Geodetsko informatički rječnik

0-9 A B C Č Ć D E F G H I J K L LJM N NJ O P R S Š T U V W X Y Z Ž
šelf, kontinentalni
Vidi: pojas, epikontinentalni

šelf, otočni
Definicija: Abrazijska zaravan između otočne obale i izobate od 200 m. Pod pravnim je režimom epikontinentalnog pojasa obalne države.

Područje: pomorstvo

EN: shelf, island

šestar, redukcijski
Definicija: Šestar kojemu se os okretanja ne nalazi na vrhu krakova, već se može pomicati uzduž krakova tako da se dobiju dva para krakova koji s obiju strana imaju šiljke (igle). Služi za prenošenje dužina uz njihovu istodobnu promjenu u željenom omjeru.

Područje: praktična geodezija

EN: dividers, proportional

FR: compas de proportion

DE: Reduktionszirkel; Umwandlungszirkel

širina rasipanja
Vidi: raspon varijacije

širina, astronomska
Definicija: Kut od ekvatorske ravnine do smjera sile teže kroz zadanu točku, sjeverno se smatra pozitivnim. Oznaka Φ. Ekvatorska ravnina prolazi središtem Zemlje i okomita je na rotacijsku os.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: latitude, astronomic

FR: latitude astronomique

DE: Breite, astronomische

širina, geocentrična
Definicija: Kut koji zatvara spojnica dane točke Zemljina elipsoida i središta elipsoida s ravninom ekvatora.

Područje: kartografija

EN: latitude, geocentric

FR: latitude géocentrique

DE: Breite, geozentrische

širina, geodetska
Definicija: Kut od ekvatorske ravnine do smjera normale na elipsoid kroz zadanu točku, sjeverno se smatra pozitivnom. Oznaka φ. Ekvatorska ravnina prolazi središtem elipsoida i okomita je na malu os.

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: latitude, geodetic

FR: latitude géodésique

DE: Breite, geodätische

širina, geografska
Definicija: (1) Generički (opći) pojam za geodetsku i astronomsku širinu. (2) Kut od ekvatorske ravnine do smjera normale na Zemljinu sferu kroz zadanu točku, sjeverno se smatra pozitivnom. Oznaka φ. Ekvatorska ravnina prolazi središtem sfere i okomita je na rotacijsku os.

Vidi: širina, astronomska; širina, geodetska

Područje: geodezija, geoinformatika

EN: latitude, geographic

FR: latitude géographique

DE: Breite, geographische

širina, svijetla
Definicija: Vodoravno izmjerena korisna unutrašnja širina nekog prostora.

Područje: inženjerska geodezija

EN: diameter, internal; clearence, horizontal; clearence, lateral

DE: Weite, lichte

šrafe
Također: šrafe

Definicija: Konvencionalne crte koje u topografiji (kartografiji) služe za prikazivanje strmina i nagiba reljefa. U novije doba takav način prikazivanja reljefa zamjenjuje se prikazom pomoću izohipsi i/ili sjenčenja.

Područje: kartografija

DE: Schraffe; Bergstriche

šrafiranje
Definicija: Upotreba šrafa.

Vidi: šrafe

Područje: kartografija

EN: hatching

FR: hachure

DE: Schraffierung

šum
Definicija: Slučajna promjena ili pogreška u skupu podataka.

Područje: informatika

EN: noise

DE: Rauschen

šumarstvo
Definicija: Gospodarska djelatnost primarnog sektora koja se planski bavi uzgajanjem, održavanjem i iskorištavanjem šuma.

EN: forestry

FR: sylviculture

DE: Forstwirtschaft