Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
L1-nosač
Definicija: GPS-signal generiran cjelobrojnim multipliciranjem osnovne frekvencije f0, približna valna duljina 19,0 cm.

Vidi: L2-nosač

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

L2-nosač
Definicija: GPS-signal generiran cjelobrojnim multipliciranjem osnovne frekvencije ­f0, približna valna duljina 24,4 cm

Vidi: L1-nosač

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: L2

lakat
Definicija: Stara mjera za duljinu.

Područje: metrologija

EN: ell

DE: Elle

lanac
Definicija: Stariji naziv za čeličnu mjernu vrpcu.

Vidi: vrpca, mjerna

Područje: mjerni instrumenti

lanac, mjerni
Definicija: Niz elemenata mjerila ili sustava koji tvori put mjernog signala od ulaza do izlaza.

Područje: mjerni instrumenti

EN: chain, measuring

FR: chaîne de mesure

DE: Meßkette

lančanica
Definicija: Transcendentna krivulja kojoj teži homogena žica koja je savitljiva, neistegljiva i ima težinu, i koja je obješena svojim krajevima na dvije utvrđene točke.

Područje: fizika, matematika

EN: catenary

FR: chaînette

DE: Kettenlinie

Landsat
Definicija: Serija američkih satelita za istraživanje Zemlje. Do sada su uspješno lansirani Landsat 1 (1972), Landsat 2 (1975), Landsat 3 (1978), Landsat 4 (1982), Landsat 5 (1984), Landsat 7 (1999). Prva tri satelita imala su multispektralni MSS-skener s prostornom rezolucijom od 80 m. Sateliti Landsat 4 i Landsat 5 nose senzor Thematic Mapper (TM) s prostornom rezolucijom od 30 m, a satelit Landsat 7 usavršeni senzor TM (Enhanced Thematic Mapper Plus – ETM+) s prostornom rezolucijom od 15 m u pankromatskom kanalu.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: Landsat

Landsat-MSS
Definicija: Skener satelita Landsat 1–5. Šalje MSS-podatke u 4 spektralna kanala s veličinom piksela 80×80 m.

Vidi: Landsat

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: Landsat Multispectral Scanner

Landsat-TM
Definicija: Skener satelita Landsat 4–5 sa 7 spektralnih kanala, od toga 3 u vidljivom području (crveno, zeleno, plavo) i 3 u nevidljivom, blizom infracrvenom području, s veličinom piksela 30×30 m, te jedan kanal u termičkom infracrvenom području s veličinom piksela 120×120 m.

Vidi: Landsat-MSS

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: Landsat Thematic Mapper

laser
Definicija: Izvorno znači: pojačavanje svjetlosti stimuliranom emisijom zračenja. Uređaj za stvaranje i pojačavanje vrlo usmjerenog snopa koherentnih valova svjetlosti, u širem smislu elektromagnetskog zračenja. Uski usmjereni snop laserske svjetlosti naziva se i "laserskom zrakom".

Vidi: svjetlost, koherentna

Područje: fizika (optika)

EN: laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)

FR: laser

DE: Laser

laser za aliniranje
Definicija: Instrument za aliniranje koji dalekozorom odašilje laserski snop. Na taj se način na svakoj međutočki može izoštriti slika laserske točke.

Napomena: Upotrebom cilindrične leće slika laserske točke se razvlači u liniju okomitu na os cilindrične leće. Uz primjenu dviju cilindričnih leća s osima pod pravim kutom može se na ciljnu točku projicirati križ kao transformirana slika točke, koji se može rabiti za npr. viziranje na nepristupačnu točku cilja.

Vidi: instrument za aliniranje; uređaj za usmjeravanje

Područje: mjerni instrumenti

EN: laser, alignment

FR: laser d’alignment

DE: Alignmentlaser; Laserfluchtungsgerät

laser, rotirajući
Definicija: Rotirajuća laserska zraka. Pomoću glave instrumenta sa sustavom prizmi koja rotira moguće je ostvariti horizontalnu, vertikalnu ili nagnutu referentnu ravninu koju opisuje laserska zraka. Odgovarajućim prijamnim sustavom na mjernoj letvi moguće je ostvariti automatsko niveliranje.

Vidi: nivelir, laserski

Područje: mjerni instrumenti

EN: laser, rotating; laser, rotary

FR: laser rotatif

DE: Rotationslaser

leća
Definicija: Optički element s dvije granične plohe. Postoje različiti oblici leća. Sferna leća ima sferne ili ravne granične plohe. Astigmatične leće imaju cilindrične ili torične plohe, a rabe se kao naočalne leće za korekciju astigmatizma oka.

Područje: fizika (optika)

EN: lens

FR: lentille

DE: Linse

leća oka
Definicija: Elastično prozirno tijelo optičkog sustava oka bikonveksnog oblika slojevite građe. Povezana je ekvatorijalno s okolnim tkivima samo preko finih niti debljine oko 0,04 mm. Djelovanjem mišića te niti olabave i leća mijenja oblik, što omogućuje akomodaciju oka i široko područje oštrog vida. Akomodaciju oka treba izbjeći pri mjerenjima vizualnim optičkim instrumentima.

Područje: fizika (optika)

EN: lens of the eye

FR: lentille d'oeil

DE: Augenlinse

leća za izoštravanje (slike dalekozora)
Definicija: Leća ili sustav kao dio teleobjektiva dalekozora koji se može pomicati unutar cijevi dalekozora između objektiva i nitnoga križa u svrhu izoštravanja slike i dovođenja u ravninu nitnoga križa.

Vidi: izoštravanje slike; teleobjektiv; izoštravanje, unutrašnje

Područje: fizika (optika)

EN: lens, focusing

FR: lentille intérieure mobile

DE: Einstellinse; Fokussierlinse

legenda
Definicija: Grafički prikaz prihvaćenih kartografskih znakova s objašnjenjem njihova značenja; značenje primijenjenih boja za obojene površine; objašnjenje za ekvidistanciju izohipsa i natpise na karti.

Vidi: opis karte

Područje: kartografija

EN: legend

FR: légende

DE: Zeichenerklärung

lema
Definicija: Teorem koji se dokazuje da bi se mogao upotrijebiti u dokazu drugog teorema.

Područje: matematika

EN: lemma

FR: lemme

DE: Lemma

lemniskata
Definicija: Skup točaka u ravnini koje imaju svojstvo da je produkt njihovih udaljenosti od n zadanih točaka (fokusa) konstantan. Lemniskata s jednim fokusom je kružnica. Lemniskata s dva fokusa je Cassinijev oval. Upotrebljava se kao prelazna krivina.

Vidi: krivina, prelazna

Područje: inženjerska geodezija

EN: lemniscate

FR: lemniscate

DE: Lemniskate

leno
Definicija: Zemljišni posjed što ga je feudalac zemljoposjednik u srednjem vijeku davao na korištenje seljacima uz određene uvjete.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

letva, bazisna
Definicija: Mjerna letva s vizurnim markama obično na razmaku 2 m. Postavlja se na stativ na cilju horizontalno i okomito na mjerenu duljinu. Na početnoj točki duljine postavlja se teodolit kojim se mjeri paralaktički kut viziranjem na marke.

Vidi: daljinomjer s konstantnom bazom na cilju; teodolit s bazisnom letvom

Područje: mjerni instrumenti

EN: bar, subtense; stadia, horizontal

FR: stadia horizontale

DE: Basislatte

letva, daljinomjerna
Definicija: Mjerna letva s podjelom postavljena u horizontalni ili vertikalni položaj na ciljnoj točki u svrhu optičkog mjerenja duljina.

Vidi: daljinomjer, optički; dijagram-tahimetar

Područje: mjerni instrumenti

EN: rod, stadia

FR: mire parlante; stadia topographique

DE: Distanzlatte; Tachymeterlatte

letva, invarna laserska
Definicija: Invarna nivelmanska letva s vrlo preciznom podjelom invarne vrpce markirane pomoću laserskih impulsa.

Vidi: letva, invarna nivelmanska

Područje: mjerni instrumenti

EN: staff, laser precise levelling

FR: laser mire de nivellment précis

DE: Laserinvarlatte

letva, invarna nivelmanska
Također: letva, invarna nivelmanska

Definicija: Mjerna letva s upetom invarnom vrpcom s podjelom za precizna mjerenja visinskih razlika. Postavlja se na metalnu papuču.

Vidi: invar

Područje: mjerni instrumenti

EN: staff, invar levelling; rod, invar (SAD); rod, precise levelling

FR: mire en invar; mire de nivellement précis

DE: Invarlatte

letva, mjerna
Definicija: Najčešće uspravno postavljena letva s podjelom ili kodom u mjerne svrhe.

Napomena: Nekoć se upotrebljavala i u paru kao (utjelovljena) mjera duljine 3 m ili 5 m, s mjernim plohama odnosno oštricama na krajevima. Zamijenjena je mjernom vrpcom.

Vidi: letva, daljinomjerna; letva, nivelmanska

Područje: mjerni instrumenti

EN: rod, measuring

FR: perche en bois

DE: Meßlatte

letva, nivelmanska
Definicija: Drvena ili metalna letva s podjelom na ravnoj plohi duljine većinom 3 ili 4 m. Nulta ili ishodišna točka podjele nalazi se na donjoj, postavnoj plohi letve koja se stavlja vertikalno na točku, odnosno podnožnu željeznu papuču. Letva se drži rukom ili posebnim podupiračima.

Napomena: Za precizno niveliranje upotrebljava se posebna invarna nivelmanska letva, a uz digitalne nivelire kodirana nivelmanska letva.

Vidi: letva, invarna nivelmanska; papuča za mjernu letvu; nivelir; nivelman, geometrijski

Područje: mjerni instrumenti

EN: staff, levelling; rod, levelling; rod, level (SAD)

FR: mire de nivellement

DE: Nivellierlatte

letva, nivelmanska kodirana
Definicija: Nivelmanska letva s kodiranom podjelom (binarni kôd) za mjerenja visinskih razlika digitalnim nivelirom. Optoelektronička obrada signala, tj. preslikanog isječka letve omogućuje "automatsko" očitanje letve digitalnom registracijom i spremanjem uz mogućnost računalne obrade podataka.

Područje: mjerni instrumenti

EN: staff, coded levelling

FR: mire de nivellement codée

DE: Nivellierlatte, codierte

letva, precizna nivelmanska
Vidi: letva, invarna nivelmanska

letva, tahimetarska
Definicija: Ravna letva s podjelom (u horizontalnom ili vertikalnom položaju) koja se upotrebljava s tahimetrima (optičkim) za mjerenje duljine, a postavlja se na krajnju točku dužine.

Vidi: tahimetar

Područje: mjerni instrumenti

EN: rod, stadia

FR: stadia topographique; mire parlante

DE: Tachymeterlatte

letva, vodomjerna
Vidi: vodomjer

letvica, mjerna
Definicija: Pravocrtna letvica od odgovarajućeg materijala kojoj je na jednom bridu precizna podjela za mjerenje duljine.

Područje: mjerni instrumenti

EN: rod, measuring

FR: regle graduée

DE: Meßlatte

libela
Definicija: Zatvorena staklena posudica gotovo potpuno ispunjena tekućinom (npr. alkohol) s ostatkom zračnog prostora – mjehurom libele. Unutarnja ploha je pravilno brušena i po njoj klizi mjehur uvijek prema najvišoj točki pri svakom nagibu libele. Kada se sredina mjehura nalazi u tjemenu libele – libela vrhuni. Libela se upotrebljava za horizontiranje instrumenta, dijelova instrumenta i/ili pribora, te za mjerenja nagiba. Izrađuje se kao cijevna libela, dozna libela, a posebne je konstrukcije koincidentna libela. Za najviše točnosti mjerenja nagiba može se primijeniti poseban elektronički uređaj, tzv. elektronička libela.

Vidi: os libele; tjeme libele; libela, cijevna; libela, dozna; libela, elektronička

Područje: mjerni instrumenti

EN: level; level, spirit

FR: nivelle

DE: Libelle

libela dalekozora
Vidi: libela, nivelacijska

libela indeksa vertikalnoga kruga
Također: libela indeksa vertikalnoga kruga

Definicija: Libela čvrsto povezana s indeksom za očitanje vertikalnoga kruga, odnosno s dijelom optičkog sustava koji prenosi sliku vertikalnoga kruga u vidno polje okulara mikroskopa optičkih teodolita (gdje se nalazi čvrst indeks). Najviše se primjenjuje koincidentna libela.

Vidi: indeks, visinski; teodolit, optički; libela, koincidentna; uređaj za pomicanje indeksa vertikalnoga kruga

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, index; level, altitude; level, upper

FR: nivelle de collimation vertical; nivelle d'index

DE: Höhenindexlibelle

libela s koincidencijom mjehura
Vidi: libela, koincidentna

libela, alhidadna
Definicija: Cijevna libela koja se nalazi na alhidadi teodolita i tahimetra, a služi za horizontiranje, tj. postavljanje glavne okretajne osi u vertikalni položaj.

Vidi: libela, cijevna

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, alidade; level, plate

FR: nivelle d'alidade; niveau de verticalité

DE: Stehachsenlibelle; Alhidadenlibelle

libela, cijevna
Definicija: Staklena cijev u unutrašnjosti brušena u bačvastom obliku, ispunjena tekućinom vrlo niskog ledišta, a učvršćena u zaštitnom metalnom omotaču s otvorom za promatranje mjehura libele. Za promatranje položaja mjehura libele na vanjskoj strani staklene cijevi nalazi se podjela s jedinicom koja se naziva pars libele.

Vidi: libela; marka libele; os libele; pars libele

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, tubular

FR: nivelle cylindrique; nivelle tubulaire

DE: Röhrenlibelle

libela, dozna
Također: libela, dozna

Definicija: Staklena posudica oblika valjka kojoj je unutarnja gornja ploha dio kugline plohe, a ispunjena je eterom ili alkoholom. Na vanjskoj ravnoj plohi nalazi se jedan ili više koncentričnih kružića za promatranje položaja mjehurića libele, tj. vrhunjenje libele. Središte tih kružića je marka libele. Manje je preciznosti od cijevne libele.

Vidi: tjeme libele

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, circular; level, bull's eye; bubble, box; bubble, circular

FR: nivelle sphériqe; nivelle circulaire; bulle-boîte; bulle-circulaire

DE: Dosenlibelle

libela, elektronička
Definicija: Uređaj visoke preciznosti za ispitivanje nagiba ili horizontalnog položaja objekta uz analogno ili digitalno pokazivanje.

Područje: fizika (optika), mjerni instrumenti

EN: level, electronic

FR: nivelle électronique

DE: Libelle, elektronische

libela, koincidentna
Također: libela, koincidentna

Definicija: Cijevna libela s posebnim sustavom prizama koje prenose polovice slike mjehura libele u vidno polje povećala. Libela se vrhuni koincidencijom slika mjehura, što omogućuje višu točnost postupka.

Napomena: Primjenjuje se kao libela indeksa vertikalnoga kruga optičkog teodolita i libela dalekozora nivelira.

Vidi: libela indeksa vertikalnoga kruga; libela dalekozora

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, coincidence; level, split bubble

FR: nivelle a buble dédoublée

DE: Koinzidenzlibelle

libela, kružna
Vidi: libela, dozna

libela, nivelacijska
Definicija: Cijevna libela položena duž osi dalekozora s kojim je čvrsto povezana. Njezin položaj može se ispraviti pomoću korekcijskih vijaka.

Napomena: Glavni uvjet nivelira s libelom je paralelnost osi libele s vizurnom osi.

Vidi: nivelir s libelom; osi nivelira s libelom

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, surveyor's; level, telescope

FR: nivelle de lunette

DE: Fernrohrlibelle; Nivellierlibelle

libela, reverzijska
Definicija: Cijevna libela dalekozora optičkih nivelira brušena s obje strane tako da se može vrhuniti elevacijskim vijkom u dva položaja dalekozora. Obje osi libele moraju biti međusobno paralelene.

Vidi: libela, cijevna

Područje: mjerni instrumenti

EN: level, reversible

FR: nivelle réversible; nivelle a double courbure

DE: Wendelibelle; Doppellibelle; Reversionslibelle

libela, visinska
Vidi: libela indeksa vertikalnoga kruga

licenca
Definicija: U svakidašnjoj uporabi softvera, licenca je zakonski dogovor između softverske kompanije i korisnika koji određuje kako se taj softver može koristiti. Licence obično ograničavaju broj računala na kojima pojedini softverski paket može biti upotrijebljen.

Područje: informatika; GIS

EN: licence

DE: Lizenz

lijek, pravni
Definicija: Priziv; žalba; u zakonom određenim slučajevima dopušteni priziv na odluku nekog tijela.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

EN: remedy

FR: remede

DE: Rechtsmittel

lik, geometrijski
Definicija: Bilo koja kombinacija točaka, pravaca ravnina, kružnica itd.

Područje: matematika

EN: figure, geometric

DE: Figur, geometrische

limb
Definicija: Staklena kružna ploča ili kružni vijenac horizontalnoga kruga teodolita s kružnom podjelom.

Područje: mjerni instrumenti

EN: limb; limbus

FR: limbe

DE: Limbus

limes
Također: limes

Definicija: (1) Limes niza realnih brojeva je realni broj a koji u svakoj svojoj okolini sadrži gotovo sve članove tog niza. Piše se: ili , kada . Ako niz ima limes, kaže se da je konvergentan. U protivnom je divergentan. (2) Limes funkcije je broj kojemu se funkcija približava kada je izvršena odgovarajuća restrikcija nezavisne varijable. Približavanje funkcijske vrijednosti broju a kada se x približava broju x0 zapisuje se: .

Područje: matematika

EN: limit

FR: limite

DE: Grenzwert; Limes

limnigraf
Definicija: Naprava koja automatski očitava i registrira promjene razine vode, a daje točnije podatke od vodokaza.

Vidi: vodokaz

Područje: inženjerska geodezija

EN: recorder, water-level

DE: Wasserstandschreiber

linearan
Definicija: (1) Onaj koji ima samo jednu dimenziju. (2) Funkcija izražena jednadžbom u kojoj se varijable javljaju aditivno u najviše prvoj potenciji je linearna.

Područje: matematika

EN: linear

FR: linéaire

DE: linear

linearizacija funkcije
Definicija: Aproksimacija funkcije pomoću Taylorova reda uz ograničenje na linearne članove.

Područje: matematička obrada geodetskih podataka

EN: linearization of functions

FR: linéarisation de fonctions

DE: Linearisierung von Funktionen

linija
Definicija: (1) Krivulja, (2) pravac. (3) Niz povezanih koordinata točaka koje formiraju jednostavni linijski objekt. To je temeljna prostorna jedinica u vektorskome modelu podataka. Upotrebljava se za prikazivanje objekata kao što su rijeke i ceste, ili za formiranje granice poligona. Katkad se naziva luk.

Vidi: luk; model podataka, vektorski

Područje: (1), (2) matematika, (3) GIS

EN: line

FR: ligne

DE: Linie

linija bez deformacija
Definicija: Linija na karti duž koje nema deformacija dužina, površina i kutova, odnosno linija duž koje je glavno mjerilo sačuvano u svim točkama u svim smjerovima. Kod perspektivnih projekcija, linije po kojima pomoćna ploha ili projekcijska ravnina dodiruju, npr. dodirna paralela, dodirni meridijan, ili sijeku plohu kugle ili elipsoida, npr. presječna paralela, presječni meridijan.

Napomena: (1) Za liniju bez deformacija upotrebljava se i termin standardna linija, npr. standardna paralela. (2) Točka u kojoj projekcijska ravnina tangira (dodiruje) plohu kugle ili elipsoida naziva se dodirna točka.

Vidi: projekcija, azimutalna

Područje: kartografija

EN: line, standard

DE: Berührungslinie

linija izmjere
Definicija: Linija između geodetskih točaka postavljena radi detaljne izmjere. Kod ortogonalne metode izmjere to je apscisna os.

Vidi: izmjera, detaljna

Područje: katastar i zemljišna knjiga, praktična geodezija

linija kao kartografski znak
Definicija: Grafički element koji nastaje pomicanjem točke.

Područje: kartografija

EN: line as cartographic symbol

linija pravokutne koordinatne mreže
Definicija: Linija apscisa ili ordinata pravokutne koordinatne mreže na karti.

Napomena: Ako su te linije međusobno udaljene za jednak broj kilometara, onda su to linije kilometarske mreže.

Vidi: apscisa; ordinata; mreža, pravokutna koordinatna

Područje: kartografija

EN: line, grid

FR: ligne de quadreillage

DE: Gitterlinie

linija u poligonu
Definicija: Postupak u GIS-u, upotrebljavan da utvrdi koje su linije skupa podataka sadržane u pojedinom poligonu drugog skupa podataka. Npr. može se odrediti koje su ceste sadržane u pojedinom administrativnom području.

Područje: GIS

EN: operation, line-in-polygon

linija, bazna
Definicija: Sinonim za GPS-vektor.

Vidi: GPS-vektor

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: baseline

linija, centralna
Definicija: Digitalizirana linija uzduž sredine linijskog objekta. Rijeke i putovi često su prikazani na taj način.

Područje: kartografija, GIS

EN: line, centre

linija, epipolarna
Definicija: Presječnica ravnine položene bazom snimanja koja sadrži točku objekta P s ravninom lijeve (e´) odnosno desne (e") snimke.

Vidi: baza snimanja

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

linija, geodetska
Definicija: Geometrijski interpretirano najkraća spojnica dviju točaka nekog ne suviše velikog područja bilo koje plohe.

Napomena: Najkraća spojnica dviju točaka na sferi naziva se ortodroma. Na sferi su ortodrome lukovi velikih kružnica.

Područje: kartografija

EN: geodesic, line; geodesic

FR: ligne géodésique

DE: Linie, geodätische

linija, geodetska vizurna
Definicija: Skup točaka u prostoru predmeta u kojima je pomoću objektiva mjernog dalekozora preslikano presjecište nitnoga križa pri izoštravanju uz nepokretni dalekozor. Kod dalekozora s unutrašnjim izoštravanjem teleobjektivom geodetska vizurna linija je u općenitom slučaju grana hiperbole.

Vidi: izoštravanje, unutrašnje

Područje: mjerni instrumenti

EN: line of sight

FR: ligne de visée geodesique

DE: Ziellinie, geodätische

linija, građevna
Definicija: Linija određena na nekom planu izgradnje na kojoj moraju ležati uglovi građevina.

Područje: inženjerska geodezija

EN: line, building

DE: Baufluchtlinie; Fluchtlinie

linija, izlomljena
Definicija: Geometrijski lik koji se sastoji od dužina spojenih na krajevima jedna za drugom.

Područje: matematika

EN: line, broken; line, polygonal

FR: ligne polygonale

DE: Polygonzug

linija, mjerna
Definicija: Ravna linija označena ili vizirana mjernim dalekozorom s koje se mogu iskolčiti ili izmjeriti točke (npr. točke detalja).

Napomena: Mjerna linija je i stranica poligona pri ortogonalnoj izmjeri detalja, ali i linija koja spaja umjerene točke na stranicama poligona (tzv. male točke). Skup mjernih linija naziva se linijska mreža.

Vidi: metoda izmjere, ortogonalna

Područje: praktična geodezija

EN: line, survey

FR: alignment; base

DE: Meßlinie

linija, obalna
Definicija: Linija koja pokazuje dokle voda prodire u kopno pri srednjem vodostaju.

Vidi: crta, obalna

Područje: kartografija

DE: Uferlinie

linija, vizurna
Vidi: linija, geodetska vizurna

LIS
Vidi: sustav, zemljišni informacijski

list A
Vidi: posjedovnica

list B
Vidi: vlastovnica

list C
Vidi: teretovnica

list karte
Definicija: Dio karte u više listova, otisnut na jednom listu.

Područje: kartografija

EN: sheet, (map)

FR: coupure

DE: (Karten)blatt

list katastarskog plana
Definicija: Sastavni dio katastarskog plana, dobiven njegovom sustavnom podjelom na listove, u pravilu jednakih dimenzija.

Vidi: plan, katastarski

Područje: katastar i zemljišna knjiga

list, pregledni
Definicija: Pregledna shema listova jedne karte ili niza mjerila karata koja prikazuje međusobni položaj i oznake listova ili pojedinih nizova mjerila karata.

Područje: kartografija

EN: sheet index

FR: carte-index

DE: (Karten)blattübersicht

list, prijavni
Definicija: Standardizirana tiskanica (formular) kojom se katastru i zemljišnoj knjizi prijavljuje promjena podataka o zemljištu.

Područje: katastar i zemljišna knjiga

litografija
Definicija: Klasični predstavnik plošnog tiska. Prvotno je to bio tisak pomoću kamenih ploča, koje su u novije doba zamijenjene cinkovim i aluminijskim pločama.

Vidi: tisak, plošni

Područje: kartografija

EN: lithography

FR: lithographie

DE: Litographie

ljestvica (mjerila)
Također: ljestvica (mjerila)

Definicija: Uređen skup oznaka sa svim pridruženim brojevima koji tvori dio pokaznog uređaja mjerila.

Vidi: uređaj, pokazni

Područje: mjerni instrumenti

EN: scale (of measuring instrument)

FR: échelle (d'un appareil de mesure)

DE: Scale

logaritam
Definicija: Logaritam pozitivnog broja a je eksponent kojim treba potencirati dani pozitivni realni broj b različit od nule da se dobije sam broj a, tj. . Broj b naziva se bazom logaritma. Logaritam s bazom 10 naziva se dekadskim ili Briggsovim i piše se (umjesto ). Logaritam s bazom e naziva se prirodnim ili Napierovim i piše (umjesto ). Na primjer: jer je ; jer je ; jer je itd. Svojstva logaritma: Za dekadske logaritme vrijedi jednakost . Cijeli broj n iz prethodne jednakosti naziva se karakteristikom, a pozitivni decimalni broj mantisom logaritma.

Područje: matematika

EN: logarithm

FR: logarithme

DE: Logarithmus

logaritmar
Vidi: rehnšiber

logaritmi, prirodni
Također: logaritmi, prirodni

Definicija: Logaritmi s logaritamskom bazom e.

Vidi: e

Područje: matematika

EN: logarithm, natural; logarithm, Napierian (hyperbolic)

FR: logarithme népérien (naturel)

DE: Logarithmus, natürlicher

logika, Booleova
Definicija: Logika nazvana po Georgeu Booleu, engleskom matematičaru iz XIX. st. Booleova logika je oblik algebre u kojoj se sve vrijednosti i operacije reduciraju na "točno" i "netočno". Posebno je važna za informatiku i računalne znanosti zato što je usuglašena s binarnim brojevnim sustavom u kojem svaki bit može poprimiti jednu od dvije moguće vrijednosti, 1 ili 0, što odgovara vrijednostima "točno" i "netočno".

Područje: matematika, informatika

EN: logic, Boolean

FR: logique de Boole

DE: Logik, boolesche

logika, matematička
Definicija: Jedna od najvažnijih matematičkih disciplina, bavi se izjavama i operacijama s njima, matematičkim dokazima, proučava osnovne matematičke pojmove i dr.

Područje: matematika

EN: logic, mathematical

logika, neizrazita
Definicija: Vrsta logike koja prepoznaje više od osnovnih vrijednosti "istina" ili "laž". Uporabom neizrazite logike pretpostavke se mogu predočiti određenom razinom pouzdanosti (vjerojatnosti) ispunjenja (ili neispunjenja). Pokazala se osobito korisnom u ekspertnim sustavima.

Vidi: sustav, ekspertni

Područje: informatika

EN: logic, fuzzy

FR: logique floue

DE: Fuzzy-Logik

loksodroma
Definicija: Krivulja na rotacijskoj plohi koja siječe meridijane pod istom kutom.

Napomena: Brod plovi po loksodromi kada na putu između dviju pozicija plovi stalno u istom kursu.

Vidi: meridijan

Područje: matematika, pomorstvo

EN: line, rhumb; line of constant bearing; loxodrome

FR: loxodromie

DE: Loxodrome

lom svjetlosti
Također: lom svjetlosti

Definicija: Promjena smjera zrake svjetlosti na graničnoj (dioptričkoj) plohi dvaju optičkih sredstava. Lomljena i upadna zraka leže u istoj ravnini, a odnos upadnoga kuta i kuta loma, odnosno brzina svjetlosti u oba sredstva, određen je indeksom loma.

Vidi: indeks loma

Područje: fizika (optika)

EN: refraction of light

FR: réfraction de la lumiére

DE: Lichtbrechnung

Loran-A karte
Definicija: Karte izrađene u Mercatorovoj projekciji, a služe za ucrtavanje položaja dobivenog upotrebom parova sustava Loran-A.

Područje: pomorstvo

EN: Loran-A charts

Loran-C karte
Definicija: Karte vrlo slične Loran-A kartama. Rabe se kada brod ima običan Loran-C prijamnik, pa je nužan grafički postupak određivanja položaja broda i drugih navigacijskih elemenata.

Vidi: Loran-A karte

Područje: pomorstvo

EN: Loran-C charts

L-pojas
Definicija: Raspon radiofrekvencija od 390 MHz do 1550 MHz.

Vidi: L1-nosač; L2-nosač

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: L-band

LSB
Vidi: usluge, lokacijske

luk
Definicija: (1) Luk kružnice (kružni luk) je dio kružnice omeđen dvjema točkama. Jednoznačno je određen pripadnim kutom. Duljina luka koji odgovara kutu je , gdje je r polumjer kružnice. (2) Dio krivulje. Duljina luka s neke krivulje parametarski zadane s , gdje su f, g i h diferencijabilne na intervalu [a, b], a f’, g’ i h’ ograničene i neprekidne na [a, b], iznosi . Ako je ravninska krivulja zadana jednadžbom , , duljina luka s, uz uvjet da je dy/dx neprekidno, iznosi . U polarnim koordinatama, duljina luka iznosi . (3) Linija opisana uređenim nizom točaka. To je temeljni koncept u vektorskome modelu podataka. Dva ili više lukova povezuju se čvorovima, a nekoliko lukova može biti povezano u petlju da oblikuju područje ili poligon.

Vidi: model podataka, vektorski

Područje: (1), (2) matematika; (3) GIS

EN: arc

FR: arc

DE: Bogen

luk, košarasti
Definicija: Niz od dvaju ili više kružnih lukova različitih polumjera koji u dodirnoj točki imaju zajedničku tangentu.

Područje: inženjerska geodezija

EN: curve, compound; arch, basket; arch, multicentered

DE: Korbbogen

luka
Definicija: Prirodno ili umjetno zaštićen, dovoljno dubok vodeni i s vodom povezan kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenima za pristajanje, sidrenje, popravak i zaštitu brodova, ukrcavanje i iskrcavanje tereta i putnika, uskladištavanje tereta i manipuliranje njime, te odmor posade.

Područje: pomorstvo

EN: harbour

FR: port

DE: Hafen

lukovi, reverzni
Također: lukovi, reverzni

Definicija: Dva kružna luka postavljena na suprotnim stranama zajedničke tangente.

Područje: inženjerska geodezija

luminancija
Vidi: sjajnost

lupa
Vidi: povećalo

LUT
Definicija: Datoteka u kojoj su sadržane informacije o prezentaciji atributa svakoga pojedinog piksela na nekoj grafičkoj izlaznoj jedinici (monitor, pisač, ...). Te su informacije zadane u pravilu u obliku četverostupčane tablice, gdje je prvi stupac vrijednost atributa piksela, a ostala tri stupca definiraju intenzitet pojedinih boja, i to crvene, zelene i plave.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: LUT (Look Up Table)