skladu s namjenom karte.

Područje: kartografija

EN: map, geographic

FR: carte geographique

DE: Karte, geographische

karta, geomorfološka
Definicija: Tematska karta na kojoj su prikazani zemljišni oblici s obzirom na njihov postanak i daljnji razvoj do sadašnjeg njihova stanja.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

FR: carte geomorphologique

DE: Karte, geomorfologische

karta, hidrografska
Definicija: Karta na kojoj su prikazane sve vode, i tekućice i stajačice. Od te karte treba razlikovati tematsku hidrološku kartu, koja sadrži tematske informacije o površinskim i podzemnim vodama.

Područje: kartografija

EN: map, hydrologic

FR: carte hydrographique

DE: Gewässerkarte

karta, hipsometrijska
Definicija: Karta zemljišnih oblika prikazanih pomoću hipsometrijske skale, najčešće bojama koje stvaraju dojam prostornosti.

Vidi: skala boja, hipsometrijska

Područje: kartografija

EN: map, layered (relief)

FR: carte en teintes hypsométrique

DE: Höhenschichtenkarte

karta, Hrvatska osnovna
Definicija: Osnovna topografska karta u mjerilu 1:5000 ili 1:10 000 (HOK 5 ili HOK 10). Prethodni naziv ODK (Osnovna državna karta).

Područje: kartografija

karta, informativna
Definicija: Karta koja sadrži jednu ili više prigodnih informacija. Izrađuje se najčešće brzim postupcima, ne vodeći računa o estetskom izgledu, potpunosti i visokoj točnosti.

Područje: kartografija

karta, izopletna
Vidi: karta izolinija

karta, katastarska
Definicija: Karta krupnijeg mjerila s prikazom situacije, s granicama vlasništva koje idu nekim granicama zemljišnih čestica, njihovim brojevima, nazivima naselja i poteza, te s oznakom vegetacije. Takve karte rijetko imaju vertikalni prikaz zemljišnih oblika. Po potrebi ta karta može sadržavati i druge informacije. Na hrvatskom jezičnom području udomaćeni su stari nazivi "katastarska mapa" i "katastarski plan".

Vidi: klase mjerila

Područje: kartografija

FR: plan parcellaire

DE: Flurkarte

karta, korografska
Definicija: Karta veće umanjenosti (sitnijeg mjerila), na kojoj su prikazani veći dijelovi Zemljine površine ili dijela Zemlje bez posebnog isticanja pojedinih elemenata sadržaja. Za korografske karte bitno je da se kartografskim prikazom istaknu cjelovite karakteristike prikazanih područja.

Vidi: klase mjerila

Područje: kartografija

EN: map, chorographic

FR: carte chorographique

DE: Karte, chorographische

karta, kursna
Definicija: Karta koja služi za vođenje broda ili zrakoplova. Na njoj se označuju smjerovi kretanja broda ili zrakoplova i njegov položaj u nekom vremenskom trenutku.

Područje: kartografija

EN: chart, route

DE: Kurskarte

karta, multimedijska
Definicija: Karta povezana tekstom, grafikonima, fotografijama, slikama, satelitskim ili zračnim snimkama, drugim kartama, zvukom ili pokretnim slikama itd. u multimediju radi pružanja dodatne razine informacija i potpunijeg pogleda na stvarnost.

Vidi: multimedija

Područje: kartografija, geoinformatika

EN: map, multimedia

karta, nautička
Vidi: karta, pomorska

karta, navigacijska
Definicija: Opći naziv za karte koje se upotrebljavaju pri vođenju broda ili zrakoplova. Dijele se na pomorske navigacijske karte i zrakoplovne navigacijske karte.

Vidi: karta, zrakoplovna navigacijska

Područje: kartografija

EN: chart, navigational

FR: carte de navigation

DE: Navigationskarte

karta, obalna pomorska
Definicija: Pomorska karta za navigacijske svrhe pri plovidbi u blizini kopna; najčešće mjerila od 1:40 000 do 1:50 000.

Vidi: karta, pomorska; karta, navigacijska

Područje: kartografija

EN: chart, coastal

FR: carte (nautique) côtiere

DE: Küstenkarte

karta, obalna pomorska navigacijska
Definicija: Pomorska karta za navigacijske svrhe pri plovidbi u blizini kopna. Najčešće je mjerila od 1:40 000 do 1:150 000.

Područje: kartografija

EN: chart, coastal

karta, oceanografska
Definicija: Tematska karta na kojoj su prikazane pojave ili stanja vezana uz oceane i mora.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

EN: chart, oceanographic; map, oceanographic

FR: carte oceanographique

DE: Meereskarte

karta, orijentacijska
Definicija: Primijenjena topografska karta na kojoj su grafički istaknuti elementi sadržaja karte koji olakšavaju snalaženje (orijentaciju) na zemljištu i pronalaženje željenog objekta. Zbog toga se na karti nalazi kvadratna mreža čije se odgovarajuće oznake nalaze uz popis objekata, koji je obično otisnut na poleđini karte.

Vidi: karta, topografska

Područje: kartografija

FR: carte d'orientation

DE: Orientierungskarte

karta, peljarska
Definicija: Karta koja daje sve meteorološke, navigacijske i hidrografske podatke potrebne za sigurnost plovidbe uopće, a posebno za izbor najpovoljnije rute. Na tim su kartama unesene preporučene rute za jedrenjake i brodove na mehanički pogon, ortodrome, oluje u postocima, tišine, magle i dr. Na raznim dijelovima karte opisane su i klimatske prilike prikazanog područja za određeni mjesec.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: chart, pilot

karta, politička
Definicija: Tematska karta na kojoj je prikazana državna ili administrativna podjela. Pojedine administrativne jedinice prikazane su različito obojenim površinama.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

EN: map, political

FR: carte politique

DE: Karte, politische

karta, pomoćna
Definicija: List papira s nanesenim meridijanima i paralelama (na istim udaljenostima i s istim ishodištem kao navigacijska karta), priložen uz navigacijsku kartu; na njoj se izvode konstrukcije potrebne za navigaciju, tj. linije koje se ne nanose na navigacijsku kartu pomoću točaka sjecišta meridijana i paralela.

Područje: kartografija

EN: chart, aid

karta, pomorska
Definicija: Karta na kojoj je prikazano neko pomorsko područje i pripadni dio obale s podacima značajnim za plovidbu na tom području. Kopno je prikazano samo u onom obliku u kojem je to potrebno za plovidbu. Karta je obično izrađena u Mercatorovoj projekciji. Klasificira se prema mjerilu, sadržaju i namjeni. Pomorske karte dijele se na navigacijske (generalne, kursne, obalne karte i lučke planove te posebne karte), pomoćne i informativne karte.

Vidi: projekcija, Mercatorova

Područje: kartografija

EN: chart, hydrographic; chart; chart, marine

FR: carte nautique (ou de navigation maritime)

DE: Seekarte

karta, pomorska kursna
Definicija: Pomorska karta za navigacijske svrhe. Obuhvaća veća prostranstva, po mogućnosti zahvaća čitav predio plovidbenog puta. Najčešće su mjerila 1:150 000 do 1:300 000.

Vidi: karta, pomorska; karta, navigacijska

Područje: kartografija

EN: chart, course; chart, coastal

FR: carte (nautique) d’atterrissage

DE: Segelkarte

karta, pomorska navigacijska
Definicija: Karta koja služi za ucrtavanje kursova i pozicija broda. Mogu se podijeliti na opće i posebne. Opće služe za neposrednu orijentaciju i vođenje broda, a u posebne pomorske navigacijske karte ubrajaju se one za radionavigaciju (Loran, Omega i druge).

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: chart, navigational

FR: carte de navigation

karta, posebna
Definicija: Pomorska karta za navigacijske svrhe, najčešće mjerila 1:500 do 1:40 000.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: map, special

karta, pregledna
Definicija: Karta izrađena obično u više listova i u mjerilima 1:200 000 do 1:1 000 000, koja vjerno prikazuje veća područja.

Područje: kartografija

DE: Übersichtskartenwerk

karta, pregledna topografska
Definicija: Topografska karta mjerila 1:200 000 i sitnijega. Označuje se s TK 200, PTK 300 (1:300 000), PTK 500 (1:500 000).

Vidi: karta, topografska

Područje: kartografija

DE: Übersichtskarte, topographische

karta, prilazna
Definicija: Svaka karta koju navigator rabi za prilaženje obali brodom. Obično je mjerila 1:150 000 ili krupnija.

Vidi: navigator

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: chart, approach

karta, radarska
Definicija: Karta oblikovana ponajprije za rad s radarom.

Područje: kartografija

EN: chart, radar

karta, radionavigacijska
Definicija: Karta s dodatnim detaljima za određivanje položaja plovila pomoću radionavigacijskog sustava.

Područje: kartografija

EN: chart, radio-navigational

karta, rasterska pomorska navigacijska
Vidi: RNC

karta, realna
Definicija: Konvencionalni kartografski proizvodi, npr. listovi karata, atlasi i globusi, koji imaju čvrstu, opipljivu realnost i izravno su vidljivi kao kartografske slike.

Područje: kartografija

EN: map, real

karta, reljefna
Definicija: Karta na kojoj su zemljišni oblici izrađeni prostorno (trodimenzionalno). Danas se reljefne karte izrađuju od listova plastične mase na kojima je prethodno otisnuta karta, a reljef se oblikuje vakuumom uz pomoć topline.

Područje: kartografija

EN: map, plastic relief

FR: relief habillé

DE: Kartenrelief

karta, sedimentološka
Definicija: Karta koja primarno prikazuje informacije o vrsti i obilježjima morskog dna.

Područje: kartografija

karta, sinoptička (tematska)
Definicija: Kompleksna tematska karta na kojoj je prikazano više pojava, u pravilu istovrsnih, ali promatranih i obuhvaćenih na različitim mjestima, kako bi se moglo zaključivati o njihovu međusobnom djelovanju. Npr. sinoptička meteorološka karta.

Vidi: karta, tematska

FR: carte synoptique

DE: (Thema)karte, synoptische

karta, sintetska (tematska)
Definicija: definicija (2 occurrences)

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

FR: carte synthétique

DE: (Thema)karte, synthetische

karta, službena
Definicija: Karta čija izrada i izdavanje ulaze u djelokrug rada određenih javnih institucija.

Područje: kartografija

EN: map, official

FR: carte officielle

DE: Karte, amtliche

karta, specijalna
Definicija: (1) Pomorska karta za navigacijske svrhe; najčešće mjerila od 1:500 do 1:40 000. (2) Na hrvatskom jezičnom području uvriježeni naziv (“specijalka”) za topografske karte mjerila od 1:50 000 do 1:100 000.

Vidi: karta, pomorska; karta, navigacijska

Područje: kartografija

EN: (1) chart, large-scale

FR: carte de détail

DE: Sonderkarte

karta, statistička
Definicija: Tematska karta na kojoj su prikazane pojave ili stanja obuhvaćena statističkim popisima ili istraživanjima. Najčešće se prikazani podaci odnose na administrativne jedinice.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

EN: map, statistical

FR: carte statististique

DE: Karte, statistische

karta, stereoskopska
Definicija: Karta koja je tako izrađena da se pomoću stereoskopskog efekta pri promatranju stereoskopskim priborom dobiva dojam prostornosti. Razlikuju se: (1) anaglifna karta, koja je izrađena anaglifnim tiskom. Obje pripadne slike karte koje čine stereopar izvedene su kao stereocrteži i otisnute na istom listu papira, unutar istog okvira, jedna preko druge, ali svaka u drugoj boji, koje moraju biti komplementarne. Najčešće su to crvena i zelenoplava. Kako bi se pri promatranju anaglifne karte dobio dojam prostornosti, mora se pred svako oko staviti filtar u jednoj od izabranih komplementarnih boja. Taj filtar isključuje jednu od otisnutih boja, a drugu predočava kao tamnu boju. Filtri su izrađeni u obliku naočala. Pri promatranju kroz filtre svako oko vidi samo jednu, njemu pripadnu sliku stereopara. Te se komplementarne slike, zapažene lijevim i desnim okom, fiziološki zbrajaju u crno-bijelu stereosliku. (2) polarizacijska karta, izrađena slično kao i anaglifna, samo drugom tehnikom: polarizacijskim tiskom. Za dobivanje prostornog dojma promatra se kroz polarizacijske naočale.

Područje: kartografija

EN: map, anaglyph(ic)

FR: carte stéréoscopique

DE: Raumbildkarte

karta, tematska
Definicija: Kartografski prikaz najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja koje su neposredno vezane uz prostor. To je karta na kojoj su jedan ili više općegeografskih objekata (naselja, prometnice, reljef, vode, vegetacija i područja) ili neki drugi objekti posebno kartografikom istaknuti i prikazani s posebnom važnošću.

Vidi: karta, temeljna

Područje: kartografija

EN: map, thematic

FR: carte thématique

DE: Karte, thematische

karta, temeljna
Definicija: Geografska karta koja služi kao osnova za izradu i upotrebu glavnog sadržaja tematske karte. Najčešće pojednostavnjena topografska karta.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

EN: base, topographic

FR: fond de carte

DE: Karten(unter)grund

karta, topografska
Definicija: Opća geografska karta s velikim brojem informacija o mjesnim prilikama prikazanog područja, koje se odnose na naselja, prometnice, vode, zemljišne oblike, vegetaciju i niz drugih pojava potrebnih za opću orijentaciju, sve dopunjeno opisom karte. Svi navedeni objekti prikazuju se s jednakom važnošću.

Vidi: opis karte

Područje: kartografija

EN: map, topographic

FR: carte (ou plan) topographique

DE: Karte, topographische

karta, virtualna
Definicija: Svi kartografski proizvodi koji se ne ubrajaju u realne karte, ali se mogu u njih transformirati ako je to potrebno. Njima nedostaju jedno ili oba svojstva – opipljivost i vidljivost.

Vidi: karta, realna

Područje: kartografija

EN: map, virtual

DE: Karte, virtuelle

karta, zemljopisna
Vidi: karta, geografska

karta, zrakoplovna navigacijska
Definicija: Navigacijska karta za vođenje zrakoplova. Izdavanje (1) Međunarodne zrakoplovne karte mjerila 1:1 000 000 organizirala je Međunarodna organizacija civilne avijacije (ICAO, što je kratica od International Civil Aviation Organization).

Vidi: karta, navigacijska

Područje: kartografija

EN: chart, aeronautical; (1) chart, world aeronautical (W.A.C)

FR: carte aéronautique; (1) carte aéronautique du monde

DE: Luftnavigationskarte; (1) Weltluftfahrtskarte

karta, zvjezdana
Definicija: Karta koja prikazuje zvjezdano nebo na način kako ga vidi motritelj sa Zemlje. Sadrži zviježđa s glavnim zvijezdama, neke zvijezde slabijeg sjaja te najsjajnije galaktike, skupove i maglice. Radi lakše orijentacije najsjajnije zvijezde povezane su linijama koje dočaravaju nazive pojedinih zviježđa.

Područje: kartografija, satelitska i fizikalna geodezija

kartiranje
Definicija: Točna grafička konstrukcija i dosljedan grafički prikaz izmjerenih ili na drugi način određenih objekata pomoću kartografskih znakova.

Vidi: izmjera, topografska; objekt sadržaja karte

Područje: kartografija

EN: mapping

FR: lever

DE: Kartieren

kartodijagram
Definicija: Tematska karta na kojoj su pojave ili stanja prikazani dijagramima smještenima na odgovarajuće površine karte. Prema mjestu na kojem je dijagram postavljen i prema njegovu obliku, razlikuju se: pozicijski kartodijagram, koji je postavljen geografski točno; površinski kartodijagram, koji je postavljen u središte područja na koje se odnosi; linijski i trakasti kartodijagram, odnosno kartogram koji prikazuje linearno rasprostranjenu pojavu ili stanje u proporcionalnoj raščlanjenosti pomoću diferencirane širine trake; vektorski kartodijagram, koji proporcionalnim vektorima prikazuje smjer i kretanje neke pojave ili stanja.

Vidi: karta, tematska; dijagram

Područje: kartografija

EN: map, diagram

FR: carte-diagramme

DE: Diagrammkarte

kartograf
Definicija: Osoba koja se bavi kartografijom.

Područje: kartografija

EN: cartographer

FR: cartographe

DE: Kartograph

kartografija
Definicija: Disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradom, promicanjem i proučavanjem karata.

Vidi: karta

Područje: kartografija

EN: cartography

FR: cartographie

DE: Kartographie

kartografija, digitalna
Definicija: Primjena računalne tehnologije u kartografiji.

Područje: kartografija

EN: cartography, digital

FR: cartographie numérique

DE: Kartographie, digitale; Digitalkartographie

kartografija, katastarska
Definicija: Dio kartografije koji se bavi izradom, upotrebom i održavanjem katastarskih planova i mapa.

Vidi: plan, katastarski

Područje: kartografija

EN: mapping, cadastral

FR: cartographie cadastrale

DE: Katasterkartographie

kartografija, pomorska
Definicija: Dio kartografije koji se bavi izradom, upotrebom i održavanjem pomorskih karata.

Vidi: karta, pomorska

Područje: kartografija

EN: charting, hydrographic; cartography, maritime

FR: cartographie hydrographique

DE: Seekartographie

kartografija, računalno podržana
Također: kartografija, računalno podržana

Definicija: Dio kartografije u kojem se radi uz pomoć računala.

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: cartography, computer assisted

DE: Kartographie, rechnergestützte

kartografija, službena
Definicija: Izrada državnih (službenih) karata u službenim državnim kartografskim organizacijama.

Vidi: karta, službena

Područje: kartografija

EN: cartography, official

FR: cartographie officielle

DE: Kartographie, amtliche

kartografija, stolna
Definicija: Unos podataka i priprema tiska slika i karata uz pomoć osobnog računala, npr. softverom kao što je CorelDRAW. Izlaz može biti na laserskom pisaču ili na osvjetljivaču filma s elektronskim tiskovnim rastriranjem.

Vidi: izdavaštvo, stolno

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: mapping, desk top

kartografija, sveprisutna
Definicija: Dio kartografije koji omogućava korisniku pristup preko informatičke mreže bilo kojoj karti i bilo kada.

Područje: kartografija

EN: cartography, ubiquitous

kartografija, tematska
Definicija: Dio kartografije koji proučava podjelu, načine izrade, upotrebe i održavanja tematskih karata.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

EN: cartography, thematic

FR: cartographie thématique

DE: Kartographie, tematische

kartografija, topografska
Definicija: Dio kartografije koji proučava načine izrade, upotrebe i održavanja topografskih karata.

Vidi: karta, topografska

Područje: kartografija

EN: cartography, topographic

FR: cartographie topographique

DE: Kartographie, topographische

kartografija, vojna
Definicija: Dio kartografije koji se bavi kartama namijenjenima vojnim potrebama (izradom, upotrebom i održavanjem).

Područje: kartografija

EN: cartography, military

FR: cartographie militaire

DE: Militärkartographie

kartografika
Također: kartografika

Definicija: Poseban način prikazivanja prostornih objekata. To je znakovni sustav koji se sastoji od kartografskih znakova i međusobnog odnosa znakova (sintaktička dimenzija), odnosa znakova prema prikazanim objektima (semantička dimenzija) te odnosa korisnika prema znakovima (pragmatička dimenzija). Sastavni su dijelovi kartografike: osnovni geometrijsko-grafički elementi (točka, linija i površina), kartografski znakovi (signature i dijagrami), rasteri (višeton), boja i pismo.

Vidi: znak, kartografski; signatura; dijagram; raster; boja

Područje: kartografija

EN: map graphics

DE: Kartengraphik

kartogram
Definicija: Uobičajeni naziv za tematske karte na kojima su primijenjene samo površinske signature unutar određenih teritorijalnih, najčešće administrativnih, jedinica.

Područje: kartografija

EN: map, diagram

FR: cartogramme

DE: Kartogram

kartogram, površinski
Definicija: Tematska karta, odnosno kartogram na kojem su pojave ili stanja prikazani unutar raznih teritorijalnih, najčešće administrativnih, jedinica u relativnom odnosu, pomoću stupnjevito diferenciranih tonova jedne boje, pomoću više boja ili pomoću površinskih uzoraka.

Vidi: karta, tematska

Područje: kartografija

EN: chorogram

FR: carte selon la méthode des aires colorées (ou en grisé)

DE: Gebietsstufenkarte

kartometrija
Definicija: Dio kartografije koji se bavi proučavanjem načina izmjere na kartama različitih geografskih objekata i izračunavanjem njihovih kvantitativnih karakteristika iz izmjerenih podataka. Mjerenje na kartama uključuje: mjerenje dužina ravnih i zakrivljenih linija, mjerenje površina, mjerenje kutova, određivanje geografskih i pravokutnih koordinata, mjerenje visina i visinskih razlika, određivanje nagiba i slično.

Vidi: kartografija

Područje: kartografija

EN: cartometry

FR: cartométrie

DE: Kartometrie

karton zemljišta
Definicija: Evidencija u kojoj se vode podaci o položenim ispravama; vodi se za svako zemljište za koje je podnesen prijedlog za polaganje isprave, dakle za zemljišta koja nisu upisana ni u jednu zemljišnu knjigu; kartoni zemljišta sistematiziraju se u kartoteke po katastarskim općinama.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kartuša
Definicija: Ukras oko naslova karte, katkad u obliku razvijenog lista papira. Često se primjenjuje za ukras plemićkih i državnih grbova.

Napomena: Dolazi od francuske riječi le cartouche – barokni ornament.

Područje: kartografija

EN: cartouche

FR: cartouche

DE: Kartusche

kasinoida
Također: kasinoida

Definicija: Ravninska krivulja četvrtog reda. Geometrijsko mjesto točaka u ravnini za koje je produkt udaljenosti od dviju fiksnih točaka (fokusa) konstantan. Označi li se konstantu s k2, a udaljenost fokusa s 2a, jednadžba u Kartezijevim koordinatama ima oblik: . Za k2 = a2 dobiva se lemniskata. Ime prema francuskom astronomu, geografu i geometru J. D. Cassiniju (1625–1712).

Vidi: lemniskata

Područje: matematika

EN: oval, Cassinian; oval of Cassini

FR: ovale de Cassini

DE: Kurve, Cassinische

kaširanje
Definicija: Naljepljivanje karata na neku podlogu radi postizanja veće trajnosti ili prilikom sastavljanja dijelova jedne karte u cjelinu, odnosno sastavljanja mozaika od više karata.

Područje: kartografija

EN: mounting

FR: entoilage

DE: Aufziehen

kašnjenje, ionosfersko
Definicija: Promjena brzine širenja radiovalova zbog prolaska kroz ionosferu.

Vidi: ionosfera

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: delay, ionospheric

kašnjenje, troposfersko
Definicija: Usporavanje radiovalova prouzročeno troposferskim utjecajem.

Vidi: troposfera

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: delay, tropospheric

kaštel
Definicija: Utvrđeni dvorac, grad, tvrđava, kula, bedem. Napomena: Dolazi od lat castellum.

Područje: kartografija

EN: castle; citadel; fortalice

DE: Kastell; Burg, befestigte

katalog karata
Definicija: (1) Popis naslova karata kojima raspolaže neka zbirka karata. (2) Popis karata izašlih u izdanju nekog nakladnika ili distributera karata; katkad su priloženi i isječci nekih karata.

Vidi: nakladnik karata; distributer karata; isječak karte

Područje: kartografija

EN: catalogue, map

FR: catalogue de cartes

DE: Kartenkatalog

katalog kartiranja
Definicija: Opis strukture topografskih podataka pri njihovu spremanju u bazu podataka digitalnog topografskog modela. Upotrebljava se pri prikupljanju, odnosno kartiranju podataka

Vidi: STOKIS; model, digitalni topografski

Područje: geoinformatika

katalog minimalnih veličina
Definicija: Katalog koji sadrži jasno definiran prag minimalnih veličina objekata i njihove međusobne minimalne udaljenosti poštujući zadano mjerilo.

Vidi: STOKIS

Područje: geoinformatika

katalog objekata
Definicija: Katalog koji ima zadaću posložiti krajolik u topografske objekte, klasificirati ih i time utvrditi sadržaj digitalnog topografskog modela.

Vidi: STOKIS; model, digitalni topografski

Područje: geoinformatika

DE: Objektkatalog

katalog signatura
Definicija: Katalog koji ima zadaću preinačiti topografske objektne vrste u kartografske objektne vrste, opisati djelovanje kartografske generalizacije na kartografske objekte i kartografskim objektnim vrstama dodijeliti signature.

Vidi: STOKIS; generalizacija, kartografska; signatura (1)

Područje: kartografija

DE: Signaturenkatalog

katalog, objektni
Definicija: Shema koja definira prihvatljive tipove objekata i atributa.

Područje: informatika

katastar
Definicija: Zajednički naziv za popise i kartografske prikaze istovrsnih objekata krajolika. Postoje različite vrste katastra, npr. katastar zemljišta, katastar nekretnina, katastar prostornih jedinica, katastar vodova; katastar šuma, katastar cesta, katastar zgrada, katastar pomorskoga dobra.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster; cadastre

FR: cadastre

DE: Kataster

katastar nekretnina
Definicija: Evidencija o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini, ako zakonom nije drukčije određeno. Poslovi katastra nekretnina obuhvaćaju: određivanje katastarskih prostornih jedinica, katastarsku izmjeru i tehničku reambulaciju, izradbu i održavanje katastarskih operata katastra nekretnina, održavanje katastra zemljišta i njegovo postupno prilagođivanje katastru nekretnina, pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina.

Vidi: izmjera, katastarska; reambulacija, tehnička; operat, katastarski; katastar zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster of real estates

DE: Liegenschaftskataster

katastar zemljišta
Definicija: Evidencija o katastarskim česticama – zemljištima – dijelovima Zemljine površine; evidencija o zemljištu namijenjena gospodarskim, pravnim, upravnim i statističkim potrebama. Sadrži podatke o položaju, obliku, površini, načinu iskorištavanja, proizvodnoj sposobnosti, katastarskom prihodu i korisniku zemljišta.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster of lands

DE: Grundkataster

katastar, franciskanski
Vidi: katastar, stabilni

katastar, grafički
Definicija: Katastar u kojem se međne točke i izabrane točke objekata određuju grafički, mjerenjem geodetskim stolom i gledačom ili kipregelom, a katastarski plan nastaje neposredno na terenu. Austrijski i mađarski katastar zemljišta iz XIX. st. izveden je na taj način.

Vidi: katastar zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Kataster, graphischer

katastar, jozefinski
Definicija: Katastar zemljišta Habsburške Monarhije izrađivan na temelju naredbe cara Josipa II. iz 1785. godine. Zbog tehničkih nedostataka jozefinski je katastar 1817. godine zamijenjen franciskanskim ili stabilnim katastrom zemljišta.

Vidi: katastar zemljišta; katastar, stabilni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster established by Emperor Joseph II

DE: Kataster, Josephinischer

katastar, klasični europski
Definicija: Katastar nastao na modelu Napoleonova katastra na početku XIX. st., prihvaćen tijekom XIX. i XX. st. u gotovo svim europskim i mnogim izvaneuropskim zemljama.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

katastar, koordinatni
Definicija: Katastar u kojem su za međne točke i izabrane točke objekata određene položajne koordinate u izabranoj kartografskoj projekciji s primjerenom točnošću i pouzdanošću, te se (zajedno s ostalim podacima) čuvaju u obliku pogodnom za računalnu obradu podataka.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster, coordinate

DE: Koordinatenkataster

katastar, međni
Definicija: Suvremeni austrijski katastar, sadržajno sličan koordinatnom katastru.

Vidi: katastar, koordinatni

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Grenzkataster

katastar, numerički
Definicija: Katastar u kojem su međe katastarskih čestica određene mjerama ili koordinatama.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster, numerical

FR: cadastre numérique

DE: Zahlenkataster

katastar, pomorski
Definicija: Katastar koji sadrži podatke o moru, morskom dnu i morskom podmorju. Sadrži podatke o korisnicima, načinu i opsegu korištenja mora, morskoga dna i podmorja, kao i evidenciju objekata, radova, pojava i sl. značajnih za sigurnost plovidbe, a prema područjima jedinica lokalne uprave.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadastre, maritime

FR: cadastre maritime

DE: Seekataster

katastar, popisni
Definicija: Katastar uspostavljen na osnovi približnih površina i jednostavnog opisa položaja katastarskih čestica. Taj katastar nema katastarski plan. Mogućnost njegove uporabe vrlo je ograničena, ali ipak služi za utvrđivanje poreza na zemljište, za uređenje imovinsko-pravnih odnosa i za grublje statističke procjene.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

katastar, porezni
Definicija: Katastar zemljišta osnovan radi razreza poreza i drugih davanja vlasnika ili posjednika zemljišta. Taj katastar stavlja posebno težište, uz točnu površinu, na utvrđivanje plodnosti i proizvodne sposobnosti svake katastarske čestice zemljišta.

Vidi: katastar zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Steuerkataster

katastar, pravni
Definicija: Katastar kojem je osnovna zadaća pružiti dokaz o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na zemljištu. Podacima iz pravnoga katastra izdanim u obliku javnih isprava dokazuje se pravo na nekretninama.

Vidi: katastar; nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Rechtskataster

katastar, stabilni
Također: katastar, stabilni

Definicija: Austrijski katastar zemljišta iz XIX. st. izrađen na temelju Zakona (patenta) o poreznom katastru što ga je car i kralj Franjo I. proglasio 23. XII. 1817. godine, pa se po njemu naziva i franciskanski katastar. Katastarska izmjera za njegovu izradu trajala je u Hrvatskoj od 1823. do 1876. godine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster of 19th century in Austrian Empire, stable

DE: Kataster, stabiler

katastar, tehnički
Definicija: Katastar koji raspolaže takvim podacima o zemljištu da se na zemljištu mogu obavljati sigurna tehnička projektiranja. Katastarski plan, osim prikaza položaja katastarskih čestica, sadrži prikaz oblika reljefa s kotama pojedinih točaka zemljišta.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

katastar, Torrensov
Definicija: Katastar uveden 1858. godine u Australiji i Novom Zelandu, a poslije u mnogim azijskim i afričkim zemljama

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: title, Torrens

katastar, višenamjenski
Definicija: Katastar čija evidencija o zemljištu, zbog višestruke namjene, udovoljava različitim zahtjevima. Dokumentacija toga katastra može se iskoristiti u više svrha, jer za svaku katastarsku česticu sadrži podatke gospodarskog, tehničkog, pravnog, fiskalnog i drugog značenja.

Vidi: katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: cadaster, multi purpose

FR: cadastre polivalent

DE: Mehrzweckkataster

kateta
Definicija: Jedna od stranica uz pravi kut u pravokutnom trokutu.

Područje: matematika

EN: cathetus

DE: Kathete

kazalo
Također: kazalo

Definicija: Nepomični ili pomični dio pokaznog uređaja čiji položaj u odnosu na oznake na ljestvici omogućuje da se odredi pokazna vrijednost. Primjeri: kazaljka, svjetleća točkica.

Vidi: uređaj, pokazni

Područje: mjerni instrumenti

EN: index

FR: index

DE: Index

KB
Definicija: Kilobajt, jedinica za količinu podataka, kapacitet memorije računala ili prostora na disku, iznosi 210 ili približno 103 bajtova.

Vidi: bajt

Područje: informatika

EN: KB (Kilobyte)

kelvin
Definicija: Znak K, jedinica termodinamičke temperature, osnovna SI-jedinica, definiran je kao 273,16-i dio termodinamičke temperature trojne točke vode. Trojno stanje znači ravnotežu svih triju agregatnih stanja tvari, za čiste tvari ovisno je samo o temperaturi.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: kelvin

FR: kelvin

DE: Kelvin

keson
Također: keson

Definicija: Gore pokrivena, a dolje otvorena komora koja se pri izgradnji stupova mosta u dubokim i brzim rijekama spušta na dno. U nju ulaze radnici koji kopaju rupu u koju će se poslije postaviti stup.

Područje: inženjerska geodezija

EN: caisson

DE: Senkkasten; Caisson

kibernetika
Definicija: Matematička teorija koja proučava zajednička obilježja različitih pojava i živih organizama, živčanih sustava, automata itd. radi uspostavljanja komunikacije među njima te njihove kontrole. Teoriju je zasnovao 1948. američki matematičar N. Wiener.

Područje: matematika

EN: cybernetics

FR: cybernétique

DE: Kybernetik

kilo
Definicija: Predmetak u nazivu decimalne jedinice sa značenjem 103.

Područje: metrologija

EN: kilo

FR: kilo

DE: kilo

kilogram
Definicija: Znak kg, jedinica mase, osnovna SI-jedinica, definiran je međunarodnom pramjerom koja se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Sevresu kraj Pariza. Kilogram je nastao kao naziv za tisuću grama, pa se od njega ne mogu tvoriti decimalne jedinice. Decimalne jedinice mase tvore se od jedinice gram.

Vidi: gram; sustav jedinica, Međunarodni

Područje: metrologija

EN: kilogram; kilogramme

FR: kilogramme

DE: Kilogramm

kipregel
Definicija: Instrument koji je u prošlosti uz geodetski stol i odgovarajući pribor (libela, magnetska igla, šestar s dva šiljka, logaritamsko računalo i pribor za crtanje i brisanje) služio za grafičku izmjeru. Glavni su mu dijelovi mjerni dalekozor, vertikalni limb, stup i lineal. Stup služi za držanje i pomicanje kipregela, a brid ravnala za grafičko ostvarivanje vizura.

Vidi: stol, geodetski; izmjera, grafička; dalekozor, mjerni; limb

Područje: praktična geodezija

EN: alidade

FR: alidade

DE: Kippregel

klasa
Definicija: Skup entiteta koji posjeduju određene zajedničke atributne vrijednosti.

Napomena: U CROTIS-u, vrsta ili tip objekta.

Vidi: entitet; vrijednost, atributna; CROTIS

Područje: GIS, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: class

DE: Klasse

klasa entiteta
Definicija: Specificirana skupina objekata stvarnoga svijeta, npr. cestovna mreža.

Područje: GIS

EN: class, entity

klasa, bonitetna
Definicija: Rezultat bonitiranja; može ih biti osam, od kojih je prva klasa najplodnije zemljište. Svaka klasa može imati dvije potklase.

Vidi: bonitiranje

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Bonitierungsklasse

klasa, katastarska
Definicija: Rezultat katastarskoga klasiranja plodnog zemljišta. Može ih biti najviše osam, od kojih je prva klasa najbolje zemljište određene kulture.

Vidi: klasiranje, katastarsko

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Katasterklasse

klase mjerila
Definicija: definicija (4 occurrences)

Napomena: U skupini topografskih karata uobičajena je sljedeća podjela:

Vidi: klasifikacija mjerila

Područje: kartografija

EN: class, scale

DE: Maßstabklasse

klasifikacija
Definicija: (1) Složeni sustav u kojem je cijelo jedno područje ljudskog znanja uređeno pomoću niza podjela, supodjela i potpodjela; raspoređivanje predmeta, pojava i pojmova po klasama, odjelima i razredima, u svezi s njihovim općim svojstvima; klasifikacija je viši zakon, koji objašnjava veći broj trajnih, nužnih i bitnih veza među pojavama i postupcima; sadržaj klasifikacije su predmeti, pojave, pojmovi i sl., a područja mogu biti kartografija, geografija, informatika, psihologija, sociologija, biologija, umjetnost, kemija itd. Sustavne su kategorije u klasifikacijama odjeljak, pododjeljak, serija, koljeno, potkoljeno, razred, red, podred, natporodica, porodica, potporodica, rod, vrsta, podvrsta, rasa, podrasa, odlika. Tri su koraka u postupku klasificiranja: a) analiza dokumenata (sadržaj, oblik, namjena i ostali važni aspekti), b) utvrđivanje glavnih aspekata koji određuju mjesto danog dokumenta, c) indeksiranje, tj. klasificiranje. (2) Grupiranje entiteta u skup klasa prema određenim zajedničkim atributnim vrijednostima. (3) Postupak izdvajanja klasa na snimkama.

Vidi: entitet; vrijednost, atributna

Područje: (1) informatika; (2) GIS; (3) fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: classification

FR: classification

DE: Klassifikation; Klassifizierung

klasifikacija mjerila
Definicija: Klasifikacija raznih mjerila određenih skupina i vrsta karata prema njihovim brojčanim vrijednostima.

Područje: kartografija

EN: classification, scale

DE: Maßstabklassifizierung

klasifikacija, multispektralna
Definicija: Svrstavanje cjelokupnog sadržaja multispektralne scene u klase s obzirom na intenzitet reflektiranog i emitiranog elektromagnetskog zračenja sa snimljenog objekta u dijelovima spektra elektromagnetskog zračenja detektiranog multispektralnim senzorom. Svrstavanje u klase obavlja se na temelju ranijih spoznaja o intenzitetu refleksije i emisije elektromagnetskog zračenja u pojedinim dijelovima elektromagnetskog spektra objekata interesantnih za klasifikaciju.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: classification, multispectral

FR: classification multispectralle

DE: Klassifikation, multispektrale

klasifikacija, nadzirana
Definicija: Digitalna tehnika kojom operater odabire reprezentativna trening-područja poznatog sadržaja za doznačivanje klasa pikselima.

Vidi: klasa; trening-područje

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: classification, supervised

FR: classification supervisée

DE: Klassifikation, überwachte

klasifikacija, nenadzirana
Definicija: Računalno automatizirana metoda klasifikacije kojom računalo svrstava piksele u klase bez instrukcija operatera.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: classification, unsupervised

FR: classification non supervisée

DE: Klassifikation, unüberwachte

klasiranje, katastarsko
Definicija: Utvrđivanje katastarske kulture i katastarske klase svake katastarske čestice plodnog zemljišta, pri čemu se uzimaju u obzir prirodni i gospodarski uvjeti za biljnu proizvodnju. Izvodi se na temelju kotarskih uzornih zemljišta, odnosno uzornih zemljišta katastarske općine, radi izrade katastra zemljišta ili obnove katastarskog operata.

Vidi: kultura, katastarska; klasa, katastarska; katastar zemljišta

Područje: katastar i zemljišna knjiga

klijent
Definicija: Program ili računalo koje traži podatke (usluge) od drugog računala ili programa – poslužitelja.

Vidi: poslužitelj

Područje: informatika

EN: client

klijent/poslužitelj
Definicija: Model interakcije između računala, koji se uobičajeno koristi na internetu.

Vidi: klijent; poslužitelj; TCP/IP

Područje: informatika

EN: client/server

klin, objektivni
Definicija: Optički klin ispred objektiva dalekozora. Primjenjuje se kao daljinomjerni klin i u nekih mjernih instrumenata za rektifikaciju vizurne osi (na osnovi rotacije klina).

Vidi: prizma, optička; klin, optički; daljinomjer s dvostrukom slikom; klin, rotacijski

Područje: mjerni instrumenti

EN: prism, objective; prism, wedge

FR: prisme séparateur; coin séparateur

DE: Vorsatzkeil

klin, optički
Definicija: Optička prizma malog prijelomnoga kuta.

Vidi: klin, objektivni; klin, rotacijski; prizma, optička

Područje: mjerni instrumenti

EN: prism, wedge

FR: coin optique

DE: Keil, optisches

klin, rotacijski
Definicija: Optički klin ispred objektiva dalekozora koji se može okretati oko osi paralelne s vizurnom osi. Koristi se za rektifikaciju vizurne osi. Par klinova koji se okreću u suprotnom smjeru upotrebljava se kod daljinomjera s dvostrukom slikom za automatsku redukciju mjerene duljine (Boškovićevi klinovi).

Vidi: klin, objektivni; daljinomjer s dvostrukom slikom

Područje: mjerni instrumenti

EN: wedge, rotating

FR: coin rotatif

DE: Drehkeil

klinometar
Također: klinometar

Definicija: Uređaj za mjerenje otklona ili kuta u odnosu na horizontalnu ili vertikalnu ravninu.

Napomena: Klinometri mogu biti jednostavni, ali i vrlo složeni mjerni instrumenti.

Područje: mjerni instrumenti

EN: clinometer

FR: clinometre

DE: Klinometer; Neigungsmesser

klistron
Definicija: Elektronska cijev (mikrovalni oscilator) za stvaranje, pojačanje i modulaciju mikrovalova, a dio je titrajnog sustava.

Vidi: daljinomjer, mikrovalni; dalekozor, astronomski

Područje: fizika

EN: klystron

FR: klystron

DE: Klystron

klizanje
Vidi: slabljenje metroloških značajki

ključ za proračunavanje čistog prihoda
Definicija: Tablice pomoću kojih se određivao čisti prihod pojedine katastarske čestice.

Vidi: prihod, katastarski čisti

Područje: katastar i zemljišna knjiga

ključ, interpretacijski
Definicija: Karakteristika ili kombinacije karakteristika koje omogućuju interpretatoru da prepozna objekt na snimci.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: interpretation key

FR: clé d’interpretation

DE: Interpretationschlüssel

ključ, kartografski
Definicija: Uzorna zbirka objašnjenih kartografskih znakova primijenjenih pri izradi karte.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

FR: tableau de signes conventionnels

DE: (Karten)zeichenschlüssel

klon
Definicija: Oznaka za kopiju originalnih uređaja; jeftini su, a podjednako djelotvorni.

Područje: informatika

EN: clone

DE: Klon

klotoida
Definicija: Vrsta spirale kod koje se zakrivljenost mijenja konstantno. Upotrebljava se pri projektiranju prometnica kao prelazna krivina.

Vidi: krivina, prelazna

Područje: matematika, inženjerska geodezija

EN: clothoid; Cornu (Euler) spiral

FR: clothoide; courbe de Cornu

DE: Klothoide; Spinnlinie

klotoida, košarasta
Također: klotoida, košarasta

Definicija: Niz od dviju ili više klotoida koje u dodirnim točkama imaju zajedničku tangentu i jednak polumjer zakrivljenosti.

Vidi: klotoida

Područje: inženjerska geodezija

EN: clothoid, compound

FR: clothoides formant anse de panier

DE: Korbklothoide

knjiga EOP zemljišne knjige, glavna
Definicija: Dio zemljišne knjige vođene elektroničkom obradom podataka koji se sastoji od popisa upisa i popisa izbrisanih upisa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

knjiga položenih ugovora
Definicija: Knjiga vođena za svaku katastarsku općinu u kojoj su se polagali ugovori o kupoprodaji stanova u slučajevima kada nekretnine nisu bile upisane u zemljišnu knjigu; sastavni je dio zemljišne knjige do trenutka njezina novog osnivanja, obnavljanja ili preoblikovanja.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

knjiga ručno vođene zemljišne knjige, glavna
Definicija: Dio ručno vođene zemljišne knjige koji se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka; u slučaju potrebe mogu se osnivati dopunski svesci ručno vođene glavne knjige.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

knjiga, EOP glavna
Definicija: Dio EOP zemljišne knjige; glavna knjiga zemljišne knjige vođene elektroničkom obradom podataka; sastoji se od popisa upisa i popisa izbrisanih upisa.

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

knjiga, EOP zemljišna
Definicija: Zemljišna knjiga vođena elektroničkom obradom podataka; evidencija o pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet, vođena elektroničkom obradom podataka za pojedinu katastarsku općinu. Sastoji se od katastarskih podataka o obliku, površini i izgrađenosti zemljišta, te od podataka zemljišnoknjižnog suda o pravnom stanju zemljišta koji su zajedno pohranjeni u bazu zemljišnih podataka (BZP).

Vidi: baza zemljišnih podataka Republike Hrvatske

Područje: katastar i zemljišna knjiga

knjiga, glavna
Definicija: Dio zemljišne knjige u kojem se vode podaci o zemljištima jedne katastarske općine i u kojoj se provode zemljišnoknjižni upisi. U glavnu knjigu upisuje se bitni sadržaj prava za koja je zakonom određeno da mogu biti predmet zemljišnoknjižnoga upisa (knjižna prava); za svaku glavnu knjigu vodi se zbirka katastarskih planova i potrebni pomoćni popisi. Glavna knjiga zemljišne knjige sastoji se od zemljišnoknjižnih uložaka, a glavna knjiga EOP zemljišne knjige od popisa upisa i popisa izbrisanih upisa; u slučaju potrebe mogu se osnivati dopunski svesci glavne knjige.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: ledger

FR: grand-livre

DE: Hauptbuch

knjiga, ručno vođena zemljišna
Definicija: Pojedinačni ručno vođeni registar o pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet koji se vodi za svaku katastarsku općinu odvojeno; sastoji se glavne knjige i zbirke isprava.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

knjiga, zemljišna
Također: knjiga, zemljišna

Definicija: Pojedinačni registar o pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet, koji se vodi za svaku katastarsku općinu odvojeno.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: land register

FR: grand-livre

DE: Grundbuch

knjige, zemljišne
Definicija: Sustav javnih registara (evidencija) o pravnom stanju nekretnina, mjerodavnom za pravni promet; sustav registara koji omogućuje evidentiranje nekretnina, zakonom predviđeni način stjecanja stvarnih prava na nekretninama, te omogućuje i pruža pravnu sigurnost u prometu nekretnina; sustav koji čini svima dostupnim i svima vidljivim pravno stanje nekretnina mjerodavno za pravni promet; sustav javnih registara koji se sastoji od pojedinih ručno vođenih zemljišnih knjiga i zemljišnih knjiga vođenih elektroničkom obradom podataka (EOP zemljišna knjiga).

Vidi: knjiga, EOP zemljišna

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kocka
Definicija: Pravilno (Platonovo) tijelo omeđeno kvadratima. Ima 8 vrhova, 12 bridova i 6 strana.

Područje: matematika

EN: cube

FR: cube

DE: Würfel

kod
Definicija: (1) Sustav ugovorenih znakova za uspostavljanje komunikacije; signal. (2) Sustav u kojem su nekim informacijama (slovima, riječima, brojevima, simbolima) pridružene dogovorene vrijednosti (kako bi se zadržala tajnost ili pak omogućila jednostavnost rukovanja), šifra, ključ. (3) Programske naredbe u informatici. (4) Knjiga za kodiranje i dekodiranje poruka.

Područje: informatika

EN: code

FR: code

DE: Kode

kod, lančani
Definicija: Tehnika sažimanja rasterskih podataka.

Područje: informatika

EN: code, chain

kod, poštanski
Definicija: Niz slova i/ili brojki pridružen poštanskoj adresi u svrhu sortiranja poštanskih pošiljki.

Područje: informatika

EN: code, postal

FR: code postal

DE: Postleitzahl (PLZ)

kod, pseudoslučajni
Definicija: Dio navigacijske poruke GPS-satelita koji omogućuje jednoznačnu identifikaciju satelita.

Vidi: GPS-sateliti; poruka, navigacijska

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

kodiranje
Definicija: Postupak kojim se podaci zabilježeni jednim skupom znakova izražavaju nekim drugim skupom znakova; svrha je da se podaci prikažu u obliku prikladnom za obradu ili prijenos.

Područje: informatika

EN: coding

DE: Codierung; Kodierung

kodiranje, duljine niza
Definicija: Postupak kodiranja niza numeričkih vrijednosti pomoću broja sukcesivnih elemenata digitalnih podataka koji imaju iste vrijednosti. Primjenjuje se kod rasterskih podataka za smanjivanje potrebnog prostora za njihovo čuvanje.

Područje: informatika

EN: encoding, run-length

kodomena
Definicija: Skup u kojem funkcija prima vrijednosti.

Vidi: funkcija

Područje: matematika

EN: codomain

FR: l'ensemble d'arrivée; codomaine

DE: Wertemenge; Wertebereich

koeficijent ekstinkcije
Definicija: Mjera za ekstinkciju određena omjerom početnog intenziteta zračenja i njegova intenziteta nakon pređenog puta u atmosferi.

Vidi: ekstinkcija; apsorpcija svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: coefficient, extinction

FR: coefficient d'atténuation

DE: Extinktionskoeffizient

koeficijent korelacije
Vidi: korelacija

Područje: matematika

EN: coefficient of correlation

FR: coefficient de corrélation

DE: Korrelationskoeffizient

koeficijent refrakcije
Definicija: Omjer k polumjera zakrivljenosti Zemlje R i polumjera krivulje refrakcije r. Primjenjuje se u formuli za korekciju računane visinske razlike zbog atmosferske refrakcije kod trigonometrijskog mjerenja visinskih razlika. Iznosi približno k=0,13 za mjerenja u podnevnom razdoblju.

Vidi: refrakcija, atmosferska; krivulja refrakcije; mjerenje visinskih razlika, trigonometrijsko

Područje: praktična geodezija

EN: coefficient, refraction

FR: coefficient de réfraction

DE: Refraktionskoeffizient

koeficijent varijacije
Definicija: Odnos standardnog odstupanja i očekivane srednje vrijednosti, odnosno njezine procjene, apsolutne vrijednosti aritmetičke sredine.

Vidi: vrijednost, očekivana; odstupanje, standardno

Područje: statistika

EN: coefficient of variation

FR: coefficient de variation

DE: Variationskoeffizient

koeficijent, binomni
Definicija: Koeficijent u razvoju izraza (a + b)n.

Vidi: formula, binomna

Područje: matematika

EN: coefficient, binomial

FR: coefficient binomial

DE: Binomialkoeffizient

koeficijenti, težinski
Također: koeficijenti, težinski

Definicija: Elementi inverzne matrice N–1 normalnih jednadžbi nepoznanica xi izjednačenja po metodi najmanjih kvadrata. Matrica težinskih koeficijenata linearne funkcije f = Fx nepoznatog vektora x je FN–1FT.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: coefficients, weighting

FR: coefficients de poids

DE: Gewichtkoeffizienten

kofaktori
Vidi: koeficijenti, težinski

kogeoid
Definicija: Nivoploha koja nakon redukcije mjerenih vrijednosti ubrzanja sile teže zadržava početnu vrijednost potencijala geoida.

Vidi: geoid

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: geoid, compensated

DE: Cogeoid

kolac, hektometarski
Definicija: Kolac kojim se na trasi označuje svaka cijela stotina metara udaljenosti od početka trase.

Područje: inženjerska geodezija

kolac, kilometarski
Definicija: Kolac kojim se na trasi označuje svaka cijela tisuća metara udaljenosti od početka trase.

Područje: inženjerska geodezija

kolacioniranje
Definicija: Uspoređivanje izvornih podataka s prijepisom.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: collation

DE: Kollationierung

količina svjetlosti
Definicija: Umnožak svjetlosnog toka i trajanja zračenja. U diferencijalnom obliku: dQ = Φ dt. Jedinica količine svjetlosti SI = lumen sekunda = lm s.

Napomena: S fizikalne strane količini svjetlosti odgovara energija, odnosno rad. No osjet svjetlosti koju oko registrira nije posljedica količine svjetlosti već svjetlosnog toka. Svjetlosni izvor koji odašilje konstantni tok svjetlosti pri opažanju okom uvijek je jednako svijetao. To je specifično svojstvo oka. Na fotografskoj ploči, kao i kod biološkog djelovanja elektromagnetskog zračenja, bitna je količina svjetlosti, a ne svjetlosni tok.

Vidi: tok, svjetlosni

Područje: fizika (optika)

EN: quantity of light

FR: quantité de lumiere

DE: Lichtmenge

kolimacija
Vidi: os, kolimacijska; autokolimacija

kolimator
Definicija: Optički uređaj koji se sastoji od sabirnog objektiva s osvijetljenom pločicom nitnoga križa ili markom smještenom u njegovu žarišnu ravninu tako da se dobivaju izlazni snopovi međusobno paralelnih zraka svjetlosti. Vizurna marka je optički u neizmjernosti.

Napomena: Kolimatori se primjenjuju u mjernim laboratorijima za ispitivanje i ugađanje mjernih dalekozora i za specijalna mjerenja i ispitivanja.

Područje: mjerni instrumenti

EN: collimator

FR: collimateur

DE: Kolimator

kolinearnost
Definicija: (1) Pripadanje točaka istom pravcu. (2) Paralelnost vektora. Nul-vektor je kolinearan sa svakim vektorom.

Područje: matematika

EN: collinearity

DE: Kollinearität

kolnik
Definicija: Učvršćeni dio ceste koji služi za promet (motornih) vozila.

Područje: inženjerska geodezija

EN: roadway; carriageway; pavement

DE: Fahrbahn

kolo, Napierovo
Definicija: Pet elemenata (hipotenuza, komplementi kateta i kutovi nasuprot katetama pravokutnoga sfernog trokuta) raspoređenih na kružnici kao vrhovi pravilnog peterokuta. Služi za lakše pamćenje formula pri rješavanju pravokutnih sfernih trokuta. Nazvano prema škotskome matematičaru Johnu Napieru (1550–1617).

Područje: matematika

kolokacija
Definicija: Kombinacija filtriranja, izjednačenja i predikcije kojom se omogućuje pronalaženje optimalnih vrijednosti neke veličine kako za točke mjerenja, tako i za predicirane točke.

Vidi: predikcija

Područje: matematika

EN: collocation

DE: Kollokation

koma
Definicija: Pogreška preslikavanja skošenoga širokog snopa. Ako glavna zraka snopa nije paralelna s optičkom osi već je nagnuta prema njoj, kaustična krivulja je nesimetrična. Na mjestu slike, tj. najmanjeg rasipanja svjetlosti, nastaje razvučena figura poput kometa, što uzrokuje neoštrinu slike točke. Za nastajanje i izgled kome značajni su osim veličine relativnog otvora objektiva i položaj zaslona kao i točke objekta i slike u vidnom polju.

Područje: fizika (optika)

EN: coma

FR: coma

DE: Koma

komasacija
Definicija: Agrarno-tehnička operacija (uređenja zemljišta) kojoj je glavna svrha sakupljanje razbacanog posjeda, na kojem poljoprivrednu proizvodnju obavlja ista pravna osoba, a koja ujedno ima i pravo raspolaganja, u jednu ili nekoliko zaokruženih cjelina, sa svrhom racionalizacije poljoprivredne proizvodnje. Složena agrotehnička mjera kod koje, među ostalim, dolazi i do promjene sastava zemljišnoknjižnih tijela.

Vidi: tijelo, zemljišnoknjižno

Područje: inženjerska geodezija

EN: rememberement; land consolidation; land redistribution

FR: remembrement

DE: Flurbereinigung

kombinacija
Definicija: Kombinacija k-tog reda skupa od n elemenata je bilo koji podskup tog skupa od k elemenata. Broj takvih kombinacija jednak je .

Područje: matematika

EN: combination

FR: combinasion

DE: Kombination

kombinatorij
Definicija: Izrada rasporeda novih posjeda u komasaciji

Vidi: komasacija

Područje: inženjerska geodezija

kombinatorika
Definicija: Grana matematike koja se bavi konačnim skupovima i njihovim podskupovima. Osnovni pojmovi kombinatorike su varijacije, permutacije, kombinacije.

Područje: matematika

EN: analysis, combinatorial

FR: analyse combinatoire

DE: Kombinatorik

komparator
Definicija: Instrument za precizno mjerenje jedne veličine njezinim uspoređivanjem s nekim (primarnim ili sekundarnim) etalonom.

Vidi: etalon; etalon, primarni; etalon, sekundarni

Područje: mjerni instrumenti

EN: comparator

FR: comparateur

DE: Komparator

komparator za invarne nivelmanske letve
Definicija: Komparator za umjeravanje invarnih nivelmanskih letava. Danas se najviše primjenjuju laserski interferometar te komparator s inkrementalnom mjernom letvom kao etalonom. Viziranje se obavlja mikroskopom, a očitanje mjerne letve automatski ulazi u računalo.

Vidi: komparator; umjeravanje; interferometar; pogreška podjele mjerne letve

Područje: mjerni instrumenti

EN: comparator, invar levelling staff

FR: comparateur de mire de nivellement en invar

DE: Nivellierlattenkomparator

komparator za mjernu vrpcu
Definicija: Komparator za umjeravanje mjerne vrpce na osnovi usporedbe s invarnom vrpcom kao etalonom. Obje vrpce položene su horizontalno i napete odgovarajućom silom, a položaj crtica mjeri se mikrometarskim uređajem uz viziranje pomoću povećala s telecentričnim hodom zraka (optički komparator).

Vidi: komparator; umjeravanje; vrpca, mjerna; hod zraka, (telecentrični); vijak, mikrometarski; ispravak, temperaturni; temperatura, referencijska; komparator za invarne nivelmanske letve

Područje: mjerni instrumenti

EN: comparator, steel band

FR: comparateur pour ruben d'acier

DE: Meßbandkomparator

komparator, interferencijski
Definicija: Uređaj za optičko mjerenje duljine na osnovi interferencije svjetlosti (relativna interferometrija) visokom točnosti. Relativna interferometrija zasnovana je na principu optičke multiplikacije poznate duljine – etalona (kremeni štap duljine 1 m) koja se prethodno odredi u metrološkom laboratoriju. Najdulja osnovica izmjerena je u Finskoj (864 m) s mjernom nesigurnošću 0,05 do 0,08 mm.

Područje: mjerni instrumenti

EN: comparator, interference

FR: comparateur interférenciel; comparateur a interférometre

DE: Interferenzkomparator

kompas
Također: kompas

Definicija: Instrument koji pokazuje smjer sjevera i smjer drugih točaka u odnosu na sjever.

Vidi: busola, cijevna

Područje: fizika

EN: compass

FR: compas

DE: Kompass

kompas, žiroskopski
Definicija: Navigacijski kompas stabiliziran žiroskopom kako bi se oslobodio utjecaja kratkoperiodičnih kolebanja.

Područje: fizika

EN: compass, gyroscopic

FR: compas gyroscopique

DE: Kreiselkompass

kompatibilan
Definicija: Pojam kojim se označuje da proizvod može surađivati ili je poveziv ili podudaran s nekim drugim proizvodom. Npr. pisač i računalo su kompatibilni ako se mogu međusobno priključiti. Softverski proizvodi su kompatibilni ako koriste isti format podataka.

Područje: informatika

EN: compatible

DE: kompatibel

kompenzator nagiba
Definicija: Uređaj koji automatski uklanja utjecaj pogreške horizontiranja mjernog instrumenta, tj. nagiba vertikalne osi instrumenta, odnosno vizurne linije dalekozora kod nivelira.

Vidi: horizontiranje instrumenta; nivelir s kompenzatorom; kompenzator, optički

Područje: mjerni instrumenti

EN: compensator, inclination; compensator, tilt

FR: compensateur d'inclinaison

DE: Neigungskompensator

kompenzator, optički
Definicija: Pomični optički element na njihalu (ili tekućina) koji pod utjecajem sile teže svojim pomakom omogućuje: automatsku stabilizaciju indeksa vertikalnoga kruga, automatsko horizontiranje geodetske vizurne linije u nivelira s kompenzatorom.

Napomena: Posebna je primjena kompenzatora u elektroničkih teodolita, gdje uz primjenu mikroračunala omogućuje automatsku korekciju ne samo vertikalnoga kuta već i horizontalnog pravca zbog nagiba vertikalne osi. Kompenzacijski element je samo dio elektroničkog sustava sa senzorom, odnosno položajnim detektorom kojim se mjere dvije karakteristične sastavnice nagiba vertikalne osi – u smjeru vizurne ravnine (za kompenzaciju vertikalnoga kuta) i u smjeru horizontalne osi teodolita (za kompenzaciju horizontalnoga kuta). Ti se kompenzatori zbog toga nazivaju dvoosni kompenzatori.

Vidi: indeks, visinski

Područje: mjerni instrumenti

EN: compensator, optical

FR: compensateur optique

DE: Kompensator, optischer

kompilator
Definicija: Poseban program namijenjen preoblikovanju naredaba programskih jezika visoke razine u oblik pogodan za izravno komuniciranje sa sklopovljem.

Područje: informatika

EN: compiler

FR: compilateur

DE: Compiler; Übersetzer

komplanarnost
Definicija: (1) Pripadanje točaka istoj ravnini. (2) Paralelnost vektora s istom ravninom. Nul-vektor je komplanaran sa svakom ravninom.

Područje: matematika

EN: coplanar

kompleks, ćelijski
Definicija: Konačni skup ćelija ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: elementi ćelijskoga kompleksa imaju razdvojene interiore; za svaku ćeliju u kompleksu granica je unija elemenata kompleksa; ako se dvije ćelije sijeku onda je presjek ponovno ćelija kompleksa.

Područje: matematika

EN: complex, cell

kompleks, simplicijalni
Definicija: Konačni skup simpleksa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: ako se simpleks nalazi u skupu, tada se u skupu nalazi i svaka njegova stranica; ako se dva simpleksa u skupu sijeku, oni to čine u zajedničkoj stranici.

Područje: matematika

EN: simplicial complex

komplement
Definicija: Za šiljasti kut to je kut .

Područje: matematika

EN: complement

FR: complemént

DE: Komplement

komponenta, prostorna
Definicija: Komponenta geografskih podataka uz vremensku i tematsku komponentu. Određuje položaj objekata u prostoru.

Područje: kartografija

EN: component, spatial

kompozicija funkcija
Definicija: Formiranje funkcije h iz funkcija g i f po pravilu h(x) = g[f(x)], za svaki x iz domene od f za koji je f(x) u domeni od g. Na primjer, ako je i , za sve realne brojeve, onda je kompozicija . Oznaka: h = g

Vidi: f.

EN: matematika

FR: composition of functions

kompozicija snimke u boji
Definicija: Snimka u boji nastala superponiranjem pojedinačnih snimaka iz različitih spektralnih kanala.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: colour composite image

FR: composition couleur d’image

DE: Farbbildkomposition

komunikacija, bežična
Definicija: Komunikacija između računala i ostalih elektroničkih uređaja bez kablova i žica. Za prijenos podataka najčešće se rabe radijski i infracrveni valovi.

Područje: informatika

EN: communication, wireless

FR: transmission sans fil

DE: Kommunikation, drahtlose

komunikacija, kartografska
Definicija: Kretanje informacija između kartografa i korisnika kartografskog prikaza.

Vidi: informacija, kartografska; prikaz, kartografski

Područje: kartografija

EN: communication, cartographic

DE: Kommunikation, kartographische

komunikacije
Definicija: Prijenos informacija između prostorno udaljenih pošiljatelja i primatelja uz upotrebu odgovarajuće prijenosne infrastrukture, odnosno arhitekture. Npr. prijenos podataka s jednog na drugo udaljeno računalo ili s jednog uređaja na drugi udaljeni uređaj.

Područje: informatika

EN: communications

FR: communications

DE: Kommunikationen

komutativnost
Definicija: Svojstvo binarnih operacija koje u slučaju zbrajanja realnih brojeva glasi: a + b = b + a, a u slučaju množenja: ab = ba. Unija i presjek skupova također su komutativne operacije. Neke operacije nisu komutativne, npr. oduzimanje brojeva, množenje matrica itd.

Područje: matematika

EN: commutativity

DE: Kommutativität; Vertauschbarkeit

končanica
Vidi: križ, nitni

koncesija
Definicija: Pravo gospodarskoga korištenja prirodnih bogatstava te drugih dobara za koje je zakonom određeno da su od interesa za državu, pravo obavljanja djelatnosti od interesa za državu te izgradnja i korišenje objekata i postrojenja potrebnih za obavljanje tih djelatnosti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: concession

DE: Konzession

kondenzor
Definicija: Sabirni optički element ili sustav za koncentraciju zraka svjetlosti na predmet za vizualno promatranje (npr. pri optičkom mikroskopu) ili projekciju.

Područje: fizika (optika)

EN: condenser

FR: condenseur

DE: Kondensor

konfiguracija
Definicija: U geografiji i kartografiji, oblik terena. Napomena: Dolazi od lat. con – s, sa, su + figura – lik, oblik, slika, prilika, crtež.

Područje: kartografija

EN: configuration

DE: Konfiguration

konformnost
Definicija: Slaganje po obliku, prirodi ili karakteru. Sukladnost, usklađenost, sličnost.

Vidi: projekcija, konformna

EN: conformity

DE: Konformität

konika
Također: konika

Definicija: Krivulja (geometrijsko mjesto točaka) u ravnini sa svojstvom da je kvocijent udaljenosti od čvrste točke i udaljenosti od čvrstog pravca konstantan. Kvocijent se naziva numeričkim ekscentricitetom (ε), čvrsti pravac ravnalicom, a čvrsta točka fokusom krivulje. Tip konike ovisi o ε: za ε < 1 to je elipsa, za ε = 1 to je parabola, za ε > 1 to je hiperbola. Kružnica je poseban slučaj elipse za ε = 0.

Područje: matematika

EN: conic; curve, quadratic

FR: courbe de deuxiéme ordre; conique

DE: Kurve zweiter Ordnung; Kegelschnitt

konike, konfokalne
Definicija: Konike ili krivulje drugog reda kojima se fokusi (žarišta) podudaraju.

Područje: matematika

EN: conics, confocal

konjugiranje, kompleksno
Definicija: Konjugiranje kompleksnih brojeva. Operacija kojom se kompleksnom broju pridružuje njegov konjugirano kompleksni broj . Brojevi i nazivaju se kompleksno konjugiranim parovima i kaže se da su međusobno kompleksno konjugirani.

Vidi: broj, konjugirano kompleksni

Područje: matematika

konstanta
Definicija: Veličina koja se ne mijenja, nego ima čvrstu vrijednost. Konstantom se naziva i bilo koja funkcija koja postiže samo jednu vrijednost.

Područje: matematika

EN: constant

FR: constante

DE: Konstante; Unveränderliche

konstanta mjerila
Također: konstanta mjerila

Definicija: Konstantna vrijednost svojstvena instrumentu kojom se mora promijeniti izravno očitanje (mjerila) kako bi se dobila vrijednost neke mjerene veličine koja se upotrebljava za izračunavanje vrijednosti te mjerene veličine.

Vidi: konstanta, adicijska; konstanta, multiplikacijska

Područje: mjerni instrumenti

EN: constant, instrument

FR: constante d'un instrument

DE: Gerätekonstante

konstanta, adicijska
Definicija: Veličina koja je određena razlikom udaljenosti između vertikalne osi instrumenta na stajalištu i ciljne točke i udaljenosti referentnih točaka stvarno izmjerene duljine, a koja se mora pribrojiti izmjerenoj veličini.

Vidi: konstanta mjerila

Područje: mjerni instrumenti

EN: constant, additive

FR: constante additionnelle; constante d'addition; constante additive

DE: Additionskonstante

konstanta, multiplikacijska
Definicija: Koeficijent kojim se mora pomnožiti izravno očitanje kako bi se dobila vrijednost neke mjerene veličine, npr. očitanje odsječka mjerne letve pomoću daljinomjernih niti.

Vidi: konstanta mjerila; niti, daljinomjerne

Područje: mjerni instrumenti

EN: constant, multiplication; constant, stadia

FR: constante stadimétrique

DE: Multiplikationskonstante

konstante, kalibracijske
Definicija: Rezultati kalibracije kamere, kojima je utvrđena kalibrirana žarišna udaljenost objektiva kamere i odnos glavne točke s obzirom na slikovni koordinatni sustav.

Vidi: kalibracija kamere

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: constants, calibration

DE: Kalibrationskonstanten

kontradikcija
Definicija: Proturječje, pojam koji se koristi u matematičkoj logici i pri izvođenju dokaza. Dokaz po kontradikciji sastoji se u zaključivanju prema kojem neka tvrdnja i njezina negacija ne mogu istodobno biti istinite.

Područje: matematika

EN: contradiction

FR: contradiction

DE: Widerspruch

kontrast, (fotometrijski)
Definicija: Razlika sjajnosti ili boje promatranog objekta i njegova okoliša. U subjektivnom smislu kontrast je ocjena razlike viđenja dvaju područja vidnog polja koje oko promatra istodobno ili uzastopno (prividni kontrast). Objektivno, kontrast sjajnosti (fotometrijski kontrast) definiran je prema H. Schoberu relativnim razlikama sjajnosti objekta (unutarnja sjajnost L1) i pozadine (vanjska sjajnost L2) . Ako je L1 = L2, onda je K = 0, ako je L1 = 0, K = 1, a ako je L2 = 0, K = –1. Ako je unutarnja sjajnost veća od vanjske (L1 > L2), K je negativan. Formule za fotometrijski kontrast primjenjuju se i u pojednostavnjenom obliku .

Napomena: Moć razlučivanja razlika sjajnosti, tj. prag osjetljivosti ovisi ne samo o svjetlotehničkim i fiziološkim uvjetima, već i o psihološkom stanju vidnog organa (prividni kontrast). O kontrastu ovisi vidljivost objekta što je uvjetovano i stanjem u atmosferi te udaljenošću. Odnos između kontrasta objekta k i opažanoga kontrasta kd na udaljenosti d približno se izražava formulom prema Duntleyu

Vidi: sjajnost; osjetljivost, kontrastna; ekstinkcija; koeficijent ekstinkcije

Područje: fizika (optika)

EN: contrast, photometric

DE: Kontrast, photometrischer

kontrast, fiziološki
Definicija: Fiziološko-psihička reakcija oka pri kojoj okolišna mjesta veće jakosti osvjetljenja mrežnice postaju neosjetljivija na svjetlo. Reakcijom fiziološkoga kontrasta isključuju se iz osjeta periferni neoštri dijelovi slike točke, pa unatoč aberacija optičkog sustava oka slika izgleda oštrom.

Područje: fizika (optika)

EN: contrast, physiologic

DE: Kontrast, physiologischer

konus
Vidi: stožac

konveksnost
Definicija: (1) Podskup ravnine ili prostora je konveksan ako iz pretpostavke da sadrži dvije točke sadrži i dužinu koja spaja te dvije točke. Tako su krug i trokut konveksni, a četverokut, peterokut itd. mogu biti konveksni, ali ne moraju. (2) Realna funkcija f čija domena sadrži interval I je konveksna na I ako svaka tetiva koja spaja dvije točke grafa funkcije f leži iznad grafa ili na grafu od f. U protivnom je funkcija konkavna na I. Nužan i dovoljan uvjet da bi funkcija f bila konveksna na I je ako za svaka dva elementa x, y iz I i svaki realni broj λ, 0<λ<1, vrijedi . Osim toga, funkcija je konveksna na I ako je za sve x iz I (ako je , funkcija je konkavna).

Područje: matematika

EN: convexity

DE: Konvexität

konvergencija meridijana
Definicija: Kut što ga u danoj točki na karti zatvara projekcija meridijana i paralela s osi x.

Područje: kartografija

EN: convergence, grid; USA: declination, grid

FR: convergence des méridiens

DE: Meridiankonvergenz

konverzija
Također: konverzija

Definicija: Pretvorba podataka ili programa u drugi format.

Područje: informatika

EN: conversion

konverzija podataka
Definicija: Pretvorba podataka iz izvornog oblika (papirnog ili elektronskog) u oblik pogodan za posebnu uporabu u digitalnom obliku kompatibilan s računalnim sustavom, softverom i drugim korištenim podacima.

Područje: GIS

EN: conversion, data

DE: Datenkonversion

konvolucija, kubična
Definicija: Metoda transformacije koja rabi vrijednosti šesnaest piksela u prozoru 4x4 za izračunavanje izlaznih podataka pomoću kubične funkcije.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: convolution, cubic

konzistentnost
Također: konzistentnost

Definicija: Jedan od triju zahtjeva koje sustav aksioma mora ispuniti; sustav aksioma je konzistentan ako se iz njega ne mogu izvesti ni sud ni negacija tog suda; sustav u kojem se kao istinit prikazuje neki sud, ali i njegova negacija, pogodan je za dokazivanje bilo kojeg suda.

Područje: informatika

EN: consistency

FR: non-contradiction

DE: Konsistenz; Widerspruchsfreiheit

konzistentnost domene
Definicija: Konzistentnost domene osigurava da sve vrijednosti ulaznih podataka budu unutar definirane domene za taj tip ulaznog podatka i na taj način održava konzistentnost baze podataka. Pravila konzistentnosti domene ugrađena su u sustav za upravljanje bazom podataka.

Vidi: domena

Područje: informatika

EN: consistency, domain

konzistentnost scene
Također: konzistentnost scene

Definicija: Znači da među elementima scene postoje poredbene relacije koje zadovoljavaju uvjete koji definiraju parcijalno uređene skupove. Određuje se pomoću matrice povezanosti ili pomoću presjeka svih mogućih parova između dvaju elemenata.

Područje: matematika

EN: consistency, scene

konzistentnost, logička
Definicija: Jedan od elemenata kvalitete podataka, a obrađuje logička pravila strukture i pravila o atributima za prostorne podatke te opisuje usklađenost jednog podatka s ostalim podacima u skupu.

Područje: informatika

EN: consistency, logical

DE: Konsistenz, logische

konzistentnost, topološka
Definicija: Topološka konzistentnost prostorne baze podataka odnosi se na zadovoljavanje uvjeta za definiranje ćelijskoga kompleksa. Kada su zadovoljeni svi uvjeti za definiranje ćelijskoga kompleksa, tada je baza podataka topološki konzistentna.

Vidi: kompleks, ćelijski

Područje: matematika, informatika

EN: consistency, topological

DE: Konsistenz, topologische

koordinata u ravnini
Definicija: Koordinata na karti.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: coordinate, plane

koordinate
Definicija: Brojevi koji uzeti u određenom redoslijedu određuju položaj točke na pravcu, na krivulji, u ravnini, na plohi ili u prostoru. Osim koordinata točaka, razmatraju se također koordinate pravaca, ravnina i drugih geometrijskih objekata.

Područje: matematika

EN: coordinates

FR: coordonnées

DE: Koordinaten

koordinate datoteke
Definicija: Smještaj piksela u datoteci označen koordinatama x, y. Obično je gornji lijevi ugao ishodište 0,0.

Vidi: datoteka

Područje: geoinformatika

EN: file coordinates

DE: Dateikoordinaten

koordinate u ravnini, pravokutne
Definicija: Koordinatni sustav u ravnini kod kojega su koordinatne osi dva uzajamno okomita pravca, tj. os x ili apscisna os i os y ili ordinatna os. U presjeku koordinatnih osi je ishodište koordinatnog sustava. Položaj točke određen je apscisom x i ordinatom y.

Napomena: U geodeziji i kartografiji podudara se os x obično s projekcijom srednjeg meridijana područja preslikavanja, a os y s određenom okomicom na taj meridijan, tj. os y ima u ravnini projekcije horizontalan položaj.

Vidi: apscisa; ordinata

Područje: kartografija

EN: coordinates, grid

FR: coordonnées rectangulaires

DE: Gitterkoordinaten

koordinate, astronomske
Definicija: Astronomska širina i astronomska dužina zadane točke, s visinom ili bez nje. Oznake (Φ, Λ, H) ili (Φ, Λ).

Vidi: širina, astronomska; dužina, astronomska

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: coordinates, astronomical

FR: coordonnées astronomique

DE: Koordinaten, astronomische

koordinate, eliptičke
Definicija: Koordinate točke u ravnini određene konfokalnim konikama (elipsama i hiperbolama), a u prostoru konfokalnim kvadrikama (potonje se često nazivaju elipsoidalne koordinate).

Vidi: koordinate

Područje: matematika

EN: coordinates, elliptical

FR: coordonnées elliptique

DE: Koordinaten, elliptische

koordinate, geodetske
Definicija: Geodetska širina i geodetska dužina s visinom ili bez nje. Oznake (φ, λ, h) ili (φ, λ, H) ili (φ, λ).

Vidi: širina, geodetska; dužina, geodetska

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: coordinates, geodetic

DE: Koordinaten, geodätische

koordinate, geografske
Definicija: Geografska širina i geografska dužina, s visinom ili bez nje.

Vidi: širina, geografska; dužina, geografska

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: coordinates, geographic

FR: coordonnées géographiques

DE: Koordinaten, geographische

koordinate, Kartezijeve
Definicija: Pravocrtne koordinate u euklidskom prostoru. Sustav Kartezijevih koordinata može biti pravokutan ili kosokutan, lijevi ili desni, ravninski ili prostorni. Koordinate se u Kartezijevu koordinatnom sustavu u ravnini obično označuju s x i y i nazivaju se apscisom i ordinatom. U prostornom Kartezijevu sustavu navedenim koordinatama pridružuje se i treća, aplikata, koja se obično označava sa z. Kartezijev koordinatni sustav obično se zadaje ishodištem i koordinatnim osima na kojima su označeni jedinični vektori. Koordinatne osi određuju koordinatnu ravninu. U matematici se redovito upotrebljavaju desni koordinatni sustavi, ali i lijevi imaju svoju primjenu, npr. u geodeziji i kartografiji. Položaj jednog pravokutnoga Kartezijeva koordinatnog sustava u prostoru u odnosu na drugi takav koordinatni sustav sa zajedničkim ishodištem i iste orijentacije može se definirati pomoću tri Eulerova kuta.

Vidi: koordinate

Područje: matematika

EN: coordinates, Cartesian

FR: coordonnées cartésiennes

DE: Koordinaten, kartesische

koordinate, lokalne Kartezijeve
Definicija: Kartezijeve koordinate koje se odnose na osi čije ishodište je točka na Zemljinoj površini. Oznaka (u, v, w) ili (u, v).

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: coordinates, local Cartesian

DE: Koordinaten, lokale kartesische

koordinate, nereducirane
Definicija: Koordinate u Gauss-Krügerovoj projekciji u kojoj je linearno mjerilo na srednjem meridijanu jednako 1.

Vidi: projekcija, Gauss-Krügerova; mjerilo, linearno; koordinate, reducirane

Područje: kartografija

koordinate, polarne
Definicija: Koordinate u ravnini pomoću kojih se položaj točke određuje udaljenošću od fiksne točke i kutom što ga pravac kroz tu točku i danu točku zatvara s fiksnim pravcem. Fiksna točka naziva se pol (O); fiksni pravac polarna os (Ox); udaljenost (|OP| = r) od pola do dane točke polarna udaljenost; kut (θ, 0≤θ<2π), čiji je pozitivni smjer obrnut od kazaljke na satu, polarni kut. Polarne koordinate točke P zapisuju se (r, θ). Odabere li se pravokutni Kartezijev koordinatni sustav tako da se ishodište podudara s polom, a os apscisa s polarnom osi, veza između pravokutnih Kartezijevih koordinata i polarnih koordinata dana je sa: x = r cosθ, y = r sinθ, odnosno, , .

Područje: matematika

EN: coordinates, polar

FR: coordonnées polaires

DE: Polarkoordinaten

koordinate, pravokutne
Vidi: koordinate, Kartezijeve

Područje: matematika

EN: coordinates, rectangular

FR: coordonnées rectangulaires

DE: Koordinaten, rechtwinklige

koordinate, prostorne
Vidi: koordinate, Kartezijeve; koordinate, sferne

Područje: matematika

EN: coordinate in space; coordinates, space

FR: coordonnées spatiales

DE: Raumkoordinaten

koordinate, prostorne polarne
Vidi: koordinate, sferne

Područje: matematika

EN: coordinates, spherical

koordinate, reducirane
Definicija: Koordinate x, y u Gauss-Krügerovoj projekciji, u kojoj je linearno mjerilo na srednjem meridijanu manje od 1; u Hrvatskoj je jednako 0,9999.

Vidi: projekcija, Gauss-Krügerova; mjerilo, linearno; koordinate, nereducirane

Područje: kartografija

koordinate, referentne
Definicija: Koordinate karte ili referentne snimke na koju je izvorna snimka registrirana.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: coordinates, reference

koordinate, rektificirane
Definicija: Koordinate piksela u datoteci koja je rektificirana, tj. koordinate koje su izvedene iz kontrolnih točaka.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: coordinates, rectified

koordinate, sferne
Vidi: koordinate

koordinate, sferne pravokutne
Definicija: Koordinatni sustav na sferi u kojem se za os apscisu uzima proizvoljna velika kružnica, a za ishodište koordinatnog sustava određena točka na toj kružnici. Apscisa zadane točke mjeri se duž osi apscise od koordinatnog ishodišta do presjeka s lukom velike kružnice koja prolazi danom točkom i okomita je na os apscisu. Ta okomica ujedno je ordinata dane točke.

Napomena: Kad se Zemlja smatra kuglom, za os apscisu obično se uzima srednji meridijan zadanog područja, a za ishodište koordinatnog sustava točka na tom meridijanu u središtu zadanog područja.

Područje: kartografija

EN: coordinates, rectangular spherical

FR: coordonnées polaires spatiales

DE: Koordinaten, rechtwinklige sphärische

koordinatograf
Definicija: Sprava za nanošenje (kartiranje) točaka zadanih koordinata ili za očitavanje koordinata točaka.

Područje: kartografija

EN: coordinatograph

FR: coordinatographe

DE: Koordinatograph

kopija
Definicija: Duplikat nekog crteža, koji je u svakom pogledu jednak izvorniku.

Područje: kartografija

EN: copy

FR: copie

DE: Kopie

kopija katastarskog plana
Definicija: Precrt ili preslika na prozirnom nositelju sadržaja katastarskog plana koje ured za katastar izdaje zainteresiranim strankama.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga
 
kopija, tvrda
Definicija: Ispis sadržaja zaslona na papir ili foliju. Na angloameričkom govornom području opća oznaka za kopije, tisak itd.

Područje: informatika

EN: copy, hard

DE: Bildschirmkopie

kora, Zemljina
Definicija: Pokrovni dio Zemljina tijela (dubina od oko 10 do 70 km).

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: crust, Earth

DE: Erdkruste

korekcija
Vidi: ispravak

korekcija, geometrijska
Definicija: Korekcija pogreške nastale zbog zakrivljenosti, rotacije i perspektive izvornog podatka daljinskog istraživanja.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: correction, geometric

FR: correction géométrique

DE: Korrektion, geometrische

korekcija, radiometrijska
Definicija: Korekcija promjena u podacima nastalih zbog pogrešaka skenera i atmosferske interferencije.

Vidi: skener

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: correction, radiometric

FR: correction radiometrique

DE: Korrektion, radiometrische

korekcije, kalibracijske
Definicija: Vrijednosti koje treba dodati ili oduzeti od očitanja na instrumentu kako bi se dobila korektna očitanja.

Vidi: kalibracija

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: corrections, calibration

korelacija
Definicija: (1) Linearna transformacija koja u ravnini prevodi točke u pravce, a pravce u točke, dok u prostoru prevodi točke u ravnine, a ravnine u točke. (2) U statistici: zavisnost dviju slučajnih varijabli ili skupova brojeva. Uobičajeno ju je mjeriti koeficijentom korelacije. Za dva skupa točaka i koeficijent korelacije je vrijednost , , gdje su i odgovarajuće srednje vrijednosti. Mjeri odstupanje točaka od pravca. Za točke leže na pravcu.

Područje: matematika

EN: correlation

FR: corrélation

DE: Korrelation

korelacija, prostorna
Definicija: Mjera stupnja do kojeg relativni položaj određuje snagu odnosa između različitih prostornih elemenata.

Vidi: korelacija

Područje: GIS

EN: correlation, spatial

DE: Raumkorrelation

korelate
Definicija: Veličine proporcionalne Lagrangeovim multiplikatorima pri rješavanju problema izjednačenja s uvjetnim jednadžbama.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: correlates

FR: corrélatifs

DE: Korrelaten

koridor
Definicija: Područje točno određene širine oko točke, linije ili površine. Primjenjuje se pri analizama blizine što ih podržava većina GIS-ova.

Područje: GIS

EN: buffer

korijen
Definicija: (1) Rezultat korjenovanja. Ako je a pozitivan realni broj, a n prirodni broj, onda je n-ti korijen iz a pozitivan broj čija je n-ta potencija jednaka a. Označuje se . Vrijedi: , , . Također je . Ako je n neparan, postoji n-ti korijen iz negativnih brojeva. Drugi korijen označuje se samo . (2) Rješenje jednadžbe.

Vidi: korjenovanje

Područje: matematika

EN: radical; root

FR: racine

DE: Wurzel

korisnik
Definicija: Osoba koja posjeduje stvar, bilo kao vlasnik ili kao osoba koja je na drugi način uspostavila svoju vlast glede neke stvari.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

korisnik izvlaštenja
Definicija: Pravna ili fizička osoba u čiju se korist može provesti postupak izvlaštenja nekretnine.

Vidi: izvlaštenje

Područje: inženjerska geodezija

korisnik karte
Definicija: Osoba koja upotrebljava kartu iz određenog razloga.

Područje: kartografija

EN: user, map

korjenovanje
Definicija: Operacija inverzna operaciji potenciranja. Ako je , onda je .

Vidi: potenciranje

Područje: matematika

EN: rooting; extraction of a root

korolar
Definicija: Tvrdnja čija se istinitost lako utvrđuje iz istinitosti tvrdnje nekog teorema.

Područje: matematika

EN: corollary

DE: Korollar; Folgesatz

kosinus
Definicija: (1) Jedna od trigonometrijskih funkcija. (2) Kosinus kuta pravokutnog trokuta je kvocijent , gdje je b duljina katete uz kut , a c duljina hipotenuze.

Vidi: funkcije, trigonometrijske

Područje: matematika

EN: cosine

FR: cosinus

DE: Kosinus

kota
Definicija: Broj koji označuje visinu točke terena iznad ili ispod neke nivoplohe.

Napomena: Ako se mjeri okomito prema dolje, odnosno ispod neke posebne ishodišne plohe, npr. površine mora ili jezera, riječ je o koti dubina. Upisivanje kota naziva se kotiranje.

Vidi: nivoploha

Područje: kartografija

EN: altitude

FR: cote

DE: Höhenzahl; Höhenkote

kota izohipse
Definicija: Broj koji označuje nadmorsku visinu izohipse.

Područje: kartografija

EN: value, contour

FR: cote de courbe

DE: Höhenlinienzahl

kota, geopotencijalna
Definicija: Razlika između geopotencijala geoida i geopotencijala u stajališnoj točki.

Vidi: geopotencijal; geoid

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: number, geopotential

DE: Kote, geopotentielle

kotangens
Definicija: (1) Jedna od trigonometrijskih funkcija. (2) Kotangens šiljasta kuta α pravokutnog trokuta je kvocjent , gdje je b kateta uz kut, a a kateta nasuprot kuta.

Vidi: funkcije, trigonometrijske

Područje: matematika

EN: cotangent

FR: cotangente

DE: Kotangens

kotar
Definicija: Teritorijalna jedinica koja je obuhvaćala nekoliko općina.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kovarijanca
Definicija: Zbroj umnožaka odstupanja opaženih vrijednosti x i y od njihovih pripadnih prosječnih vrijednosti podijeljen s brojem opažanjem dobivenih parova umanjenim za jedan: , gdje je n broj opažanjem dobivenih parova vrijednosti.

Područje: statistika

EN: covariance

FR: covariance

DE: Kovarianz

kratica za katastarske kulture
Definicija: Propisana slovna oznaka za svaku katastarsku kulturu, dobivena kraćenjem njezina punog naziva. To su: or (oranica), vr (vrt), vć (voćnjak), msl (maslinik), vg (vinograd), l (livada), pš (pašnjak), š (šuma), tr (trstik). Hmeljnjaci i rižišta svrstani su u katastarsku kulturu oranice i imaju oznaku: orhm (hmeljnjak) i orrž (rižište).

Vidi: kultura, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kriging
Vidi: krigiranje

krigiranje
Definicija: Metoda interpolacije imenovana po južnoafričkom rudarskom inženjeru D. G. Krigeu. Temelji se na pretpostavci da bliske točke imaju određeni stupanj prostorne korelacije, dok su udaljene točke statistički neovisne. Često se upotrebljava za određivanje visine plohe u odnosu na skup poznatih točaka.

Vidi: geostatistika

Područje: statistika

EN: kriging

DE: kriging

kriterij obuhvata
Definicija: Prag vrijednosti za prikazivanje u skupu podataka. Njime se postavljaju ograničenja pri prijenosu podataka iz realnog svijeta u bazu podataka digitalnog topografskog modela.

Vidi: STOKIS; model, digitalni topografski

Područje: geoinformatika

krivina, prelazna
Također: krivina, prelazna

Definicija: Krivulja kojoj se polumjer zakrivljenosti smanjuje počevši od točke u kojoj dira pravac, dok u određenoj točki ne prijeđe u kružnicu.

Područje: inženjerska geodezija, matematika

EN: curve, transition

FR: courbe de transition

DE: Übergangsbogen

krivulja
Definicija: Intuitivno to je jednodimenzionalan skup u ravnini ili prostoru, definiran kao: (1) geometrijsko mjesto točaka koje zadovoljavaju određeno svojstvo, (2) putanja po kojoj se giba neka točka, (3) presječnica dviju ploha, (4) preslikavanje segmenta u ravninu ili prostor. Ravninske krivulje zadane su obično jednadžbom u eksplicitnom, implicitnom ili parametarskom obliku. Mogu biti algebarske (npr. , , ,… ) ili transcendentne (npr. , ,…).

Područje: matematika

EN: curve

FR: courbe

DE: Kurve

krivulja normalne razdiobe
Također: krivulja normalne razdiobe

Definicija: Graf funkcije . Za σ = 1 i µ = 0 dobije se Gaussova krivulja.

Vidi: krivulja, Gaussova; razdioba, normalna

Područje: matematika

EN: normal frequency distribution; curve, normal frequency distribution

DE: Kurve der Normalverteilung

krivulja refrakcije
Definicija: Prostorna krivulja toka svjetlosnog vala od točke cilja do objektiva dalekozora mjernog instrumenta, uzrokovana lomom svjetlosti kroz slojeve atmosfere različite gustoće.

Napomena: Krivulja refrakcije često se aproksimira kružnim lukom. Za svjetlost polumjer iznosi približno 50 000 km u podnevnom razdoblju, a za mikrovalove 25 000 km.

Vidi: koeficijent refrakcije

Područje: fizika (optika)

DE: Refraktionskurve

krivulja regresije
Definicija: Za dvije slučajne varijable X i Y krivulja regresije (empirijska) prikazuje za svaku vrijednost xi varijable X odgovarajuću srednju vrijednost varijable Y. Regresija je linearna kad se krivulja regresije može smatrati pravcem. U tom je slučaju koeficijent regresije koeficijent od x u jednadžbi pravca regresije.

Vidi: regresija

Područje: statistika

EN: curve, regression

FR: courbe de régression

DE: Regressionskurve

krivulja, Bézierova
Definicija: Točnije Bézierova kubična krivulja definirana je s četiri kontrolne točke ili vrha. Naziv kontrolne točke dolazi odatle što njihovo pomicanje utječe na oblik krivulje. Poligon koji spaja kontrolne točke naziva se karakterističnim ili kontrolnim poligonom. Položaj kontrolnih točaka u izravnoj je vezi s položajem tangenata na krivulju u krajnjim točkama. Nazvano po francuskom matematičaru Bézieru.

Područje: informatika

EN: curve, Bezier

FR: courbe de Bézier

DE: Bezier-Kurve

krivulja, Gaussova
Definicija: Graf funkcije . Naziva se po Gaussu, koji je (1809) primijenio sličnu krivulju za obradu pogrešaka. Nekada se Gaussovom krivuljom naziva i graf funkcije (funkcija dobije se za σ = 1 i µ = 0). Te krivulje imaju veliku važnost u teoriji vjerojatnosti i matematičkoj statistici. Graf normalne razdiobe.

Vidi: razdioba, normalna

Područje: matematika

EN: curve, Gaussian

FR: courbe de Gauss

DE: Kurve, Gaußsche

krivulja, geodetska
Također: krivulja, geodetska

Definicija: Krivulja na plohi koja ima svojstvo da se glavna normala u svakoj njezinoj točki podudara s normalom plohe.

Područje: matematika

EN: line, geodesic; curve, geodesic

FR: géodésique; ligne géodésique

DE: Linie, geodätische

krivulja, meridijanska
Definicija: Presječnica rotacijske plohe i meridijanske ravnine.

Područje: matematika

EN: meridian

DE: Meridiankurve

krivulja, refrakcijska
Vidi: krivulja refrakcije

križ, nitni
Definicija: Križ označen na staklenoj pločici nitnoga križa dalekozora, a služi za viziranje. Presjecište niti osnovna je točka vizurne osi, odnosno geodetske vizurne linije.

Napomena: Nekad su to bile fine niti paučine, danas se nitni križ izrađuje specijalnim postupkom na staklenoj pločici često do polovice vidnog polja s parom crtica radi točnijeg viziranja (obuhvaćanjem ciljne točke). Uz horizontalnu i vertikalnu nit nitnoga križa mogu se nalaziti i druge oznake, kao npr. kratke daljinomjerne crtice (vidi niti, daljinomjerne), pa je nitni križ figura crtica.

Vidi: položaj okulara, optimalni; linija, geodetska vizurna; os, kolimacijska; pločica nitnoga križa; viziranje

Područje: mjerni instrumenti

EN: reticule; cross-hairs

FR: croissé du réticule; croissé des fils

DE: Strichkreutz; Fadenkreuz

kroki
Vidi: skica izmjere

krug
Definicija: Dio ravnine omeđen kružnicom. Krug sa središtem u točki S i polumjerom r je skup svih točaka ravnine kojima je udaljenost od S manja ili jednaka r. Opseg kruga , a površina .

Vidi: kružnica

Područje: matematika

EN: disc, (circular)

FR: cercle

DE: Kreis; Kreisfläche; Kreisscheibe

krug boja
Definicija: Kružni poredak spektralnih boja, koji omogućava smišljen i harmoničan izbor boja pri izradi karata.

Područje: kartografija

EN: circle, colour

FR: gamme de couleurs

DE: Farbkreis

krug s podjelom
Definicija: Kružna ploča ili kružni vijenac s kružnom seksagezimalnom (stupanj) ili centezimalnom (gon) podjelom, najčešće izrađeni od stakla.

Područje: mjerni instrumenti

EN: circle, graduated

FR: cercle gradué

DE: Teilkreis

krug, horizontalni
Definicija: Kružna ploča ili kružni vijenac s kružnom seksagezimalnom podjelom u stupnjevima ili gradusnom podjelom (gon) postavljeni okomito i centrično u odnosu na vertikalnu os instrumenta u svrhu očitanja horizontalnih pravaca odnosno kutova. Posebne je izvedbe pri elektroničkom očitanju kruga. Graduirani stakleni dio kruga naziva se i limbom. Kružna ploča (limb) posebnim je ljepilom pričvršćena na metalnu ploču kruga nakon preciznog centriranja primjenom uređaja s mikroskopima.

Napomena: Horizontalni krug u optičkog teodolita moguće je okretati oko vertikalne osovine prije ponavljanja mjerenja kuta.

Vidi: teodolit, elektronički; girus; dio, srednji

Područje: mjerni instrumenti

EN: circle, horizontal

FR: cercle horizontal

DE: Horizontalkreis

krug, vertikalni
Definicija: Kružna ploča ili kružni vijenac s kružnom podjelom u stupnjevima ili gonima postavljeni okomito i centrično u odnosu na horizontalnu os instrumenta u svrhu mjerenja vertikalnih kutova.

Napomena: (1) Ovisno o izvedbi i numeraciji mjere se visinski kutovi ili zenitni kutovi. (2) Pri mjerenju vertikalnoga kuta samo se jednom očitava krug, jer je drugi krak kuta u horizontali (visinski kut) ili vertikali (zenitni kut). Zbog toga je važan ispravan položaj kruga, određen njegovom orijentacijom u odnosu na visinski indeks, te je prije mjerenja kuta potrebno obaviti rektifikaciju indeksa. Kod optičkog teodolita prije očitanja dovodi se indeks za očitanje u ispravan položaj ručno vrhunjenjem libele vertikalnoga kruga ili automatski pomoću kompenzatora. (3) Vertikalni krug elektroničkog teodolita posebne je građe uz digitalno pokazivanje.

Vidi: kut, vertikalni; indeks, visinski; pogreška visinskog indeksa; orijentacija vertikalnoga kruga

Područje: mjerni instrumenti

EN: circle, vertical

FR: cercle vertical

DE: Vertikalkreis

kruna brane
Definicija: Gornja granična ploha brane.

Vidi: brana

Područje: inženjerska geodezija

EN: crest, dam; crest, weir

DE: Wehrkrone

kružnica
Definicija: Skup svih točaka ravnine kojima je udaljenost od središta S jednaka polumjeru r. U ravnini jednadžba kružnice sa središtem u točki i polumjerom r glasi . Posebno, je jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu koordinatnog sustava.

Područje: matematika

EN: circle; circumference

FR: cercle; circonférence

DE: Kreis; Kreislinie

kružnica, mala
Definicija: Kružnica na plohi kugle koja se dobije presjekom kugle ravninom koja ne prolazi središtem kugle.

Područje: kartografija

EN: circle, small

FR: cercle petit

DE: Kleinkreis

kružnica, opisana
Definicija: Za poligon to je kružnica koja prolazi kroz sve njegove vrhove. Središte opisane kružnice je sjecište simetrale stranica poligona. Svaki trokut ima opisanu kružnicu, dok ju poligoni s četiri ili više vrhova ne moraju imati.

Područje: matematika

EN: circumcircle; circle, circumscribed

FR: cercle circonscrit; circonférence circonscrite

DE: Kreis, umgeschriebenes; Umkreis

kružnica, upisana
Definicija: Za poligon to je kružnica koja dodiruje sve njegove stranice. Središte upisane kružnice je sjecište simetrala kutova poligona. Svaki trokut ima upisanu kružnicu, dok ju poligoni s četiri ili više stranica ne moraju imati. Poligon u koji se može upisati kružnica je konveksan.

Područje: matematika

EN: incircle; circle, inscribed

FR: cercle inscrit; circonférence inscrite

DE: Kreis, eingeschriebener; Innkreis

kružnica, velika
Definicija: Kružnica koja se dobije kao presjek sfere ravninom koja prolazi središtem sfere.

Područje: matematika

EN: circle, great

FR: cercle grand

DE: Grosskreis

kub
Definicija: (1) Kocka. (2) Treća potencija.

Područje: matematika

EN: cube

kugla
Definicija: Skup svih točaka prostora čija je udaljenost od središta S manja ili jednaka polumjeru R. Omeđena je sferom polumjera R, tj. skupom točaka prostora čija je udaljenost od središta jednaka R. Među svim tijelima danog obujma kugla ima najmanje oplošje. Obujam ; oplošje . Jednadžba kugle polumjera R sa središtem u točki : .

Područje: matematika

EN: ball; sphere, solid

FR: boule

DE: Kugel

kugla, Zemljina
Definicija: Svaka kugla kojom se aproksimira geoid.

Vidi: geoid

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: sphere, terrestrial

DE: Erdkugel

kultura, katastarska
Definicija: Vrsta plodnog zemljišta prema načinu iskorištavanja. To su oranica, vrt, voćnjak, vinograd, livada, pašnjak, šuma, maslinik i trstik.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

kurs broda
Definicija: Kut između smjera u kojem brod plovi i meridijana.

Područje: pomorstvo

EN: course, ship's

kurvimetar
Definicija: Instrument za približno mjerenje duljina krivulja na kartama.

Područje: kartografija

EN: curvimeter; map-measurer

FR: curvimetre

DE: Kurvenmesser; Kurvimeter

kut
Definicija: Uređen par zraka (p, q) koje imaju zajednički početak u točki O. Točka O naziva se vrhom, a zrake p i q krakovima kuta. Kut se predočuje dijelom ravnine što ga čine krakovi kuta, s tim da se vodi računa o tome koji je krak prvi, a koji drugi.

Područje: matematika

EN: angle

FR: angle

DE: Winkel

kut, depresijski
Vidi: kut, visinski

kut, elevacijski
Vidi: kut, visinski

kut, horizontalni
Definicija: Kut između dvaju pravaca projiciranih u horizontalnu ravninu.

Napomena: Pri mjerenju pravci prolaze ciljnom točkom i vertikalnom osi instrumenta centriranog na stajališnoj točki.

Vidi: centriranje instrumenta; pravac, mjerni

Područje: mjerni instrumenti

EN: angle, horizontal

FR: angle horizontal

DE: Horizontalwinkel

kut, obodni
Definicija: Kut koji ima vrh na obodu kruga, a krakovi sijeku kružnicu u dvjema točkama. Te dvije točke dijele kružnicu na dva luka. Obodni kutovi nad istim lukom međusobno su jednaki i jednaki su polovici pripadnog središnjega kuta.

Područje: matematika

EN: angle, peripherical; angle, inscribed

FR: angle inscrit

DE: Peripheriewinkel; Umfangswinkel

kut, osni
Definicija: Kut što ga os snimanja zatvara s pojedinom (glavnom) zrakom.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

kut, oštri
Definicija: Kut veći od nule, a manji od 90°.

Područje: matematika

EN: angle, acute

kut, paralaktički
Definicija: (1) Daljinomjerni kut paralaktičkog ili daljinomjernog trokuta pri optičkom mjerenju duljina. (2) Kut pod kojim se vidi kratka duljina (baza).

Vidi: daljinomjer, optički

Područje: mjerni instrumenti

EN: angle, parallactic

FR: angle parallactique

DE: Winkel, parallaktischer

kut, pozicijski
Definicija: Kut u proizvoljno položenoj ravnini.

Područje: geodezija

DE: Positionswinkel

kut, pravi
Definicija: Kut od 90o.

Područje: matematika

EN: angle, right

FR: angle droit

DE: Winkel, rechter; Rechter

kut, prikloni
Također: kut, prikloni

Definicija: Kut između pravca i ortogonalne projekcije pravca na ravninu, ako je ortogonalna projekcija pravac, a pravi kut ako je ortogonalna projekcija pravca na ravninu točka.

Područje: matematika

kut, puni
Definicija: Naziv kuta od 360°.

Područje: matematika

EN: angle, full

DE: Vollwinkel

kut, smjerni
Definicija: Kut u ravnini projekcije između paralele s apscisnom osi (os x) u zadanoj točki i pravca prema nekoj drugoj točki. Mjeri se od sjevernog dijela paralele u smjeru kretanja kazaljke na satu.

Vidi: apscisa

Područje: kartografija

EN: bearing grid

FR: gisement

DE: Azimut, topographischer; Gitterazimut; Richtungswinkel

kut, središnji
Definicija: Kut kojemu je vrh u središtu kruga, a krakovi sijeku kružnicu u dvjema točkama. Te dvije točke dijele kružnicu na dva luka. Središnji kut jednak je dvostrukom obodnom kutu nad istim lukom.

Područje: matematika

EN: angle, central

FR: angle au centre

DE: Zentriwinkel; Mittelpunktswinkel

kut, tupi
Definicija: Kut veći od 90°, a manji od 180°.

Područje: matematika

EN: angle, obtuse

FR: angle obtus

DE: Winkel, stumpfer

kut, upadni
Definicija: Kut koji upadna zraka zatvara s okomicom na graničnu plohu u točki upadanja pri lomu ili odbijanju svjetlosti, ili s optičkom osi kod preslikavanja

Vidi: zraka, upadna

Područje: fizika (optika)

EN: angle of incidence

FR: angle d'incidence

DE: Einfallswinkel

kut, vertikalni
Definicija: U geodeziji, kut kojem krakovi leže u vertikalnoj ravnini tako da je jedan krak položen vertikalno prema zenitu (zenitni kut) ili horizontalno (visinski kut), a drugi krak je ciljna zraka. Vrh kuta je u horizontalnoj osi instrumenta.

Napomena: (1) Za razliku od mjerenja horizontalnoga kuta, pri mjerenju vertikalnoga kuta zajedno s dalekozorom okreće se oko horizontalne osi vertikalni krug, a indeks za očitanje (odnosno optički sustav koji prenosi sliku kruga na indeks) miruje. Zbog toga je za ispravnu orijentaciju kruga važan položaj visinskog indeksa. (2) Pri horizontalnom položaju vizurne osi očitanje kruga pri mjerenju zenitnoga kuta mora biti 90° ili 100 gon, a pri mjerenju visinskoga kuta ništica. (3) Suvremeni teodoliti građeni su za mjerenje zenitnih kutova.

Vidi: krug, vertikalni; indeks, visinski; kut, visinski; kut, zenitni; orijentacija vertikalnoga kruga

Područje: mjerni instrumenti

EN: angle, vertical

FR: angle vertical

DE: Vertikalwinkel

kut, vidni
Definicija: Kut pod kojim oko vidi predmet ili njegovu optičku sliku. Zatvaraju ga osnovne zrake koje prolaze dijametralnim točkama predmeta, a vrh kuta je u ulaznoj pupili oka. O veličini vidnoga kuta ovisi veličina slike na mrežnici oka.

Vidi: pupila, ulazna; povećanje optičkog instrumenta

Područje: fizika (optika)

EN: angle of view

FR: angle visuel d'object

DE: Sehwinkel

kut, visinski
Definicija: U vertikalnoj ravnini vertikalni kut između horizontalne ravnine i vizurnog pravca. Taj kut može biti pozitivan i negativan.

Napomena: U nas se pozitivni visinski kut naziva elevacijskim, a negativni depresijskim kutom.

Vidi: kut, vertikalni; pravac, vizurni

Područje: praktična geodezija, inženjerska geodezija

EN: angle of elevation

FR: angle d'élevationé

DE: Höhenwinkel

kut, zenitni
Također: kut, zenitni

Definicija: U vertikalnoj ravnini mjeren vertikalni kut između pravca prema zenitu i vizurnog pravca.

Napomena: Za razliku od zenitnoga kuta vertikalni kut između pravca prema nadiru i vizurnog pravca naziva se (1) nadirni kut.

Vidi: kut, vertikalni

Područje: mjerni instrumenti

EN: angle, zenith(al); distance, zenith(al); (1) angle, nadir

FR: angle zénithal; distance zénithal

DE: Zenitwinkel

kutomjer
Definicija: Sprava za mjernje kutova.

Vidi: goniometar

Područje: mjerni instrumenti

EN: protractor, circular

FR: rapporteur circulaire

DE: Kreiswinkelmesser

kvadar
Također: kvadar

Definicija: Uspravna prizma kojoj je baza pravokutnik. Ako su a i b stranice baze i c visina, volumen je V = abc, a oplošje O = 2(ab+bc+ac). Ako je a = b = c kvadar je kocka.

Područje: matematika

EN: parallelepiped, rectangular

FR: parallélépipede droit

DE: Quader

kvadrant
Definicija: Jedan od četiriju dijelova ravnine što ga određuju dva okomita pravca u ravnini. U pravokutnoj koordinatnoj ravnini riječp je o ovim skupovima: I. kvadrant x > 0, y > 0; II. kvadrant x < 0, y > 0, III. kvadrant x < 0, y < 0; IV. kvadrant x > 0, y < 0. Točke na koordinatnim osima ne pripadaju ni jednom kvadrantu.

Područje: matematika

EN: quadrant

FR: quadrant

DE: Quadrant;Viertelebene

kvadrat
Definicija: (1) Četverokut s jednakim stranicama i jednakim kutovima. Površina kvadrata stranice a je P = a2, a opseg O = 4a. (2) Rezultat množenja neke veličine same sa sobom.

Područje: matematika

EN: square

FR: carre

DE: Quadrat

kvantifikator
Definicija: Izrazi "za svaki" ili "postoji" nazivaju se kvantifikatorima (univerzalni, odnosno egzistencijalni). Upotrebljavaju se npr. u obliku , što se čita "za svaki x, P(x)", i , što se čita "postoji x, P(x)". Kvantifikatori se mogu međusobno kombinirati. Npr. rečenica "od svakog broja postoji veći broj" može se zapisati:

Područje: matematika

EN: quantifier

FR: quantificateur; quantifieur

DE: Quantifikator

kvazigeoid
Definicija: Referentna ploha za normalne visine koja nastaje ako se normalne visine nanesu od Zemljine fizičke površine prema dolje (nema fizikalnog značenja).

Vidi: teluroid; visina, normalna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: quasigeoid

DE: Quasigeoid

kvocijent
Definicija: Rezultat dijeljenja dvaju brojeva. Ako rezultat nije cijeli broj, riječ je o kvocijentu (najveći cijeli dio) i ostatku ili jednostavno o kvocijentu, shvaćenom kao cijeli broj i ostatak (u obliku razlomka) zajedno. Npr. kvocijent pri dijeljenju broja 7 brojem 2 je 3 s ostatkom 1, ili je kvocijent .

Područje: matematika

EN: quotient

FR: quotient

DE: Quotient