Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
dalekozor
Također: dalekozor

Definicija: Optički instrument koji se sastoji od dvaju osnovnih optičkih dijelova: objektiva i okulara. Objektiv je sabirni optički sustav sastavljen od leća (refraktor) ili udubljenog zrcala (reflektor). Okular je povećalo kojim se promatra realna slika koju stvara objektiv. Jedino je u Galilejevu dalekozoru okular rastresna leća i ne primjenjuje se kao mjerni dalekozor.

Vidi: dalekozor, analaktički; dalekozor, astronomski; dalekozor, terestrički; dalekozor, mjerni; dalekozor, zrcalni; teleskop

Područje: fizika (optika)

EN: telescope

FR: lunette

DE: Fernrohr

dalekozor, analaktički
Definicija: Dalekozor kojemu se analaktička točka nalazi u vertikalnoj okretnoj osi pri optičkom mjerenju duljina.

Vidi: točka, analaktička; dalekozor; povećanje dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: telescope, anallactic

FR: lunette anallactique

DE: Fernrohr, anallaktisches

dalekozor, astronomski
Također: dalekozor, astronomski

Definicija: Dalekozor s preokrenutom slikom.

Vidi: dalekozor

Područje: fizika (optika)

EN: telescope, astronomical

FR: lunette astronomique

DE: Fernrohr, astronomisches

dalekozor, Keplerov
Vidi: dalekozor, astronomski

dalekozor, mjerni
Definicija: Dalekozor koji ima ispred sabirnog okulara pločicu s nitnim križem za viziranje. Osnovni su mu sastavni dijelovi uređaj za izoštravanje i prilagodljivi okular za dioptriranje.

Vidi: namještanje mjernog dalekozora; viziranje; linija, geodetska vizurna

Područje: mjerni instrumenti

EN: telescope, measuring

FR: lunette de mesurage

DE: Meßfernrohr

dalekozor, terestrički
Definicija: Dalekozor s uspravnom slikom.

Napomena: (1) U tu svrhu potrebni su preokretni sustavi, koji mogu biti leće ili prizme. (2) Većina mjernih dalekozora ima uspravnu sliku. Kod nivelira se u tu svrhu rabe kompenzatori.

Vidi: dalekozor; nivelir, digitalni

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: telescope, terrestrial

FR: lunette terrestre

DE: Fernrohr, terrestrisches

dalekozor, zrcalni
Definicija: Dalekozor s objektivom – zrcalom. Kombinacijom optičke građe zrcala i leća omogućena je velika žarišna daljina objektiva uz kraću mehaničku daljinu dalekozora.

Vidi: dalekozor

Područje: fizika (optika)

EN: telescope, mirror; telescope, reflecting

FR: lunette catadioptrique

DE: Spiegellinsenfernrohr

daljina (u prostoru) predmeta, tjemena
Definicija: Udaljenost od tjemena objektiva do ravnine objekta.

Napomena: Udaljenost žarišta predmeta od tjemena leće ili objektiva naziva se tjemena žarišna daljina predmeta.

Područje: fizika (optika)

EN: distance, front focal

FR: distance frontale objet

DE: Schnittweite im Dingraum

daljina (u prostoru) slike, tjemena
Definicija: Udaljenost od tjemena objektiva u prostoru slike do ravnine slike. Udaljenost žarišta slike od tjemena leće naziva se tjemena žarišna daljina slike.

Napomena: Ta udaljenost ima posebno značenje pri adaptaciji naočalne leće, jer se njezine jakosti izražavaju u dioptrijama tjemene žarišne daljine.

Područje: fizika (optika)

EN: distance, back frontal

FR: distance frontale image

DE: Schnittweite im Bildraum

daljina izoštravanja
Definicija: Udaljenost između vertikalne osi mjernog instrumenta i ciljne točke koja se izoštravanjem slike dalekozora dovodi preslikavanjem u ravninu nitnoga križa.

Napomena: Najkraća daljina izoštravanja je udaljenost najbliže ciljne točke od mjernog instrumenta koju je moguće izoštriti u dalekozoru.

Vidi: izoštravanje slike

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance, focusing

FR: distance de mise au point

DE: Zielweite; Fokussierweite

daljina jasnog vida
Definicija: Najkraća daljina objekta pri kojoj oko promatra oštru sliku bez naprezanja, a to znači uz dovoljnu akomodacijsku pričuvu. Oštrina slike postoji u čitavom području akomodacije oka.

Napomena: Budući da je daljina jasnog vida individualno različita, a ovisi i o starosti zbog smanjenja moći akomodacije, to se za račun povećanja povećala ili mikroskopa uzima dogovorena vrijednost 250 mm (referentna daljina jasnog vida).

Područje: fizika (optika)

EN: distance, clear viewing

FR: distance de vue distinete

DE: Sehweite, deutliche

daljina objekta
Definicija: Pri optičkom preslikavanju, udaljenost točke objekta od odgovarajuće glavne ravnine optičkog sustava.

Područje: fizika (optika)

EN: distance, object

FR: distance d'object

DE: Gegenstandweite; Dingweite

daljina slike
Definicija: Pri optičkom preslikavanju, udaljenost točke slike od odgovarajuće glavne ravnine optičkog sustava.

Vidi: jednadžba preslikavanja leće

Područje: fizika (optika)

EN: distance, image

FR: distance d'image

DE: Bildweite

daljina, slikovna
Definicija: Udaljenost slikovne ravnine od stražnje glavne ravnine objektiva. Ako je objekt u optičkoj neizmjernosti, slikovna daljina se poklapa sa žarišnom daljinom.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

daljina, vidna
Definicija: Udaljenost objekta od oka opažača kad je objekt oštro preslikan na mrežnicu oka.

Napomena: Uz djelovanje akomodacije oka, oko normalne refrakcije vidi oštro objekte od najbliže točke (maksimalna akomodacija) do neizmjernosti.

Vidi: refrakcija oka

Područje: fizika (optika)

EN: distance of observation

FR: distance visuelle

DE: Sehweite; Sehentfernung

daljina, žarišna
Definicija: Udaljenost žarišta do odgovarajuće glavne ravnine (znak f). Po definiciji, granična vrijednost odnosa linearne veličine slike oštro preslikanog dalekog predmeta prema tangensu njegova kuta u prostoru predmeta i ispravnom položaju zaslona kod određene valne duljine svjetlosti. Razlikuju se žarišna daljina (u prostoru) slike (znak f')i žarišna daljina (u prostoru) predmeta (znak ), koje su suprotnog predznaka.

Napomena: Za optičko sredstvo s indeksom loma n≠1 uveden je pojam reducirane žarišne duljine: f/n. Reducirane žarišne duljine uvijek su jednake, no suprotnog predznaka.

Vidi: žarište; ravnina, glavna

Područje: fizika (optika)

EN: length, focal

FR: longeur focale

DE: Brennweite

daljina, zenitna
Vidi: kut, zenitni

daljinomjer
Definicija: Instrument za izravno mjerenje udaljenosti između vertikalne osi instrumenta i ciljne točke.

Vidi: daljinomjer, elektronički; daljinomjer, elektrooptički; daljinomjer, impulsni; daljinomjer, optički; daljinomjer, mikrovalni; teodolit, daljinomjerni

Područje: mjerni instrumenti

EN: meter, distance; instrument, distance measuring; finder, range

FR: télémetre; instrument de mesure de

daljinomjer s dvostrukom slikom
Definicija: Daljinomjer kojim se duljina mjeri na osnovi razmaka pomaknute i nepomaknute optičke slike mjerne letve. Pomaknuta slika dobiva se optičkim djelovanjem posebnog optičkog elementa ispred objektiva dalekozora (najčešće optički klin). Posebne su konstrukcije autoredukcijski daljinomjeri s klinovima kojima se izravno mjeri reducirana duljina.

Vidi: daljinomjer; tahimetar, autoredukcijski; redukcija kose duljine na horizont; klin, rotacijski

Područje: mjerni instrumenti

EN: double-image tacheometer; double-image distance meter

FR: tachéometre a double image; stadimetre a double image

DE: Doppelbildentfernungsmesser; Doppelbilddistanzmesser

daljinomjer s konstantnim paralaktičkim kutom
Definicija: Daljinomjer kojim se duljina mjeri očitavanjem promjenljive veličine odsječka (baze) daljinomjerne letve postavljene na ciljnoj točki. Baza je promjenljiva ovisno o duljini.

Vidi: niti, daljinomjerne; daljinomjer s dvostrukom slikom

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance measuring equipment with constant stadia angle, optical

FR: stadimetre a angle constant

DE: Entfernungsmesser mit veränderlicher Zielbasis

daljinomjer s konstantnom bazom na cilju
Definicija: Daljinomjer kojim se duljina određuje na osnovi mjerenja paralaktičkoga kuta α pomoću teodolita viziranjem na marke bazisne letve, konstantnog razmaka.

Vidi: letva, bazisna; teodolit s bazisnom letvom

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance measuring equipment with subtense bar, optical

FR: stadimetre a base stadimétrique constante

DE: Entfernungsmesser mit konstanter Basis

daljinomjer s nitima
Definicija: Daljinomjer s daljinomjernim nitima.

Vidi: daljinomjer; niti, daljinomjerne

Područje: mjerni instrumenti

EN: tacheometer, stadia

FR: stadimetre a traits paralleles

DE: Fadendistanzmesser; Strichentfernungsmesser

daljinomjer, elektronički
Definicija: Instrument za izravno elektroničko mjerenje duljina između vertikalne osi instrumenta i ciljne točke. Fizikalni princip zasniva se na mjerenju vremena prolaza (t) koje je potrebno elektromagnetskom valu za prijelaz mjerene duljine (D) u oba smjera: D = 1ct (c brzina svjetlosti). Glavne sastavnice instrumenta su odašiljač valova i prijamnik. Na ciljnoj točki nalazi se optički ili elektronički uređaj koji val vraća instrumentu (reflektor).

Vidi: brzina svjetlosti; daljinomjer, elektrooptički; reflektor; daljinomjer, mikrovalni; vrijeme prolaska

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance meter, electronic; EDM instrument

FR: télémetre électronique; instrument MED; télémetre électromagnétique

DE: Distanzmesser, elektronischer; EDM-Gerät

daljinomjer, elektrooptički
Definicija: Elektronički daljinomjer koji duljinu mjeri emisijom svjetlosti ili nevidljivog infracrvenog zračenja. Na cilju se zbog male divergencije snopova postavlja pasivni reflektor. Za mjerenja svjetlosni valovi se moduliraju.

Vidi: daljinomjer, elektronički; modulacija valova; daljinomjer, impulsni; reflektor; svjetlost; zračenje, infracrveno

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance meter, electro-optical; range finder, electro-optical

FR: télémetre électro-optique; distancemetre électro-optique

DE: Distanzmesser, elektrooptischer

daljinomjer, impulsni
Definicija: Elektronički daljinomjer kod kojeg odašiljač u vrlo kratkom vremenu – trajanju impulsa – emitira elektromagnetski val do reflektora na cilju koji ga vraća prijamniku. Radi povećanja točnosti odašilje se slijed moduliranih impulsa, a mjerilo vremenskog intervala posredno određuje put signala, tj. duljinu.

Vidi: daljinomjer, elektronički

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance meter, impulse

FR: télémetre a impulsion

DE: Impulsdistanzmesser

daljinomjer, laserski
Definicija: Elektronički daljinomjer s emisijom laserskog osnovnog snopa za mjerenje duljine. Omogućuje mjerenje velikog dosega, a pri kraćim duljinama, mjerenja bez reflektora na cilju.

Napomena: Posebne je konstrukcije laserski telemetar za mjerenja duljina impulsnim načinom između stanica na Zemlji i satelita s reflektorima. Sastoji se od teleskopa koji odašilje laserske impulse prema satelitu. Teleskop se pokreće automatski pomoću servomotora.

Vidi: daljinomjer, elektronički; daljinomjer, ručni laserski

Područje: mjerni instrumenti

EN: meter, laser distance; finder, laser range

FR: laser télémetre; distancemetre a laser

DE: Laserentfernungsmesser; Laserdistanzmesser

daljinomjer, mikrovalni
Definicija: Elektronički daljinomjer koji mjeri duljinu emisijom moduliranih mikrovalova (u području valnih duljina osnovnog vala od 0,8 cm do 10 cm). Dvije jednake mjerne jedinice postavljaju se na početku (glavna stanica) i na kraju mjerne duljine (pomoćna stanica), a mjeri se metodom usporedbe faza moduliranog vala. Pomoćna stanica odašilje primljeni signal glavnoj stanici s malo promijenjenom frekvencijom. Zbog manje apsorpcije mikrovalova doseg je znatno veći, a moguće je mjeriti i pri magli ili kiši, no točnost mjerenja je manja.

Vidi: daljinomjer, elektronički

Područje: mjerni instrumenti

EN: meter, microwave distance

FR: télémetre a micro-ondes

DE: Mikrowellendistanzmesser

daljinomjer, optički
Definicija: Instrument za mjerenje duljine optičkom metodom. Princip je zasnovan na rješavanju paralaktičkog trokuta u kojem je jedna stranica poznata, a kut suprotan toj bazi naziva se paralaktičkim ili daljinomjernim kutom. Već prema tomu gdje se nalazi baza, optički daljinomjeri dijele se na dvije skupine: daljinomjere s bazom na cilju i daljinomjere s bazom na stajalištu instrumenta. Daljinomjeri s bazom na cilju, koji se većinom primjenjuju u geodetskim mjerenjima, dijele se na: daljinomjere s promjenljivom bazom na cilju uz konstantan paralaktički kut i daljinomjere s konstantnom bazom na cilju s kojima se paralaktički kut mjeri izravno.

Vidi: daljinomjer s konstantnim paralaktičkim kutom; daljinomjer s konstantnom bazom na cilju

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance meter, optical

FR: télémetre optique

DE: Distanzmesser, optisches

daljinomjer, ručni laserski
Definicija: Mali laserski elektronički daljinomjer, koji mjeritelj drži u ruci, sa snagom lasera < 1 mW i dosegom bez ciljne ploče do 30 m, uz milimetarsku točnost mjerenja duljine. Zamjenjuje mjerenje geodetskom mjernom vrpcom i vrlo je pogodan za mjerenja na građevinskim objektima i pri snimanju prostorija u zgradama uz mogućnost priključka na automatski zapisni uređaj i grafički prikaz. Moguća je primjena i kao modula elektroničkog teodolita.

Vidi: daljinomjer, laserski; modul

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance meter, hand laser

DE: Freihandlasermeter

daljinomjer, stereoskopski
Definicija: Optički daljinomjer s konstantnom bazom na stajalištu instrumenta. Udaljenost se mjeri na osnovi stereoskopskog efekta, a primijenjena su dva okulara.

Vidi: efekt, stereoskopski; daljinomjer, optički

Područje: mjerni instrumenti

EN: distance meter, stereoscopic

FR: télémetre steréoscopique

DE: Raumbildentfernungsmesser; Stereotelemeter

dan otvaranja zemljišne knjige
Definicija: Dan od kojeg je određeno da će se sa svim zemljišnoknjižnim ulošcima osnovanima za određenu katastarsku općinu postupati kao sa zemljišnom knjigom; prema hrvatskim propisima određuje ga ministar pravosuđa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dan, Mjesečev
Definicija: Razdoblje između dvaju uzastopnih gornjih prolazaka Mjeseca kroz određeni meridijan.

Područje: geodezija

EN: day, lunar

DE: Mondtag

datoteka
Definicija: Organizirani skup podataka koji se obrađuje kao cjelina; skup međusobno povezanih zapisa u memoriji računala (ili na bilo kojem mediju za spremanje podataka); posebno obrađen i za računalnu obradu pogodan skup podataka; bilo koji imenovani i u memoriji spremljeni skup podataka. Datoteke se dijele na izvedbene, konfiguracijske, sistemske i datoteke podataka.

Područje: informatika

EN: file

FR: fichier

DE: Datei

datoteka, sekvencijalna
Definicija: Datoteka organizirana tako da se zapisi redaju jedan za drugim (serijski).

Područje: informatika

EN: data set, sequential; file, sequential

FR: fichier séquentiel

DE: Datei, sequentielle

datoteka, slikovna
Definicija: Datoteka koja sadrži rasterske slikovne podatke.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: file, image

DE: Bilddatei

datoteka, tekstualna
Definicija: Datoteka koja sadrži obavijesti prikazane u obliku teksta; obično je spremljena u ASCII (što vrijedi za operacijski sustav DOS) ili ANSI (za grafičku okolinu Windows) formatu za datoteke; sastoji se samo od znakova, praznih mjesta i kodova za prijelaz u novi red, tj. bez posebnih kodova što ih u tekst umeće program za računalnu obradu teksta.

Vidi: ASCII; ANSI

Područje: informatika

EN: text file

DE: Textdatei

datum
Definicija: Skup osnovnih parametara koji zajedno služe kao referenca za definiranje drugih parametara.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum

DE: Datum

datum izmjere
Definicija: Vrijeme (mjesec, odnosno godina) do kojega su pri izradi karte uzimani u obzir novi podaci o njezinu sadržaju iz izmjere.

Područje: kartografija

FR: date du lever

DE: Kartenaufnahmestand

datum izrade karte
Definicija: Vremenski trenutak (dan, mjesec, godina) u kojem je završena izrada sadržaja karte.

Područje: kartografija

DE: (Karten)bearbeitungsstand

datum Republike Hrvatske, gravimetrijski
Definicija: 1) Referentni sustav za određivanje ubrzanja sile teže čiju osnovu čini Međunarodna gravimetrijska standardna mreža (International Gravity Standardisation Network 1971) – skraćeno IGSN71 gravimetrijski je referentni sustav Republike Hrvatske. 2) Referentni nivo-elipsoid za određivanje normalnog polja ubrzanja sile teže u Republici Hrvatskoj je elipsoid GRS 80 s pripadajućim fizikalnim parametrima: geocentričnom gravitacijskom konstantom GM = 3 986 005 × 108 m3s-2 i kutnom brzinom Zemljine rotacije ω = 7 292 115 × 10-11 rad s-1. 3) Osnovna gravimetrijska mreža koju čini 6 trajno stabiliziranih točaka apsolutne gravimetrijske mreže i 36 trajno stabiliziranih gravimetrijskih točaka gravimetrijske mreže I. reda, na kojima je ubrzanje sile teže određeno u IGSN71 osnova je gravimetrijskog referentnog sustava Republike Hrvatske. 4) Gravimetrijskom referentnom sustavu Republike Hrvatske u kojem je ubrzanje sile teže na 42 točke osnovne gravimetrijske mreže određeno 2003. godine, naziva se Hrvatski gravimetrijski referentni sustav 2003 – skraćeno HGRS03.

Vidi: datum; gravimetrija

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: datum of the Republic of Croatia, gravimetric

datum Republike Hrvatske, položajni
Definicija: 1) Europski terestrički referentni sustav za epohu 1989,0 (European Terrestrial Reference System 1989) – skraćeno ETRS89, službeni je nepromjenjivi i o vremenu neovisni položajni referentni koordinatni sustav za Republiku Hrvatsku. 2) Elipsoid GRS 80 s veličinom velike poluosi a = 6378137,00 m i spljoštenošću f = 1/298,257222101 službeni je matematički model Zemljina tijela u Republici Hrvatskoj. 3) Položajna mreža koju čini 78 osnovnih trajno stabiliziranih geodetskih točaka čije su koordinate određene u ETRS89, osnova je položajnog referentnoga koordinatnog sustava Republike Hrvatske. 4) Položajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske u kojem su koordinate 78 osnovnih geodetskih točaka određene 1996. godine naziva se Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 – skraćeno HTRS96.

Vidi: datum, dvodimenzionalni

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: datum of the Republic of Croatia, horizontal

datum Republike Hrvatske, visinski
Definicija: 1) Ploha geoida koja je određena srednjom razinom mora na mareografima u Dubrovniku, Splitu, Bakru, Rovinju i Kopru u epohi 1971.5 referentna je ploha za računanje visina u Republici Hrvatskoj. 2) Visinska mreža koju čine trajno stabilizirani reperi II. nivelmana visoke točnosti čije su visine određene u sustavu (normalnog) Zemljina polja sile teže, osnova je visinskoga referentnog sustava Republike Hrvatske. 3) Visinski referentni sustav Republike Hrvatske određen na temelju srednje razine mora naziva se Hrvatski visinski referentni sustav za epohu 1971.5 – skraćeno HVRS71.

Vidi: datum, visinski

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: datum of the Republic of Croatia, vertical

datum, dvodimenzionalni
Također: datum, dvodimenzionalni

Definicija: Datum koji služi kao referenca za definiranje 2-dimenzionalnih koordinata na plohi.

Napomena: Ploha može biti referentni elipsoid ili bilo koja ploha koja se može smatrati nivoplohom. Regionalni datumi poput ED50 smatraju se dvodimenzionalnima.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum, bidimensional; datum, 2 (two)-dimensional; datum, horizontal

DE: Datum, zweidimensionales

datum, geodetski
Definicija: Datum koji opisuje odnos ishodišta i orijentaciju osi koordinatnog sustava koji se odnosi na Zemlju.

Napomena: (1) Najmanje osam parametara nužno je za definiciju globalnog datuma: tri za određivanje ishodišta koordinatnog sustava, tri za određivanje orijentacije koordinatnog sustava i dva za određivanje dimenzija geodetskog elipsoida. (2) Lokalni datum obično se definirao s pet parametara: širinom i dužinom fundamentalne točke, azimutom od fundamentalne točke prema jednoj stranici i dva parametra elipsoida. Dodatno su se zadavali elementi otklona težišnice u fundamentalnoj točki, ili uvjet da je mala os elipsoida paralelna s osi rotacije Zemlje.

Vidi: datum; datum, dvodimenzionalni; datum, trodimenzionalni; datum, jednodimenzionalni; datum, globalni; datum, lokalni; točka, fundamentalna

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum, geodetic

DE: Datum, geodätisches

datum, globalni
Definicija: Datum koji služi kao referenca za definiranje globalnih Kartezijevih koordinata.

EN: datum, global

DE: Datum, globales

datum, hibridni trodimenzionalni geodetski
Definicija: Trodimenzionalni geodetski datum koji se sastoji od horizontalnog i vertikalnog datuma koji su definirani s pomoću dviju različitih ploha.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum, hybrid tridimensional geodetic

DE: Datum, hybrides dreidimensionales geodätisches

datum, hrvatski geodetski
Definicija: Lokalni datum kojemu je fundamentalna točka Hermannskögel blizu Beča. Usvojeni elipsoid je Besselov iz 1841. godine. U službenoj upotrebi do 2010. godine.

Napomena: U literaturi i softveru može se naći pod imenom fundamentalne točke Hermannskögel ili pod oznakom MGI (Militärgeographisches Institut).

Vidi: datum, geodetski; datum, lokalni; točka, fundamentalna; datum Republike Hrvatske, položajni; datum Republike Hrvatske, visinski; datum Republike Hrvatske, gravimetrijski

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum, Croatian geodetic

DE: Datum, kroatisches geodätisches

datum, jednodimenzionalni
Vidi: datum, visinski

datum, Julijanski
Definicija: Broj dana od 1. siječnja 4713. godine pr. Kr. prema Julijanskom kalendaru.

Vidi: GPS-vrijeme, nulto

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: date, Julian

FR: jour julien

DE: Datum, Julianisches

datum, lokalni
Definicija: Datum koji služi kao referenca za definiranje lokalnih Kartezijevih koordinata.

EN: datum, local

DE: Datum, lokales

datum, položajni
Vidi: datum, dvodimenzionalni

datum, trodimenzionalni
Također: datum, trodimenzionalni

Definicija: Datum koji služi kao referenca za definiranje 3-dimenzionalih koordinata.

Napomena: Danas se geocentrični geodetski datumi poput WGS 84 smatraju trodimenzionalnima.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum, tridimensional; datum, 3-dimensional

DE: Datum, dreidimensionales

datum, visinski
Također: datum, visinski

Definicija: Datum koji služi kao osnova za definiranje visina. Često je u nekom odnosu prema srednjoj razini mora.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: datum, vertical; datum, 1-dimensional; datum, unidimensional

DE: Datum, vertikales

davatelj usluga
Definicija: Organizacija ili tvrtka koja pojedincima i drugim organizacijama daje pristup na internet.

Područje: informatika

EN: provider, service

DE: Diensteanbieter

DBMS
Definicija: Sustav za upravljanje bazom podataka.

Vidi: baza podataka

Područje: informatika

EN: DBMS (Data Base Management System)

DCW
Definicija: Digitalna karta svijeta koju je izradila američka Defense Mapping Agency; vektorizirana DNC, uključujući korisnički program za osobno računalo.

Vidi: DMA; DNC

Područje: geoinformatika

EN: DCW (Digital Chart of the World)

debljina leće
Definicija: Razmak tjemena leće, tj. točaka u kojima optička os presijeca leću.

Područje: fizika (optika)

EN: thickness of a lens

FR: épaisseur d'un lentille

DE: Linsendicke

debljina papira
Definicija: Srednja debljina lista papira ili trake papira izražena u mm.

Područje: kartografija

EN: thickness, paper

FR: épaisseur du papier

DE: Papierdicke

Decca-karte
Definicija: Pomoćne karte u Mercatorovoj projekciji s ucrtanim Decca-crtama položaja u boji. Karte u načelu izdaju hidrografski instituti država koje na svojem području imaju Decca-sustav.

Područje: geoinformatika, pomorstvo

EN: Decca chart

decimala
Definicija: Jedan od brojeva d1,d2,d3,… iz skupa {0,1,2,…9} u decimalnom prikazu a=d, d1d2d3… realnog broja a.

Područje: matematika

EN: decimal

DE: Dezimale

decimetar
Definicija: Deseti dio metra.

Područje: matematika

EN: decimeter

DE: Dezimeter

dedukcija
Definicija: Način mišljenja kojim se iz zadanih tvrdnja logičkim zaključivanjem dolazi do novih tvrdnja. Još se češće dedukcijom naziva strogo matematičko rasuđivanje kojim se iz aksioma dolazi do teorema.

Područje: matematika

EN: deduction

DE: Deduktion

definicija
Definicija: Uvođenje nekog novog pojma pomoću pojmova koji se smatraju poznatima. Postoje pojmovi koji se ne definiraju. To su npr. točka, pravac, ravnina.

Područje: matematika

EN: definition

FR: définition

DE: Definition; Bestimmung

deformacija dužina
Vidi: deformacija dužina, relativna

deformacija dužina, relativna
Također: deformacija dužina, relativna

Definicija: Neimenovani broj koji predstavlja deformaciju na jedinicu mjere. Dobije se kao razlika između mjerila dužina i jedinice u nekoj točki u zadanom pravcu.

Napomena: Umjesto relativna deformacija dužina često se govori i piše deformacija dužina.

Područje: kartografija

EN: error, scale

FR: altération linéaire

DE: Längenverzerrung

deformacija filma
Definicija: Promjena dimenzija filma pod utjecajem temperature, vlage i starenja.

Područje: kartografija

EN: distortion, film

FR: instabilité dimensionnelle du film

DE: Filmverzerrung

deformacija kuta
Definicija: Razlika između kuta što ga zatvaraju dvije krivulje na plohi elipsoida ili kugle i kuta između tih dviju krivulja u projekciji.

Područje: kartografija

EN: distortion, angular; alteration, angular; change, angular; deformation, angular

FR: altération angulaire

DE: Winkelverzerrung

deformacija kuta, maksimalna
Definicija: Najveća deformacija kuta u danoj točki.

Vidi: deformacija kuta

Područje: kartografija

EN: distortion, maximum angular

DE: Winkelverzerrung, maximale

deformacija površina
Definicija: Neimenovani broj koji predstavlja deformaciju površina na jedinicu mjere. Dobije se kao razlika između mjerila površina i jedinice.

Vidi: mjerilo površina

Područje: kartografija

EN: distortion, area; deformation, area; exaggeration, area

FR: altération des surfaces

DE: Flächenverzerrung

deformacije projekcije
Definicija: Promjene dužina, površina, kutova i oblika likova koje nastaju pri preslikavanju plohe elipsoida ili kugle na ravninu.

Područje: kartografija

EN: distortion

FR: altération d'une projection

DE: (Netz)verzerrung

deklinacija
Definicija: Kutna udaljenost od ekvatora do satelita mjerena pozitivno prema sjeveru i negativno prema jugu.

Vidi: satelit

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: declination

FR: déclination

DE: Deklination

deklinacija, magnetska
Definicija: Kut između pravca magnetskog sjevera i geografskog sjevera, tj. kut što ga magnetski meridijan (sjeverni kraj magnetske igle) zatvara s geografskim meridijanom.

Vidi: sjever, magnetski; sjever, geografski

Područje: kartografija

EN: declination, magnetic; variation, magnetic

FR: déclination magnétique

DE: Missweisung

deltoid
Definicija: Konveksan četverokut kojemu su dijagonale okomite, a jedna od njih raspolovljuje drugu. Deltoid kojemu se dijagonale raspolovljuju je romb.

Područje: matematika

EN: deltoid

DE: Deltoid; Drachenviereck

demo
Definicija: Inačica programa za iskušavanja koja potencijalnim kupcima omogućuje pregled programskih mogućnosti prije kupnje cjelovite inačice.

Područje: informatika

EN: demo

demodulacija
Definicija: Proces odvajanja modulacijskog signala od moduliranog vala radi daljnje tehničke obrade pri elektroničkom mjerenju duljina.

Vidi: modulacija valova

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: demodulation

DE: Demodulation

demodulator
Definicija: Uređaj za demodulaciju valova. Razlikuju se AM i FM demodulatori.

Vidi: demodulacija; modulacija valova

Područje: mjerni instrumenti

EN: demodulator

DE: Demodulator

derivacija
Definicija: Derivacija funkcije f u točki x0 je broj f’(x0) = . Geometrijski, f’(x0) je koeficijent smjera tangente na graf funkcije f u točki (x0, f(x0)). Derivacija funkcije f je funkcija s uobičajenim oznakama: f’, f’(x), Dxf, df/dx, df(x)/x. Druga derivacija je derivacija prve derivacije. Označuje se oznakom f’’. Analogno se, za svaki prirodni broj n, definira n-ta derivacija funkcije f i označuje oznakom f (n).

Područje: matematika

EN: derivative

FR: dérivée

DE: Derivierte; Ableitung

derivacija višega reda
Definicija: Derivacija derivacije, gdje je potonja shvaćena kao funkcija nezavisne varijable poput funkcije kojoj se računala prva derivacija. Npr. funkcija y=x3 ima prvu derivaciju y'=3x2, drugu derivaciju y''=6x, koja se dobije deriviranjem 3x2, treću derivaciju y'''=6 i yIV=0.

Područje: matematika

EN: derivative of higher order

FR: dérivée d'ordre supérieur

DE: Ableitung, höhere

derivacija, parcijalna
Definicija: Obična derivacija funkcije dviju ili više varijabli u odnosu na jednu varijablu, pri čem se ostale smatraju konstantama. Parcijalne derivacije funkcije f(x,y) u odnosu na varijable x i y zapisuju se: i ili fx(x,y) i fy(x,y) ili Dx(x,y) i Dy(x,y). Npr. ako je f(x,y)= xy3, parcijalna derivacija funkcije po x, , parcijalna derivacija funkcije f po y, .

Područje: matematika

EN: derivative, partial

FR: dérivée partielle

DE: Ableitung, partielle

dešifraža, fotogrametrijska
Definicija: Prikupljanje podataka radi dopunjavanja sadržaja koji je predmet fotogrametrijske izmjere, a ne može se neposredno interpretirati sa snimaka.

Vidi: izmjera, fotogrametrijska

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

detalj
Definicija: Zemljište obuhvaćeno detaljnom izmjerom i njegov kartografski prikaz na katastarskom planu.

Vidi: izmjera, detaljna; plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

detektor faze
Definicija: Elektronički uređaj elektroničkog daljinomjera koji se koristi za usporedbu razlike faza između prijamnog signala koji prelazi mjerenu duljinu u oba smjera i referencijskog signala instrumenta.

Vidi: daljinomjer, elektronički

Područje: mjerni instrumenti

EN: phase detector

FR: détecteur de phases

DE: Phasendetektor

detektor, infracrveni i mikrovalni
Definicija: Uređaj za plošno prihvaćanje toplinskog zračenja u daljnjem (termičkom) IR-području i pretvaranje u električne signale.

Vidi: zračenje, infracrveno

Područje: mjerni instrumenti

EN: detector, infrared and microwave

FR: détecteur d'onde infrarouges et d'ondes micrométriques

DE: Detektor, Infrarot und Mikrowellen

determinanta
Definicija: Algebarski izraz u obliku kvadratne sheme. Zapis i izračunavanje (razvoj) determinante drugog reda: . Zapis i izračunavanje (razvoj) determinante trećeg reda: , itd.

Područje: matematika

EN: determinant

FR: déterminant

DE: Determinante

devijacija, standardna
Također: devijacija, standardna

Definicija: Standardna devijacija brojeva je broj , gdje je , aritmetička sredina brojeva . Važnu ulogu ima u statistici i teoriji pogrešaka.

Područje: matematika

EN: deviation, standard

FR: écart-type; écart quadratique (type); dispersion standard

DE: Standardabweichung

DGIWG
Definicija: Kratica za Digital Geographic Information Working Group – Radna skupina za digitalne geografske podatke. Osnovana je 1983. godine s namjenom razvijanja norme za podržavanje prijenosa digitalnih geografskih informacija među zemljama članicama NATO-a. Ciljevi DGIWG-a su što veći stupanj operacionalizacije i suradnje među državama. Njezine norme mogu se rabiti u vojne svrhe, ali su isto tako dostupne i cjelokupnom civilnom društvu. DGIWG je razvila i održava DIGEST, normu za omogućavanje prijenosa digitalnih geoinformacija i poboljšanje međusobne operacionalizacije i razmjene podataka među državama.

Vidi: DIGEST

Područje: geoinformatika

EN: DGIWG (Digital Geographic Information Working Group)

DGU
Definicija: Kratica od Državna geodetska uprava. Hrvatska državna upravna organizacija koja u svrhu sustavne izmjere države i izradbe njezina temeljnog informacijskog sustava nadzire i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: (1) uspostavljanje i održavanje osnovne mreže astronomsko-geodetskih, trigonometrijskih, nivelmanskih i gravimetrijskih točaka, (2) geodetsku izmjeru i njezine oblike – katastarsku i topografsku izmjeru, (3) izradu topografskih i drugih karata, (4) izradu katastra, (5) osnivanje jedinstvene državne evidencije prostornih jedinica, (6) katastar vodova i (7) izradu prijedloga zakonskih propisa i pravilnika u skladu s razvojem tehnologije i znanosti primjenljivih u geodeziji.

Vidi: izmjera, geodetska; katastar

Područje: katastar i zemljišna knjiga; kartografija

EN: State Geodetic Administration (SGA)

DE: Landesvermessungsbehörde

diedar
Definicija: Prostorna tvorevina koju čine dvije poluravnine sa zajedničkim rubnim pravcem. Rubni pravac naziva se i brid diedra. Kut diedra je kut između dviju ravnina.

Područje: matematika

EN: dihedron; dihedral angle

FR: diedre

DE: Dieder; Zweiflächner

diferencijal
Definicija: Za funkciju jedne nezavisne varijable , je: (1) dx diferencijal nezavisne varijable, koji je jednak prirastu nezavisne varijable, dx = Dx; (2) dy diferencijal funkcije, koji je jednak umnošku derivacije funkcije i diferencijala nezavisne varijable, . Za relativno male priraste Dx je prirast funkcije Dy približno jednak diferencijalu funkcije dy; to se svojstvo upotrebljava pri ocjenjivanju funkcijskih vrijednosti.

Područje: matematika

EN: differential

FR: différentiel

DE: Differential

diferenciranje
Definicija: Računanje diferencijala funkcije.

Područje: matematika

EN: differentiation

FR: différentiation

DE: Differentiation

difrakcija svjetlosti
Vidi: ogib svjetlosti

difuzija svjetlosti
Također: difuzija svjetlosti

Definicija: Slabljenje usmjerenog toka svjetlosti odbijanjem na graničnoj plohi, ili unutar nehomogenog optičkog sredstva otklonom dijela toka od upadnog smjera u svim smjerovima. Ako prevladava usmjereno odbijanje svjetlosti, plohe se nazivaju sjajnima, ako prevladava difuzno odbijanje – matiranima. Ako pri prolasku svjetlosti kroz sredstvo prevladava usmjereni dio, sredstvo je prozirno, a ako prevladava difuzni dio – sredstvo je mutno.

Napomena: Prozirnost atmosfere, a time i vidljivost, ovisi o koncentraciji anorganskih i organskih čestica i sadržaju vodene pare, što uzrokuje apsorpciju i difuziju svjetlosti. Rasipanjem svjetlosti na česticama manjim od valne duljine svjetlosnog zračenja, intenzitet difuzne svjetlosti obrnuto je proporcionalan četvrtoj potenciji valne duljine (Rayleigh).

Vidi: vidljivost; apsorpcija svjetlosti

Područje: fizika (optika)

EN: scattering, light

DE: Lichtstreung; Diffusion

DIGEST
Definicija: Jedna od normi za prijenos digitalnih geoinformacija.

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: DIGEST (Digital Geographic Information Exchange Standard)

digitalan
Definicija: Brojčan, izražen pomoću znamenki. Način prikazivanja i obrade podataka pomoću diskretnih znakova, posebice brojeva; primjerice digitalno zadavanje visina zemljišta kotama. U računalstvu, digitalno je gotovo istoznačnica s binarnim jer računala obrađuju podatke pretvorene u binarni oblik. Vrlo često se podaci u digitalnom obliku registriraju na medije pogodne za računalnu obradu. Riječ dolazi od latinskog digitus – prst. Na engleskom imenica digit ima više značenja, među kojima i bilo koji od arapskih brojeva od 1 do 9 i 0 ili bilo koji od znakova nekog drugog brojevnog sustava, primjerice 0 i 1 u binarnom sustavu.

Područje: informatika

EN: digital

DE: digital

digitalizacija
Definicija: (1) Postupak pretvaranja grafičkih izvornika u digitalni oblik. S obzirom na vrstu digitalizatora koji se pritom koriste, digitalizacija može biti ručna ili vektorska i automatska ili rasterska, tj. skeniranje. (2) Pretvaranje kontinuiranog signala ili podatka iz analognog oblika u brojčane vrijednosti koje prikazuju signal ili podatak.

Vidi: digitalizator

Područje: kartografija, informatika

EN: digitizing; digitization

FR: numérisation

DE: Digitalisierung

digitalizacija, interaktivna
Definicija: Način digitalizacije u kojem je moguća dvosmjerna komunikacija između operatora i računala. Učitani podaci odmah su i prikazani na ekranu računala, omogućujući operatoru da vidi što je već prikupljeno od podataka. Većina softvera za digitalizaciju podržava taj način rada.

Područje: kartografija

EN: digitizing, interactive

FR: numérisation interactive

DE: Digitalisierung, interaktive

digitalizacija, poluautomatska
Definicija: Metoda digitaliziranja karte u kojoj je većina postupaka praćenja linije kontrolirana softverom, ali koja zahtijeva da operator bude konstantno pri ruci i da pomaže u identificiranju objekata i otklanjanju anomalija.

Područje: kartografija

EN: digitizing, semi-automated

FR: numérisation semi-automatique

DE: Digitalisierung, halbautomatische

digitalizator
Definicija: Elektronički uređaj za pretvaranje analognih signala u digitalne, diskretne signale.

Napomena: U kartografiji služi za pretvaranje grafičkih (analognih) prikaza u digitalni oblik.

Vidi: digitalizator, vektorski; digitalizator, rasterski

Područje: informatika

EN: digitizer

FR: numérisateur

DE: Digitalisiergerät; Koordinaten-Erfassungsgerät

digitalizator, rasterski
Također: digitalizator, rasterski

Definicija: Uređaj za potpuno automatsko pretvaranje analognoga grafičkog predloška u digitalne rasterske podatke. Pritom se grafika, npr. karta, iskazuje kao niz slikovnih elemenata (piksela) skeniranih po redcima ili stupcima. Za svaki se piksel registrira i spremi vrijednost sive i ostalih boja.

Vidi: digitalizator; podaci, rasterski; piksel

Područje: informatika

EN: scanner; raster-digitizer

FR: numérisateur a balayage

DE: Farbauszug-Scanner; Farbscanner

digitalizator, vektorski
Također: digitalizator, vektorski

Definicija: Uređaj za pretvaranje analogne grafike, npr. karte, u digitalne vektorske podatke. Korisnik prati elemente predloška pomoću pokazivača. Pritom se registriraju i spremaju pravokutne koordinate grafičkih objekata. Digitaliziranje se odvija točku po točku ili u kontinuiranom načinu rada (praćenje linija); za kartografsku primjenu potrebna je točnost od ±0,12 mm pri rezoluciji od 0,025 mm. Digitalizator malog formata naziva se (1) grafička pločica.

Vidi: digitalizator; digitalizator, rasterski

Područje: informatika

EN: digitizer; (1) tablet

DE: Vektor-Digitizer

dijagonala
Definicija: Dužina koja spaja dva nesusjedna vrha poligona. Broj dijagonala poligona računa se po formuli , gdje je n broj kutova.

Područje: matematika

EN: diagonal

FR: diagonale

DE: Diagonale; Ecklinie

dijagram
Definicija: Grafički način prikazivanja zavisnosti među veličinama u koordinatnom sustavu. U kartografiji se najčešće upotrebljavaju stupčasti i kružni dijagrami. Na stupčastim dijagramima visina svakog stupca uzima se proporcionalno veličini koja se prikazuje. Na kružnim dijagramima kružni sektori uzimaju se proporcionalno veličinama koje se prikazuju.

Područje: kartografija

EN: diagram

FR: diagramme (ou graphique)

DE: Schaubild; Diagramm

dijagram na karti
Definicija: Kartografski znak u obliku dijagrama; postavlja se približno u sredini područja za koje pruža neke količinske (kvantitativne) podatke. Prema dimenzijama mogu biti točkasti, linijski, površinski i tjelesni, a po koordinatnom sustavu pravokutni i polarni.

Vidi: znak, kartografski

Područje: kartografija

EN: cartogram

DE: (Karten)diagramm

dijagram-tahimetar
Definicija: Optički tahimetar s posebnim krivuljama ili dijagramom preslikanim u vidno polje dalekozora kojima se očitava odgovarajući odsječak na mjernoj letvi, postavljenoj na cilju, radi mjerenja horizontalne duljine i visinske razlike.

Područje: mjerni instrumenti

EN: diagram reduction tacheometer; stadia, self reducing; tacheometer, autoreducing

FR: tachéometre a diagrame; tachéometre auto-réducteur

DE: Diagrammtachymeter

dijametar
Vidi: promjer

Područje: matematika

dijeljenje
Definicija: Jedna od četiriju osnovnih računskih operacija. Podijeliti realan broj a realnim brojem b različitim od nule znači naći realan broj c tako da je a = b·c. Operacija dijeljenja definira se i u općenitijim okolnostima (dijeljenje kompleksnih brojeva, polinoma, funkcija itd.).

Područje: matematika

EN: division

FR: division

DE: Dividieren; Teilung

dijeljenje dužine u zadanom omjeru
Definicija: Podijeliti dužinu a u omjeru b:c znači naći dužinu x tako da bude x:(ax) = b:c.

Područje: matematika

dijelovi nekretnine, sporedni
Definicija: Dijelovi nekretnine na kojoj postoje utvrđeni posebni dijelovi nekretnine koja je u suvlasništvu, na njih se može protezati vlasništvo posebnog dijela ako su jasno razgraničeni od ostalih dijelova cijele nekretnine, ili mogu biti u zajedničkom vlasništvu ako služe kao zajednički ili im se namjena protivi isključivoj upotrebi u korist određenog posebnog dijela nekretnine.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DIME
Definicija: U SAD-u razvijena struktura i format za čuvanje kartografskih podataka. Primijenjen je na čuvanje digitalnih planova gradova, npr. za navigacijske sustave motornih vozila.

Područje: geoinformatika

EN: DIME (Dual Independent Map Encoding)

dimenzija
Definicija: (1) Broj koordinata potreban za prikaz točke na krivulji, plohi ili u tijelu. To je apstrakcija intuitivne predodžbe da je dužina jednodimenzionalna, kvadrat dvodimenzionalan, kocka trodimenzionalna itd. Dimenziju proučava matematička grana topologija. (2) Veličina lika u ravnini ili tijela u prostoru. Dimenzije pravokutnika su njegova dužina i širina. Dimenzije kvadra su dužina, širina i visina. (3) Jedna od osnovnih fizikalnih veličina koja se može upotrijebiti za izražavanje drugih veličina.

Područje: matematika

EN: dimension

FR: dimension

DE: Dimension

dimenzija veličine
Definicija: Izraz koji prikazuje veličinu sustava veličina kao umnožak potencija faktora koji čine osnovne veličine tog sustava.

Napomena: Faktori koji čine osnovne veličine nazivaju se "dimenzijama" tih osnovnih veličina.

Primjer: U sustavu kojemu su osnovne veličine duljina, masa i vrijeme, čije se osnovne dimenzije označuju redom s L, M i T, LMT-2 dimenzija je sile.

Područje: metrologija

EN: dimension of a quantity

FR: dimension d'une grandeur

DIN
Definicija: Njemački institut za norme.

Područje: metrologija

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung)

dio elektromagnetskog spektra, bliski infracrveni
Definicija: Uzak dio infracrvenog elektromagnetskog spektra (0,7 do 2,5 mm), koji se nastavlja na vidljivi dio spektra.

Vidi: spektar, elektromagnetski

Područje: fizika

EN: infrared, near; NIR

FR: proche infrarouge

DE: Infrarot, nahes

dio katastarske čestice
Definicija: Dio katastarske čestice koji se zbog različitog načina iskorištavanja odvaja na katastarskom planu linijom od ostalog dijela katastarske čestice kojem se ne dodjeljuje posebni katastarski broj, ali se znakom pripadnosti veže za katastarsku česticu.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

DE: Flurstücksabschnit; Abschnit eines Flurstücks

dio katastarskog operata, knjižni
Definicija: Pisana dokumentacija o zemljištu katastarske općine.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dio katastarskog operata, tehnički
Definicija: Dokumentacija za katastarsku općinu izrađena iz podataka katastarske izmjere i sastavljena od zapisnika o njezinoj međi, skice omeđivanja, katastarskog plana, indikacijskih skica, podataka o mreži stalnih geodetskih točaka i iskaza računanja površina.

Vidi: operat, katastarski; izmjera, katastarska; plan, katastarski; skica, indikacijska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dio male vrijednosti
Definicija: Dio koji ne prelazi stoti dio površine neprekinutog dijela zemljišnoknjižnog tijela, a čijim se otpisom vrijednost dijela zemljišnoknjižnog tijela samo neznatno umanjuje; prema hrvatskim propisima, da je riječ o dijelu male vrijednosti dokazuje se potvrdom tijela nadležnog za katastar.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dio nekretnine, posebni
Definicija: Etažni dio nekretnine, dio nekretnine povezan s odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dio nivelira, gornji
Definicija: Mehanička cjelina dijelova nivelira koji se okreće iznad donjeg dijela. Glavni dijelovi su kućište s nosačem dalekozora, dalekozor i nivelacijska libela u nivelira s libelom. U nivelira s kompenzatorom nema cijevne nivelacijske libele, a kompenzator je ugrađen u optički sustav dalekozora.

Vidi: alhidada; kompenzator nagiba

Područje: mjerni instrumenti

EN: part, level upper

FR: partie supérieure de niveau

DE: Oberteil des Nivelliers

dio pomorske karte, hidrografski
Definicija: Sadrži podatke o pomorskim svjetlima i oznakama za plovidbu, o oblicima morskog dna (brojke dubina, izobate i sl.) i njegovim morfološkim karakteristikama, o sidrištima, morskim strujama i dr. Precizno su dane opasne pličine, grebeni i hridi, te sve podvodne i nadvodne opasnosti za plovidbu.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: part of the chart, hydrographic

dio pomorske karte, topografski
Definicija: Dio pomorske karte koji sadrži podatke kopna, i to samo obalnog pojasa koji se vidi s mora i na njemu karakteristične oblike i objekte za raspoznavanje obale, orijentaciju i određivanje pozicije broda.

Područje: kartografija, pomorstvo

EN: part of the chart, topographic

dio teodolita, gornji
Vidi: alhidada

dio, donji
Također: dio, donji

Definicija: Sastavljena cjelina dijelova teodolita koja je tijekom mjerenja nepomična i čvrsto povezana s tronošcem. U donjem dijelu ležište je vertikalne osovine oko koje se okreće alhidada. Limb i alhidada leže na tom dijelu teodolita.

Vidi: alhidada; limb; tronožac

Područje: mjerni instrumenti

EN: part, base; part, lower; part, bottom

FR: partie inférieure

DE: Unterteil

dio, idealni
Definicija: Pravni dio neke stvari koja je u suvlasništvu, neodvojiv od suvlasničkog dijela koji ga određuje, a koji se u pravnom prometu uzima kao samostalna stvar.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dio, podnožni
Vidi: dio, donji

dio, srednji
Definicija: Sastavljena cjelina optičkog teodolita koja se sastoji od horizontalnoga kruga i dijelova koji su s njim povezani. Ti dijelovi omogućuju da se horizontalni krug okreće oko vertikalne osovine.

Napomena: Prilikom mjerenja taj je dio čvrsto povezan s donjim dijelom teodolita.

Vidi: dio, donji; uređaj za okretanje horizontalnoga kruga

Područje: mjerni instrumenti

EN: part, middle; part, central; part, center (SAD)

FR: limbe

DE: Mittelteil

dio, suvlasnički
Definicija: Dio prava vlasništva računski izražen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva neke stvari.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dioba
Definicija: Dijeljnje jedne ili više katastarskih čestica u smislu katastarskih i zemljišnoknjižnih propisa.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: splitting up of a parcel on application of the owner

FR: division d'une parcelle a la demande du propriétaire

DE: Teilung eines Flurstücks; Flurstücksteilung; Flurstückszerlegung

dioba komasacijske gromade
Definicija: Javna rasprava o nadjeli novih posjeda uz sudjelovanje svih zainteresiranih.

Vidi: područje, komasacijsko

Područje: inženjerska geodezija

dioba zemljišnih zajednica
Definicija: Pravo diobe skupnog vlasništva zemljišne zajednice pojedinim vlasnicima (utvrđeno "Zakonom ob uređenju zemljišnih zajednicah" iz 1894. godine)

Područje: inženjerska geodezija

dioptar
Definicija: Dva izotropna optička sredstva odijeljena prijelomnom ili dioptričkom plohom. Prema obliku dioptričke plohe razlikuju se ravni i sferni dioptar. Skup dioptara naziva se dioptrički sustav.

Vidi: sustav, optički

Područje: fizika (optika)

FR: dioptre

DE: Diopter

diopter
Također: diopter

Definicija: Optički ili mehanički uređaj za približno usmjeravanje na ciljnu točku. U geodetskih i astronomskih dalekozora pomoćni dalekozor malog povećanja, a velikog vidnog polja.

Područje: mjerni instrumenti

EN: diopter; device, sighting; viewfinder; peep sight; gun sight

FR: dioptre; viseur; chercheur

DE: Diopter; Sucherfernrohr

dioptrija
Definicija: Jedinica optičke jakosti ili prijelomne snage optičkog sustava. Znak jedinice: 1/m = m–1. Jediničnu jakost ima optički sustav žarišne daljine 1 m u optičkom sredstvu indeksa loma n = 1.

Napomena: Dioptrija je jedinica izvan SI sustava dopuštena za primjenu uz SI. Također je znak te dopuštene jedinice i: dpt = m–1.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; jakost, optička

Područje: fizika (optika)

EN: dioptre

FR: dioptrie

DE: Dioptrie

dioptriranje
Također: dioptriranje

Definicija: Postupak postavljanja okulara mjernog instrumenta u ispravan položaj prije početka mjerenja. Optimalan položaj okulara isključuje akomodaciju oka pri mjerenju, koja je uzrokom pogreške paralakse nitnoga križa pri decentriranom položaju oka.

Vidi: akomodacija oka; paralaksa nitnoga križa; položaj okulara, optimalni; namještanje mjernog dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

DE: Dioptrieren

diralište
Definicija: Točka u kojoj tangenta krivulje dodiruje krivulju ili točka u kojoj tangenta ili tangencijalna ravnina plohe dodiruju plohu.

Područje: matematika

EN: point of tangency; point of contact

DE: Berühr(ungs)punkt

direktrisa
Vidi: ravnalica

Područje: matematika

disjunktnost
Definicija: Topološka relacija. Dva objekta a i b su disjunktna ako i samo ako im je presjek prazan skup.

Vidi: relacija, topološka

Područje: matematika; GIS

EN: disjunction

FR: disjonction

DE: Disjunktion

disk, kompaktni
Definicija: Optička ploča za čuvanje podataka, prvobitno u audioindustriji.

Vidi: CD-ROM

Područje: informatika

EN: disk, compact; CD

diskontinuitet, Konradov
Definicija: Granica između slojeva Zemljina plašta.

Vidi: diskontinuitet, Mohorovičićev

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: discontinuity, Konrad's

DE: Diskontinuität, Konrads

diskontinuitet, Mohorovičićev
Definicija: Granica između Zemljine kore i gornjeg plašta karakteristična po skoku gustoće Zemljinih masa.

Vidi: diskontinuitet, Konradov

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: discontinuity, Mohorovičić

FR: discontinuité de Mohorovicic; moho

DE: Diskontinuität, Mohorovičić

diskretizacija
Definicija: Postupak dijeljenja grupe entiteta unutar područja u zasebne jedinice. To je osobito važno ako se radi s neprekidnim pojavama koje se ne mogu prikazati izravno u računalu.

Vidi: entitet

Područje: GIS

EN: discretization

DE: Diskretisierung

diskriminanta
Definicija: Izraz koji se kod algebarskih jednadžbi dobiva iz koeficijenata jednadžbe i koji određuje narav rješenja. Diskriminanta kvadratne jednadžbe s realnim koeficijentima je broj . Kvadratna jednadžba ima dva realna različita rješenja ako je , jedno realno (dvostruko) rješenje ako je , dva konjugirano kompleksna rješenja ako je .

Područje: matematika

EN: discriminant

FR: discriminant

DE: Diskriminante

disperzija
Definicija: Mjera veličine područja u kojem su raspršeni podaci oko svoje srednje vrijednosti. Jedna od takvih mjera je raspon, odnosno razlika između najveće i najmanje vrijednosti.

Područje: matematika

EN: dispersion

FR: dispersion

DE: Streuung

disperzija svjetlosti
Također: disperzija svjetlosti

Definicija: Pojava različitog loma svjetlosti različitih valnih duljina pri prelasku iz jednog optičkog sredstva u drugo. U vidljivom spektru najjače se lomi svjetlost najkraće valne duljine (ljubičasta), a najmanje svjetlost najveće valne duljine (crvena). Glavna disperzija nFnC mjera je veličine disperzije (C i F su oznake za valne duljine Fraunhoferova sustava linija). Indeks loma n funkcija je, dakle, valne duljine.

Vidi: spektar, elektromagnetski; indeks loma

Područje: fizika (optika)

EN: dispersion of light

FR: dispersion de la lumiere

DE: Dispersion des Lichtes

disperzija, mjerna
Definicija: Rasipanje mjernih vrijednosti dobivenih u nizu mjerenja jedne mjerne veličine. Uzrokom je mjerne nesigurnosti.

Vidi: nesigurnost, mjerna; niz, mjerni; odstupanje, empirijsko standardno

Područje: statistika

EN: dispersion

FR: dispersion

DE: Streuung

distance; stadimetre
DE: Distanzmesser; Entfernungsmesser; Streckenmesser

distorzija
Definicija: Pogreška u preslikavanju zbog promjene poprečnog mjerila preslikavanja ovisno o udaljenosti točke od optičke osi u istoj ravnini slike. Ravne linije predmeta koje ne prolaze optičkom osi su djelovanjem distorzije zakrivljene – slika predmeta više nije slična predmetu. Razlikuju se pozitivna distorzija (jastučasti oblik slike kvadrata) i negativna distorzija (bačvasti oblik).

Područje: fizika (optika)

EN: distortion

FR: distorsion

DE: Verzeichung

distributer karata
Definicija: Organizacija koja se bavi prodajom službenih izdanja karata i drugih kartografskih proizvoda.

Područje: kartografija

EN: map agency, official

FR: depot de cartes (officielles)

DE: Kartenvertriebstelle

distributivnost
Definicija: Pretpostavi li se da su i binarne operacije na skupu S. Operacija je distributivna s obzirom na ako za svaki a, b i c iz S vrijedi i . U slučaju operacija zbrajanja i množenja, kaže se da je operacija množenja distributivna s obzirom na operaciju zbrajanja.

Područje: matematika

divit bočica
Definicija: Tintarnica.

Područje: praktična geodezija

divizor
Vidi: djelitelj

Područje: matematika

dizajniranje, računalom podržano
Također: dizajniranje, računalom podržano

Definicija: Pojam koji se primjenjuje na programe upotrebljavane pri oblikovanju tehničkih, arhitektonskih i znanstvenih modela. Različite aplikacije za CAD stvaraju objekte u dvije ili tri dimenzije.

Područje: informatika

EN: CAD (Computer Aided Design)

FR: CAO (Conception Assistée par Ordinateur)

DE: Konstruktion, computergestützte

djedovina
Vidi: baština

djelbenik
Definicija: Zastarjela riječ za osobu čija se katastarska čestica dijeli ili parcelira ili osoba koja dobiva dio podijeljene ili parcelirane katastarske čestice.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

djelitelj
Također: djelitelj

Definicija: (1) Broj kojim se pri operaciji dijeljenja dijeli. (2) Prirodni broj b djelitelj je prirodnog broja a ako pri dijeljenju a:b nema ostatka; u tom je slučaju broj a višekratnik broja b i b je mjera broja a; broj a je moguće zapisati u obliku a = mb, gdje je m prirodni broj.

Vidi: dijeljenje

Područje: matematika

EN: divisor

FR: diviseur

DE: Divisor; Teiler

djelitelj nule
Definicija: Postoje li u prstenu ne-nul elementi a i b takvi da je ab=0, a i b su djelitelji nule. Na primjer, u prstenu 2×2 realnih matrica, = , svaka od matrica s lijeve strane je djelitelj nule.

Područje: matematika

dKart Inspector
Definicija: Softver za kontrolu kvalitete ENC-ova na osnovi S-57. Izradila ga je tvrtka HydroService AS, a prva verzija izašla je 1996. godine.

Vidi: ENC; S-57

Područje: pomorstvo

DLG
Definicija: Format podataka digitalnih karata. Razvio ga je US Geological Survey (USGS).

Područje: geoinformatika, kartografija

EN: DLG (Digital Line Graph)

DMA
Definicija: Kartografska agencija Ministarstva obrane SAD-a od koje je, zajedno s još nekoliko institucija, 1. X. 1996. stvorena Nacionalna agencija za snimke i kartografiju (NIMA).

Vidi: NIMA

Područje: kartografija, fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: DMA (Defense Mapping Agency)

DMR
Definicija: Kratica za digitalni model reljefa.

Vidi: model reljefa, digitalni

DMR-kote
Također: DMR-kote

Definicija: U CROTIS-u: visine pojedinačnih markantnih točaka; najviših točaka (vrh brda, glavica), najnižih točaka (korito, vrtača), sedla, križanja prometnica i drugih karakterističnih točaka. Elementi su DMR-a.

Vidi: DMR; CROTIS

Područje: GIS

DNC
Definicija: Karta svijeta izrađena u Nacionalnoj agenciji za snimke i kartografiju (National Imagery and Mapping Agency) u SAD-u, koja se sastoji od približno 5000 pomorskih karata u vektorskom formatu.

Vidi: NIMA

Područje: kartografija

EN: DNC (Digital Nautical Chart)

dnevnik zemljišnoknjižnih podnesaka
Definicija: Poslovna evidencija uz zemljišnu knjigu; u njoj se vodi redoslijed pristizanja zemljišnoknjižnih podnesaka; vodi ju zemljišnoknjižni odjel općinskog suda; može se voditi u elektroničkoj obradi podataka i u slučaju ako se zemljišna knjiga ne vodi kao EOP zemljišna knjiga; na osnovi te evidencije podnesci se označuju brojem iz urudžbenog brojevnika zemljišnoknjižnih podnesaka.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dobro čovječanstva, opće
Definicija: U pomorstvu, dno i podzemlje mora i oceana, zajedno s njegovim rudnim bogatstvima, podložno posebnom pravnom režimu.

Područje: pomorstvo

EN: heritage of mankind, common

dobro u javnoj uporabi, javno
Definicija: Stvar u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave i uprave namijenjena neposrednom izvršavanju prava i dužnosti države odnosno jedinice lokalne samouprave i uprave te njihovih tijela i ustanova.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dobro u općoj uporabi, javno
Definicija: Stvar u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave i uprave namijenjena uporabi svih; daje se na upravljanje određenom tijelu ili ustanovi i svatko se može njime služiti u skladu s utvrđenom namjenom; na javno dobro u općoj uporabi uglavnom se primjenjuju pravila koja vrijede za opća dobra.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dobro, opće
Definicija: Dio prirode koji po svojim obilježjima ne može biti u vlasti ni jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego je u uporabi svih; može se upisati u glavnu knjigu ako to zatraži osoba koja za to ima pravni interes.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: heritage, common

dobro, poljoprivredno
Definicija: Poljoprivredno gospodarstvo koje je gospodarski i organizacijski jedna cjelina. Naziv za farmu, poljoprivrednu zadrugu, ekonomiju, individualno seljačko gospodarstvo i poljoprivredno poduzeće.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dobro, pomorsko
Definicija: Morska obala, luke, lukobrani, nasipi, prudovi, hridi, grebeni, ušća rijeka koje utječu u more, kanali spojeni s morem te ostali dijelovi obalnog mora, njihovo podmorje (morsko dno i podzemlje) i u njima živa i neživa prirodna bogatstva (ribe, rude i dr.). Pomorsko dobro je dobro u društvenom vlasništvu u općoj uporabi, pa se pravo vlasništva i druga stvarna prava nad njim ne mogu steći. Njime upravlja općina.

Područje: pomorstvo

EN: demesne, maritime

dobro, povlasno
Definicija: Povlasna stvar, povlasna nekretnina, zemljišna čestica za koju je osnovana neka služnost.

Vidi: služnost

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dodatak listu katastarskog plana
Definicija: Dodatak listu uz postojeći list katastarskog plana: (1) na kojem je prikazan u krupnijem mjerilu dio zemljišta s malim katastarskim česticama koje se ne mogu čitljivo prikazati u izvornom mjerilu ili (2) prikaz dijela zemljišta koji se ne može uklopiti u izvorni plan zbog njegovih deformacija.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dodatak popisu katastarskih čestica
Definicija: Popis novonastalih katastarskih čestica tijekom kalendarske godine. Izrađuje se za svaku katastarsku općinu posebno.

Vidi: popis katastarskih čestica; općina, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dodatak popisu površina
Definicija: Popis svih katastarskih čestica koje su promijenile površine tijekom izlaganja. Brojevi katastarskih čestica upisani su od najmanjeg do najvećeg broja. Za svaku katastarsku česticu upisana je njezina stara i nova površina i broj popisnog lista u kojem se nalazi.

Vidi: čestica, katastarska

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dodekaedar
Definicija: Jedno od 5 pravilnih (Platonovih) tijela omeđeno s 12 pravilnih peterokuta. Ima 20 vrhova i 30 bridova.

Područje: matematika

EN: dodecahedron

FR: dodécaedre

DE: Dodekaeder; Zwölfflach

dodirivanje
Definicija: Topološka relacija koja nije definirana za par čvor-čvor. Objekt a dodiruje objekt b ako i samo ako ta dva objekta nisu disjunktna, a njihove unutrašnjosti jesu.

Vidi: relacija, topološka; čvor; disjunktnost

Područje: matematika; GIS

EN: touch

FR: toucher

dojam, prostorni
Definicija: Psihološko-fiziološki tok koji pri binokularnom promatranju predmeta ili stereopara slika stvara prostorni dojam.

Područje: fizika (optika)

EN: stereovision; view, stereo(scopic)

FR: vision stéréoscopique

DE: Raumwahrnehmung

dokaz
Definicija: Utvrđivanje istinitosti neke matematičke činjenice uz pomoć nekih drugih, dokazanih matematičkih činjenica, zaključivanjem po određenim pravilima. Dokazi se dijele na izravne (direktne), kod kojih se izjava izvodi iz danih pretpostavki, i neizravne (indirektne), koji pokazuju da dolazi do proturječja (kontradikcije) ako se krene od pretpostavke da izjava nije istinita.

Područje: matematika

EN: proof

FR: démonstration; preuve

DE: Beweis

dokument, normativni
Definicija: Isprava koja određuje pravila, odrednice ili značajke za djelatnosti i njihove rezultate.

Napomena: Naziv normativni dokument opći je naziv za isprave poput normâ, tehničkih specifikacija, praktičnih naputaka i propisa.

Područje: metrologija

EN: document, normative

FR: document, normatif

DE: Dokument, normatives

dokumentacija katastarskog operata
Definicija: Originalni podaci o zemljištu prikupljeni izmjerom, katastarski planovi i pisani dokumenti.

Vidi: operat, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

domena
Definicija: (1) Skup na kojem je funkcija definirana. Područje definicija funkcije. (2) Dio naziva računala koji određuje organizacijsku pripadnost računala. Na internetu su domene organizirane hijerarhijski. Npr. računalo www.geof.hr pripada domeni hr (Hrvatska). (3) Pri stvaranju i upravljanju bazama podataka, domena je skup važećih vrijednosti zadanog atributa.

Područje: (1) matematika; (2), (3) informatika

EN: domain

DE: Domäne

DOP
Definicija: Bezdimenzionalna vrijednost koja označava utjecaj geometrijske konfiguracije satelita i prijamnika na prirast pogrešaka pozicioniranja.

Vidi: GDOP; HDOP; PDOP; TDOP; VDOP

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: DOP (Dilution of Precision)

Doppler
Vidi: princip, dopplerski

dopuna zemljišne knjige
Definicija: Dopuna koja nastaje zbog toga što je zemljišnu knjigu potrebno dopuniti određenim zemljišnim česticama (npr. zbog promjene područja i granica katastarske općine); provodi se po pravilima koja vrijede za osnivanje i ispravljanje zemljišnih knjiga, a po službenoj dužnosti.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dopune, djelomične
Definicija: Prerada karte s obzirom na (1) pojedinačne novonastale objekte ili (2) samo dijelova polja karte. Npr. (1) ispravci samo neke rekonstruirane ceste, a ne i cijele putne mreže ili (2) cjelovite dopune samo dijela jednog lista karte. Dopune izvedene neposredno pred tisak naklade nazivaju se posljednje dopune.

Područje: kartografija

EN: (1) revision, selective; (2) revision, partial

FR: mise a jour

DE: Nachträge, einzelne

dosljednost
Vidi: konzistentnost

dostava
Definicija: Zakonom propisani način uručivanja odluke (zemljišnoknjižnog suda) stranci; o osobama kojima se rješenje mora uručiti odlučuje se naredbom o dostavi.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: delivery

dostupnost, selektivna
Definicija: Kvarenje podataka sata satelita i manipuliranje efemerida satelita radi ograničenja točnosti rezultata mjerenja C/A-kodom, aktivirano 25. III. 1991., deaktivirano 1. V. 2000.

Vidi: C/A-kod; SPS

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: availability, selective; SA

DE: Verfügbarkeit, selektive

doticanje
Definicija: Termin koji opisuje dodirivanje prostornih entiteta, obično poligona. Mnogi GIS-ovi omogućavaju analizu koja određuje koji entiteti dodiruju određenu prostornu jedinicu.

Područje: GIS

EN: contiguity

dražba, javna
Definicija: Javna prodaja određene nekretnine koju provodi ovlašteno tijelo.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

društvo za geodeziju, Međunarodno
Vidi: IAG

društvo, Međunarodno kartografsko
Vidi: ICA

drvorez
Definicija: Grafički postupak u kojem se crtež prenosi na ravnu i glatku drvenu ploču. Oštrim nožem i uskim dlijetima izrezuju se i izdubljuju suvišni dijelovi površine, dok na kraju ne preostanu samo oštro ograničeni dijelovi crteža. Ploča se zatim pomoću tampona ili valjka premazuje bojom i otiskuje u preši. Drvorez se pojavio u XIV. st.

Vidi: tisak, visoki

Područje: kartografija

EN: woodcut

FR: gravure en taille d'épargne

DE: Holzschnitt

država, arhipelaška
Definicija: Država teritorij koje tvori jedan ili više arhipelaga i drugih otoka.

Područje: pomorstvo

EN: state, archipelagic

DTP
Definicija: Stolno izdavaštvo.

Vidi: izdavaštvo, stolno

Područje: informatika

EN: DTP (Desk Top Publishing)

dubina
Definicija: Vertikalna udaljenost od dane razine vode do dna.

Područje: pomorstvo

EN: depth, water

DE: Wassertiefe

dubina boja
Definicija: Broj različitih boja koje se mogu prikazati na nekom hardveru ili pomoću nekog softvera. Ponekad se naziva dubinom bitova jer je izravno povezana s brojem bitova koji se koriste za prikaz pojedinog piksela. Npr. 24-bitni video prilagodnik ima dubinu boja od 224 (oko 16,7 milijuna boja). Kaže se da taj prilagodnik ima dubinu boje 24 bita.

Vidi: boja

Područje: informatika

EN: depth, colour

FR: profondeur des couleurs

DE: Farbtiefe

dubina na karti
Definicija: Vertikalna udaljenost od hidrografske nule do dna.

Vidi: nula, hidrografska

Područje: kartografija

EN: depth, chart

dubina oštrine
Definicija: Razlika dalje i bliže granice oštrog preslikavanja.

Vidi: granica oštrog preslikavanja, bliža; granica oštrog preslikavanja, dalja

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: depth of field

FR: profondeur de netteté

DE: Schärfentiefe

dubinomjer
Definicija: Uređaj za mjerenje dubina mora, jezera ili rijeka. Najjednostavniji dubinomjer je uže ili žica s utegom. Ultrazvučni dubinomjer ili eholot (ehosaunder, ehosonder) mjeri dubinu s pomoću ultrazvučnih valova.

Područje: mjerni instrumenti

duljina dužine
Definicija: Duljina dužine je udaljenost krajnjih točaka te dužine.

Područje: matematika

EN: length

DE: Länge

duljina ljestvice
Definicija: Duljina crte između prve i posljednje oznake na ljestvici koja prolazi središtem svih najkraćih ljestvičnih oznaka. Iskazuje se jedinicama duljine bez obzira na jedinice označene na ljestvici.

Područje: mjerni instrumenti

EN: length, scale

FR: longueur d'échelle

DE: Skalenlänge

duljina podjeljka na ljestvici
Definicija: Razmak između dviju uzastopnih oznaka na ljestvici mjeren uzduž iste crte kao i duljina ljestvice.

Vidi: duljina ljestvice; vrijednost podjeljka

Područje: mjerni instrumenti

EN: spacing, scale

FR: longeur d'une division; échalon

DE: Skalenintervallänge

duljina, kosa
Definicija: Duljina stvarne veličine mjerene na terenu koja nije reducirana na horizontalnu ravninu.

Vidi: redukcija kose duljine na horizont

Područje: praktična geodezija

EN: distance, slope

FR: distance oblique

DE: Schrägentfernung

duljina, reducirana
Definicija: Uz odgovarajuće ispravke preračunana duljina na referencijsku plohu ili plohu preslikavanja.

Područje: geodezija

EN: distance, reduced

FR: distance réduite

DE: Strecke, reduzierte

duljina, valna
Definicija: Pri širenju vala razmak uzastopnih točaka koje titraju u fazi. Put koji val prođe za vrijeme jednog perioda. U recipročnom je odnosu s frekvencijom.

Vidi: frekvencija (2)

Područje: fizika (optika)

EN: length, wave

FR: longeur d'onde

DE: Welenlänge

durbin
Vidi: dalekozor

dužina
Definicija: Dužina određena točkama A i B nekog pravca je skup svih točaka tog pravca koje se nalaze između A i B, uključujući i njih. Označuje se oznakom .

Područje: matematika

EN: line segment

DE: Strecke

dužina, astronomska
Definicija: Kut od ravnine početnog meridijana do ravnine nebeskog meridijana zadane točke, istočno se smatra pozitivnim. Oznaka Λ.

Napomena: Ravnina nebeskog meridijana je ravnina koja sadrži smjer polarne osi i smjer sile teže kroz zadanu točku.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: longitude, astronomical

FR: longitude astronomique

DE: Länge, astronomische

dužina, geodetska
Definicija: Kut od ravnine početnog meridijana do ravnine geodetskog meridijana zadane točke, istočno se smatra pozitivnim. Oznaka λ.

Vidi: meridijan, geodetski

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: longitude, geodetic

FR: longitude géodésique

DE: Länge, geodätische

dužina, geografska
Definicija: (1) Generički (opći) pojam za geodetsku ili astronomsku dužinu. (2) Kut između ravnine početnog meridijana i ravnine meridijana kroz danu točku.

Vidi: meridijan; dužina, astronomska; dužina, geodetska

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: longitude, geographic

FR: longitude géographique

DE: Länge, geographische

dužina, valna
Vidi: duljina, valna

dužnik, založni
Definicija: Vlasnik založene nekretnine.

Vidi: nekretnina

Područje: katastar i zemljišna knjiga

dvogled
Definicija: Dvostruki ručni dalekozor za istodobno promatranje s oba oka, većinom s većim razmakom objektiva od razmaka okulara (dvogled s prizmama). Koristi se za promatranje terena, posebno pri rekognosciranju.

Vidi: dalekozor

Područje: fizika (optika)

EN: binocular(s)

FR: jumelles

DE: Fernglas

dvolom
Definicija: Pojava diobe zrake svjetlosti pri lomu na pločici dvolomnoga kristala na dvije zrake – redovitu i izvanrednu (npr. islandski dvolomac, mineral kaleita). Zbog anizotropnosti kristala za redovitu zraku indeks loma je konstantan, a za izvanrednu promjenljiv i ovisan o kutu upada zrake. Dvolom je maksimalan kad zrake upadaju okomito na optičku os kristala. Ako se isključi jedan od oba dvolomom polarizirana snopa, dobit će se potpuno polarizirana svjetlost.

Napomena: Pojava dvoloma i dobivanje polarizirane svjetlosti rabi se u nekim elektrooptičkim daljinomjerima za polarizacijsku modulaciju.

Područje: fizika (optika)

EN: refraction, double

FR: double-réfraction

DE: Doppelbrechung

DXF
Definicija: Format za prijenos vektorskih podataka grafičke datoteke, proizvod tvrtke Autodesk.

Vidi: format prijenosa

Područje: informatika

EN: DXF (Drawing eXchange Format)

džul
Definicija: Znak J, jedinica rada, energije i količine topline, izvedena SI-jedinica, definiran je umnoškom sile jednog njutna i puta jednog metra za koji se pomakne hvatište sile u smjeru sile, dakle džul je njutnmetar.

Vidi: sustav jedinica, Međunarodni; njutn

Područje: metrologija

EN: joule

FR: joule

DE: Joule