Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
C/A-kod
Definicija: Kod dostupan svim korisnicima, efektivne valne duljine približno 300 m, moduliran na L1-nosaču.

Vidi: P-kod; SPS; L1-nosač

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: C/A-code (coarse acquisition)

CAD
Vidi: dizajniranje, računalom podržano

CARIN
Definicija: Navigacijski sustav motornih vozila tvrtke Phillips. Temelji se na digitalnim kartama gradova i kartama koje se čuvaju na CD-ROM-u.

Vidi: CD-ROM; karta, digitalna

Područje: geoinformatika

EN: CARIN (Car Information System)

CARNet
Definicija: Hrvatska akademska i istraživačka mreža. Hrvatski nekomercijalni dio interneta namijenjen prije svega akademskim i istraživačkim institucijama u Hrvatskoj.

Vidi: internet

Područje: informatika

EN: CARNet (Croatian Academic and Research Network)

CCD (sklop s prijenosom naboja)
Definicija: Zatvoreni sklop elektroničkih elemenata (čip) koji ulazno zračenje (svjetlost) pretvara u proporcionalne električne napone.

Napomena: CCD-kamera je prijamnik slike svjetlosno označene točke. Teodolit s integriranom CCD-kamerom uz digitalnu obradu slike omogućuje automatsko viziranje na osnovi okretanja dalekozora i alhidade pomoću motora (motorizirani ili video-teodolit).

Vidi: kamera, optoelektronička

Područje: mjerni instrumenti

EN: CCD (Charged Coupled Devices)

FR: cellules couplées detectories

DE: Elemente, ladungsgekoppelte

CCD-kamera
Vidi: kamera, optoelektronička

CCD-senzor
Definicija: Radi na principu vezanog naboja, koji se pod utjecajem svjetla više ili manje prazni. Količina preostalog naboja očitava se u određenom vremenskom trenutku i pomoću A/D-pretvarača pretvara u digitalni oblik.

Vidi: senzor; A/D-pretvarač

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: CCD (Charge Coupled Device)

CD
Vidi: disk, kompaktni

CD-ROM
Definicija: CD ispisan digitalnim podacima. Korisnik te podatke može samo čitati, ne može ih mijenjati ili brisati i po CD-ROM-u ne može sam pisati. Na jedan takav disk stane oko 650 MB.

Vidi: disk, kompaktni

Područje: informatika

EN: CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)

CD-RW
Definicija: Kompaktni disk na kojem se upisani podaci mogu zamijeniti drugim podacima.

Vidi: disk, kompaktni

Područje: informatika

EN: CD-RW (Compact Disk Rewritable)

CEN
Definicija: Kratica od Comité Européen de Normalisation – Europsko povjerenstvo za normizaciju. CEN su 1961. osnovala nacionalna tijela za normizaciju Europske ekonomske zajednice i zemalja EFTA-e. Dobrovoljnim tehničkim normama koje promiču slobodnu trgovinu, sigurnost radnika i potrošača, interoperabilnost mreža, zaštitu okoliša i iskorištavanje programa za istraživanje i razvoj CEN danas pridonosi ciljevima Europske unije i europskog gospodarskog područja. CEN djeluje u suradnji s Europskim povjerenstvom za normizaciju elektrotehnike (European Committee for Elecrotechnical Standardization – CENELEC), Europskim institutom za normizaciju telekomunikacija (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) i Međunarodnom organizacijom za normizaciju (International Organization for Standardization – ISO). CEN također surađuje s europskim trgovačkim i stručnim organizacijama.

Područje: metrologija

EN: European Committee for Standardization

FR: Comité Européen de Normalisation

DE: Europäisches Komitee für Normung

centar
Vidi: središte

Područje: matematika

centar mase
Definicija: Točka materijalnog tijela koja se kreće kao da je cijela masa tijela u toj točki i kao da sve vanjske sile djeluju na tu točku.

Područje: fizika

EN: barycenter; centre of mass

DE: Baryzenter

centar projekcije
Definicija: Točka u ravnini projekcije u kojoj nema deformacije dužina, kutova i površina; obično se podudara s početkom koordinatnog sustava, a najčešće se nalazi u središtu područja preslikavanja, npr. dodirna točka kod perspektivnih azimutalnih projekcija.

Područje: kartografija

EN: point of zero distortion

FR: point central

DE: Kartenhauptpunkt

centar, perspektivni
Definicija: Točka koordinatnog sustava snimke definirana pomoću koordinata x, y glavnih točaka snimke i žarišne duljine senzora.

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: centre, perspective

FR: centre de perspective

DE: Zentrum, perspektivisches

centriranje instrumenta
Definicija: Postupak mjeritelja pri dovođenju vertikalne (glavne) osi instrumenta u takav položaj da ona prolazi stajališnom točkom koja je posebno označena.

Vidi: visak, obični; visak, optički; visak, kruti; uređaj za prisilno centriranje; stajalište; točka, stalna

Područje: mjerni instrumenti

EN: centring an instrument

FR: mise en station d'un instrument; center un instrument

DE: Zentrierung; Zentrieren des Instrumentes

centriranje, prisilno
Vidi: uređaj za prisilno centriranje

centroid
Definicija: Položaj centra jednodimenzionalnog ili dvodimenzionalnog (2D) entiteta. Centroidi se često upotrebljavaju kao referentne točke za poligone u GIS-u.

Vidi: entitet

Područje: GIS

EN: centroid

DE: Zentroid

CERCO
Definicija: Europsko povjerenstvo rukovoditelja službenih nacionalnih agencija za kartografiju (kao npr. Ordnance Survey iz Velike Britanije ili francuski Institut Géographique National) koje djeluje pod okriljem Vijeća Europe. U rujnu 2000. CERCO i MEGRIN ujedinili su se u EuroGeographics.

Vidi: MEGRIN; EuroGeographics

Područje: kartografija

FR: CERCO (Comité Européen des Responsables de la Cartographie Officielle)

CERN
Definicija: Akronim od francuskog naziva za Europski centar za nuklearna istraživanja. Tu je 1989. stvoren World Wide Web s namjerom da omogući znanstvenicima objavljivanje hipertekstualnih dokumenata.

Vidi: World Wide Web

Područje: informatika

FR: CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire)

cikloida
Definicija: Krivulja koju opiše točka kružnice kad se ona kotrlja (bez klizanja) po pravcu ili po drugoj kružnici. Jednadžba cikloide u parametarskom obliku: . Kotrlja li se kružnica po drugoj kružnici izvana, opisuje epicikloidu (specijalni slučaj je kardioida). Kotrlja li se kružnica po drugoj kružnici iznutra, opisuje hipocikloidu (specijalni slučaj je asteroida).

Područje: matematika

EN: cycloid

FR: cycloide

DE: Zykloide

ciklus, životni
Definicija: U kontekstu informacijskih sustava, opisan je generalnim planom razvitka informacijskog sustava, koji čini skup aktivnosti kojima se obavlja razvitak sustava. Njegova je svrha definirati aktivnosti koje treba obaviti prilikom razvitka informacijskog sustava; uvesti konzistentni i standardni način razvitka informacijskog sustava; osigurati "kontrolne točke" za praćenje napredovanja razvitka informacijskog sustava i donošenje odluka o njegovu daljnjem razvitku.

Područje: informatika

EN: cycle, life

cilindar
Vidi: valjak

Područje: matematika

cilj
Definicija: Termin za sve elemente Zemljine površine u polju vida senzora.

Vidi: senzor

Područje: fotogrametrija i daljinska istraživanja

EN: target

FR: cible

DE: Ziel

cjelina, objektna
Definicija: U CROTIS-u, najviši stupanj u hijerarhijskoj klasifikaciji topografskih objekata. Po modelu podataka CROTIS-a topografski objekti se na temelju zajedničkih karakteristika svrstavaju u objektne vrste. One se dalje objedinjuju u objektne grupe, a objektne grupe u objektne cjeline. U CROTIS-u postoji devet objektnih cjelina: 1000 Stalne geodetske točke, 2000 Građevine, gospodarski i javni objekti, 3000 Vodovi, 4000 Promet, 5000 Vegetacija i vrste zemljišta, 6000 Vode, 7000 Reljef, 8000 Administrativna i teritorijalna podjela i 9000 Zemljopisna imena (toponimi).

Vidi: CROTIS; grupa, objektna; vrsta, objektna; imena, geografska

Područje: GIS

DE: Objektbereich

cjelina, zemljopisna
Definicija: U CROTIS-u, zajednički naziv za područje (regiju), polje i rudinu. Imena zemljopisnih cjelina čine posebnu objektnu grupu u objektnoj cjelini 9000 Zemljopisna imena (toponimi).

Vidi: CROTIS; grupa, objektna

Područje: GIS

clustering
Vidi: grupiranje

CMYK
Definicija: Akronim od engleskih naziva osnovnih boja u suptraktivnom miješanju boja: Cyan (plavozelena), Magenta (purpurna) i Yellow (žuta) te Key Black (crna) koja se dodaje za pojačanje kontrasta.

Vidi: miješanje boja, suptraktivno; RGB

Područje: informatika, kartografija

EN: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key Black)

CorelDRAW
Definicija: Softver za vektorsku grafiku što ga je razvila tvrtka Corel Corporation iz Kanade. Postepeno su razvijene dodatne komponente i priključene CorelDRAW-u. Paket programa Corel's Graphics Suite iz 2006. godine je verzija nazvana X3, koja je inače 13. verzija poredu toga softvera.

Područje: informatika

EN: CorelDRAW

CORINE
Definicija: Europski projekt za koordiniranje suradnje na području brige o okolišu.

Područje: geoinformatika

EN: CORINE (Coordinated Information on the European Environment)

CRONOGIP
Definicija: Bilateralni projekti Hrvatske i Norveške, s ciljem unaprjeđivanja STOKIS-a i drugih geodetskih aktivnosti koje će Hrvatsku infrastrukturu prostornih podataka približiti europskim zahtjevima

Vidi: STOKIS; infrastruktura prostornih podataka, nacionalna

Područje: geoinformatika

EN: CRONOGIP

CROTIS
Definicija: Kratica za Topografski informacijski sustav Republike Hrvatske (od engleskog Croatian Topographic Information System). CROTIS je model organizacije topografskih podataka kojim je propisana klasifikacija topografskih podataka pri njihovu prikupljanju, obradi, točnosti, načinu prikazivanja i prijenosu. Stupio je na snagu 2002, odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.

Vidi: STOKIS

Područje: GIS

EN: System, Croatian Topographic Information

DE: Informationssystem der Republik Kroatien, Topographisches

crta niske vode
Definicija: Crta do koje se morska razina spusti za oseke (periodičnog spuštanja morske razine) u fazi najniže razine, nakon koje ponovo počinje lagano dizanje morske razine (plima).

Područje: pomorstvo

EN: line, law water

crta sredine
Definicija: Crta na kojoj je svaka točka jednako udaljena od najbližih točaka polaznih crta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora dviju susjednih (sučelišnih) država. Razgraničuje teritorijalna mora od 12 M (milja) i njihova podmorja, podmorja otvorenih mora od 20 M širine te podmorja ribolovnih i epikontinentalnog pojasa.

Područje: pomorstvo

EN: line, median

crta srednje niske vode
Definicija: Crta prosječne visine svih niskih voda na nekom području određena 19-godišnjim mjerenjima.

Vidi: voda, niska

Područje: pomorstvo

EN: line, mean low water

crta srednje visoke vode
Definicija: Crta prosječne visine svih visokih voda na nekom području određena 19-godišnjim mjerenjima.

Vidi: voda, visoka

Područje: pomorstvo

EN: line, mean high water

crta srednjih viših visokih voda
Definicija: Crta prosječne visine viših visokih voda na nekom području određena 19-godišnjim mjerenjima.

Vidi: voda, viša visoka

Područje: pomorstvo

EN: line, mean higher high waters

crta teritorijalnog mora, vanjska
Definicija: Crta koja označuje prestanak morskog prostora koji se naziva teritorijalno more. Posebna joj je važnost u tome što je istodobno i crta koja čini državnu granicu odnosne obalne države. Preko te crte (prema pučini) više se ne proteže puna teritorijalna suverenost obalne države te, osobito, nikakva njezina isključiva prava koja se temelje na općem međunarodnom pravu.

Područje: pomorstvo

EN: line of the territorial sea, outer

crta visoke vode
Definicija: Crta koju ostavlja plima pri visokoj vodi. Dostignuta crta ili razina, posebno najviša crta ikad dostignuta.

Vidi: voda, visoka

Područje: pomorstvo

EN: line, high water

FR: laisse de haute mer

DE: Tidehochwasserlinie

crta, normalna polazna
Definicija: Crta niskih voda uzduž obale, kako je prikazana na službenim pomorskim kartama krupnog mjerila.

Područje: pomorstvo

EN: line, law water

FR: laisse de basse mer

DE: Niedrigwasserlinie

crta, obalna
Definicija: Crta određena srednjom razinom visokih voda, dijeli topografski dio od hidrografskog dijela karte. Detaljno pokazuje obilježja obale.

Područje: pomorstvo

EN: line, coast

DE: Küstenlinie

crta, osnovna
Vidi: crta, polazna

crta, polazna
Definicija: Crta od čijih se točaka u smjeru otvorenog mora mjeri širina teritorijalnog mora, vanjskog pojasa, gospodarskog pojasa i epikontinentalnog pojasa. Može biti normalna polazna crta i ravna polazna crta.

Područje: pomorstvo

EN: baseline

crta, ravna polazna
Definicija: Crta koja nastaje spajanjem prikladnih (najizbočenijih) točaka kontinentalnih dijelova kopna i (ili) otoka za to posebno određenom metodom. Dobivena crta je vanjska granica unutrašnjih morskih voda, odnosno polazna crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora.

Vidi: more, teritorijalno

Područje: pomorstvo

EN: baseline, straight

crta, središnja
Definicija: Crta koja dijeli srednje visoke vode od srednjih niskih voda.

Područje: pomorstvo

EN: line, mean

crtež
Definicija: Grafički elementi izrađeni odgovarajućim spravama i sredstvima za crtanje (olovka, pero ili kist i tuš i dr.) na odgovarajućoj podlozi (papir, folija). U širem smislu i graviranje i lijepljenje elemenata prikaza. Grafički elementi, sastavni dijelovi crteža, su točke, crte i površine, te slova i brojke za objašnjenja. Tehnički crtež je prikaz tehničkih objekata ili njihovih sastavnica, a prema području razlikuju se građevinski, strojarski, elektrotehnički, kartografski i dr. Svaki od njih ima posebno normirane grafičke elemente i načine prikazivanja. Kartografski crtež je rezultat crtanja ili graviranja, nastao pri izradi karte. U novije se doba sve više crta računalno uz pomoć miša i odgovarajućih programa, a slika promatra na zaslonu monitora. Gotovi se crteži iscrtavaju na podlogu pisačem ili crtalom (ploterom).

Vidi: kartografija

Područje: informatika, kartografija

EN: drawing

FR: dessin

DE: Zeichung

crtež stijena
Definicija: Prikaz crtežom strmih, ogoljelih, stjenovitih zemljišnih oblika.

Područje: kartografija

EN: drawing, rock

FR: figuré de roche

DE: Felszeichnung; Felssignatur

crteži, unaprijed pripremljeni
Definicija: Zbirka crteža (dijagrama, karata, fotografija i drugih grafičkih elemenata) iz koje se može uzeti pojedini crtež i ugraditi u vlastitu datoteku.

Područje: informatika

EN: clip art

cum privilegio
Definicija: Jedan od načina kojima se izražavalo dopuštenje nadležnih vlasti XVI-XVII. st. da se neko kartografsko djelo (slično je i s drugim intelektualnim tvorevinama) može tiskati. Poslije se naziva imprimatur.

Napomena: Od lat. privus – pojedinac + lat. lex – zakon, došlo je privilegium, u značenju isključivo pravo, povlastica, pogodnost, sloboda.

Vidi: imprimatur

Područje: kartografija

cycle slip
Definicija: Privremeni prekid u mjerenju faze nosača GPS-signala u GPS-prijamniku.

Vidi: mjerenja, fazna

Područje: satelitska i fizikalna geodezija

EN: cycle slip